Atrašanās pašvaldībā pēc 2016. gada datiem Rajons Pagasts Ciems Iedzīvotāju skaits Gads, par kuru zināms iedzīvotāju skaits
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts Vecputrene *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts Vēverkalns *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunalūksnes pagasts Visikums 81 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Dekšņi 12 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Gribažas 20 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Ievedne *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Jaunanna 404 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Lēģernieki 60 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Mežtekas *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Silaveršas *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Jaunannas pagasts Svari 30 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Auguļi *
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Bērziņi <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Jaunalaicene 246 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Opekalns 14 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Rūci *
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Stiliņi *
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Tortuži *
Alūksnes novads Alūksnes rajons jaunlaicenes pagasts Vēciņi 12 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Ermiķi <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Gotlupi <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Jerlani <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts kalncempji 145 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Ķelles <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts okani <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Puļķi *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Pūzupi <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Sprīvuļi <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Uranaži <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Kalncempju pagasts Žagatas <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Adamova 41 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Aizgārša <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Aizupe 37 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Bērzupe 17 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Briežudārzs <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Demšas 22 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Doktas 25 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Franciskopole <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Gornasti 39 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Kalvene 42 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Kruti 37 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Kudinava 10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Liepna 564 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Mežarija 37 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Petrova 23 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Polsas 56 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Prīduļeva 16 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Purnava 15 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Saides 26 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Sils 19 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Sprinduļi 14 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Stārdupe 19 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Strautiņi 57 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Surikava 37 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Liepnas pagasts Truļļeva <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Blūmreiņi *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Brenci 250 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Brūnas <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Kaķi 10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Kopmaņi 20 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Kraukļi 13 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Luņķi 26 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Mērnieki *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Naglas 15 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Proņkas <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Pūriņi 13 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Rutki <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Sebežnieki <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Malienas pagasts Sviestiņi *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Alodzene 35 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Bāterava 13 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Briedinieki *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Grundas 16 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Mālupe 135 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Mežnieki *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Miški 24 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Sofikalns 86 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Stradiņš 56 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Tarvas 32 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mālupes pagasts Žērveļi 15 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Blekteskalns <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Cirakalns 32 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Degumi 37 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Ezīšava 34 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Jaunzemi *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Lejaskrogs *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Mārkalne 121 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Pujakalns *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Vaidava *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Volkova 17 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Mārkalnes pagasts Vuķi 10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Bruņiševa 15 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Čistigi 62 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts ežupalte 16 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Fjuki 54 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Golovkina 19 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Jaseņeci 20 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Kalnapededze 33 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Klaškina 14 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Klementine 11 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Klimentine 12 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Kūdupe 35 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Ķurši 77 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Naumova 46 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Orlīši 25 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Pededze 121 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Pļevna 34 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Poļakova <10 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Ponkuļi <10 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Puncene 14 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Putrovka <10 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Slobodka 17 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Snopova 28 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Steržinova 16 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Stuborova 59 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Šeļehova <10 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Tupicene <10 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Zabolova 34 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Zagorje <10 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Zaiceva 47 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Pededzes pagasts Zvaneri 19 2005
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts Bārdaskrogs 13 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts Druskas 14 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts Kaķīši <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts korneti 175 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts Peņķi * 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts Romeškalns 12 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts Rules 14 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Veclaicenes pagasts Vēzes <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts Aizpurieši <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts Joškas <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts Kundrati 18 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts Micpapi 10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts Vilki <10 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Zeltiņu pagasts Zeltiņi 178 2003
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Bieranti 21 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Blūmji 37 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Cielavas <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Garoži 21 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Gobas 32 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts griguļi <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Kampji *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Kārkļi *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Māriņkalns 239 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Pauliņi <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Ratenieki *
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Stāmeri <10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Strautiņi 10 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Šķērsti 11 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Šļukums 19 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Vengerski 57 2002
Alūksnes novads Alūksnes rajons Ziemera pagasts Ziemeri 69 2002
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Amatas skola 10 2001
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Aparnieki 24 2001
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Ģikši 293 2001
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Kauļi *
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Reinas *
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Rencēni 31 2001
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Sīļi *
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Spāre 66 2001
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Stākas 26 2001
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Velmeri 43 2001
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Vencī *
Amatas novads Cēsu rajons Amatas pagasts Zāģeri *
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Agra 70 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Amatas skola 160 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Āraiši 35 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Bille 145 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Drabeši 130 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts ieriķi 480 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Kalnavērši *
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Kārļi 125 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Līvi 335 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Meijermuiža 110 2001
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Melturi *
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Mūrnieki *
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Rāceņi *
Amatas novads Cēsu rajons Drabešu pagasts Vāļukalns 20 2001
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Jaunzosuļi 71 2001
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Ķavari *
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Ķēči 14 2001
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Merķeļi 56 2001
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Niedras 30 2001
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Nītaure 618 2001
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Slīpe 29 2001
Amatas novads Cēsu rajons Nītaures pagasts Viļums 19 2001
Amatas novads Cēsu rajons Skujenes pagasts Ģērkēni 40 2001
Amatas novads Cēsu rajons Skujenes pagasts Kosa 34 2001
Amatas novads Cēsu rajons Skujenes pagasts Māļi 18 2001
Amatas novads Cēsu rajons Skujenes pagasts Pērkoņi 45 2001
Amatas novads Cēsu rajons Skujenes pagasts Sērmūkši 141 2001
Amatas novads Cēsu rajons Skujenes pagasts Skujene 385 2001
Amatas novads Cēsu rajons Skujenes pagasts Vecskujene 53 2001
Amatas novads Cēsu rajons Zaubes pagasts Annas 25 2005
Amatas novads Cēsu rajons Zaubes pagasts Bērzs 25 2005
Amatas novads Cēsu rajons Zaubes pagasts Kliģene <10 2005
Amatas novads Cēsu rajons Zaubes pagasts Krūsāri 14 2004
Amatas novads Cēsu rajons Zaubes pagasts Zaube 468 2005
Amatas novads Cēsu rajons Zosēnu pagasts Magonas 15 2001
Amatas novads Cēsu rajons Zosēnu pagasts Melnbārži 204 2001