ATVK Nosaukums Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. Bērnu no 0-6 gadiem skaits uz 01.01.2015. Bērnu un jauniešu no 7-18 gadiem skaits uz 01.01.2015. Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma skaits uz 01.01.2015.
0010000 Rīga 698 086 50 644 63 603 153 109
0050000 Daugavpils 96 792 6 271 9 269 21 457
0090000 Jelgava 61 961 5 019 6 759 12 349
0110000 Jēkabpils 24 553 1 601 2 749 5 104
0130000 Jūrmala 57 671 3 877 5 835 12 515
0170000 Liepāja 78 787 5 726 8 659 17 155
0210000 Rēzekne 31 886 1 964 3 279 6 872
0250000 Valmiera 25 344 1 915 2 587 5 481
0270000 Ventspils 40 273 2 622 4 081 9 001
0320200 Aizkraukles novads 9 114 550 908 1 922
0321000 Jaunjelgavas novads 6 130 348 626 1 282
0321400 Pļaviņu novads 5 763 331 585 1 351
0326100 Kokneses novads 5 753 352 658 1 129
0327100 Neretas novads 3 975 201 347 852
0328200 Skrīveru novads 3 815 245 362 878
0360200 Alūksnes novads 17 623 1 066 1 809 3 707
0360800 Apes novads 3 909 236 398 851
0380200 Balvu novads 14 257 801 1 438 3 063
0381600 Viļakas novads 5 685 241 603 1 333
0384400 Baltinavas novads 1 209 51 114 276
0387500 Rugāju novads 2 444 131 263 529
0400200 Bauskas novads 26 016 1 730 2 791 5 087
0406400 Iecavas novads 9 406 699 1 106 1 710
0407700 Rundāles novads 3 964 255 395 816
0409500 Vecumnieku novads 9 077 561 952 1 844
0420200 Cēsu novads 18 947 1 330 1 883 4 104
0421200 Līgatnes novads 3 703 225 338 843
0424701 Amatas novads 6 020 372 687 1 202
0425700 Jaunpiebalgas novads 2 505 142 266 560
0427300 Priekuļu novads 8 715 498 922 1 774
0427500 Pārgaujas novads 4 213 255 430 892
0427700 Raunas novads 3 661 198 367 811
0429300 Vecpiebalgas novads 4 348 235 440 896
0440200 Daugavpils novads 25 499 1 313 2 299 5 554
0440801 Ilūkstes novads 8 271 409 799 1 932
0460200 Dobeles novads 22 557 1 452 2 477 4 543
0460800 Auces novads 7 762 431 831 1 770
0468900 Tērvetes novads 3 743 219 371 744
0500200 Gulbenes novads 23 345 1 379 2 436 4 774
0540200 Jelgavas novads 25 213 1 454 2 627 4 980
0546701 Ozolnieku novads 10 628 1 008 1 214 1 840
0560200 Jēkabpils novads 5 182 267 477 1 157
0560800 Aknīstes novads 3 018 147 257 625
0561800 Viesītes novads 4 205 245 445 955
0566900 Krustpils novads 6 423 416 665 1 375
0568700 Salas novads 4 025 280 431 705
0600202 Krāslavas novads 17 875 835 1 710 4 188
0601000 Dagdas novads 8 427 395 854 1 888
0604300 Aglonas novads 3 978 208 391 921
0620200 Kuldīgas novads 25 615 1 707 3 010 5 086
0621200 Skrundas novads 5 520 297 641 1 276
0624200 Alsungas novads 1 548 84 168 325
0640600 Aizputes novads 9 658 610 1 101 2 232
0640801 Durbes novads 3 102 175 319 705
0641000 Grobiņas novads 9 716 631 1 098 2 076
0641401 Pāvilostas novads 2 975 168 274 697
0641600 Priekules novads 6 044 378 685 1 309
0647900 Nīcas novads 3 607 186 352 832
0648500 Rucavas novads 1 859 104 160 464
0649300 Vaiņodes novads 2 698 165 309 663
0660200 Limbažu novads 18 315 1 124 1 825 4 026
0661000 Alojas novads 5 536 336 566 1 207
0661400 Salacgrīvas novads 8 658 423 825 1 950
0680200 Ludzas novads 14 264 717 1 368 3 266
0681000 Kārsavas novads 6 333 321 638 1 463
0681801 Zilupes novads 3 344 152 372 741
0684901 Ciblas novads 3 003 159 265 653
0700200 Madonas novads 25 920 1 542 2 592 5 585
0700800 Cesvaines novads 2 842 125 305 629
0701400 Lubānas novads 2 660 133 250 614
0701800 Varakļānu novads 3 590 174 354 878
0705500 Ērgļu novads 3 300 171 306 822
0740202 Ogres novads 36 888 2 703 3 911 7 871
0740600 Ikšķiles novads 9 415 916 1 188 1 606
0741001 Ķeguma novads 6 009 372 572 1 226
0741401 Lielvārdes novads 10 773 747 1 187 2 136
0760202 Preiļu novads 10 692 657 972 2 274
0761201 Līvānu novads 12 982 765 1 322 2 761
0766300 Riebiņu novads 5 671 231 575 1 254
0769101 Vārkavas novads 2 178 116 199 511
0780200 Rēzeknes novads 29 772 1 721 3 214 5 877
0781800 Viļānu novads 6 496 348 646 1 445
0800600 Baldones novads 5 680 437 740 1 014
0800800 Ķekavas novads 22 788 2 578 2 624 3 648
0801000 Olaines novads 20 219 1 470 2 157 3 907
0801200 Salaspils novads 23 105 1 931 2 499 4 474
0801400 Saulkrastu novads 6 194 414 613 1 513
0801601 Siguldas novads 18 346 1 689 1 992 3 417
0801800 Inčukalna novads 8 240 595 856 1 565
0804400 Ādažu novads 10 714 1 144 1 434 1 476
0804900 Babītes novads 10 318 1 058 1 397 1 489
0805200 Carnikavas novads 6 909 530 662 1 489
0806000 Garkalnes novads 8 031 712 1 075 1 103
0806900 Krimuldas novads 5 485 397 537 1 081
0807400 Mālpils novads 3 756 246 430 736
0807600 Mārupes novads 17 936 2 453 2 398 2 000
0808400 Ropažu novads 6 927 488 713 1 210
0809200 Sējas novads 2 418 158 271 450
0809600 Stopiņu novads 10 401 985 1 291 1 660
0840200 Saldus novads 26 757 1 756 3 084 5 115
0840601 Brocēnu novads 6 468 396 724 1 366
0880200 Talsu novads 32 366 2 098 3 529 6 470
0885100 Dundagas novads 4 432 261 449 989
0887600 Mērsraga novads 1 738 83 177 425
0888301 Rojas novads 4 186 219 416 923
0900200 Tukuma novads 31 666 2 373 3 706 6 270
0901201 Kandavas novads 9 219 561 1 102 1 848
0905100 Engures novads 7 642 413 732 1 815
0905700 Jaunpils novads 2 615 175 276 527
0940200 Valkas novads 9 670 539 902 2 327
0941600 Smiltenes novads 13 511 938 1 481 2 701
0941800 Strenču novads 3 716 172 367 951
0960200 Kocēnu novads 6 647 425 688 1 327
0961000 Mazsalacas novads 3 563 192 338 887
0961600 Rūjienas novads 5 612 300 553 1 302
0964700 Beverīnas novads 3 373 232 332 717
0967101 Burtnieku novads 8 083 551 871 1 642
0967300 Naukšēnu novads 2 043 115 222 380
0980200 Ventspils novads 12 612 799 1 464 2 450