Autoceļa maršruta indekss Autoceļa maršruta nosaukums Ceļu klasifikācija Remontējamā ceļa posmi Remontējamo ceļa posmu kopgarums Remontējamo posmu skaits Pašvaldību skaits, uz kurām attiecās konkrētais ceļš Situācijas apraksts Autoceļa garums km Posmu remontdarbu izmaksu aplēse € Remontējamo posmu īpatsvars pret visa ceļa garumu %
A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) Valsts galvenais autoceļš 0,7-13,4 12.7 1 1 150 12 700 000 8.4690041025064
A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) Valsts galvenais autoceļš 77,8-88,1 10.3 1 1 2018-2019.gadā tiek realizēts ceļa pārbūves projekts posmā no 88,1 km (Rīdzene) līdz 95,2 km (Bērzkrogs). Pirms dažiem gadiem tika realizēts pārbūves projekts posmā no Līgatnes līdz P20 (pagrieziens uz Cēsīm). Šogad ir pabeigti Kaķupītes caurtekas pārbūve 228.7 10 300 000 4.5034800635994
P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile Valsts reģionālais autoceļš 31-41 10 1 1 Stipri bojāts ceļa segums, "Latvijas Valsts ceļi" ir izstrādāts būvprojekts 39.6 10 000 000 25.197845315478
P103 Dobele–Bauska Valsts reģionālais autoceļš 48,61-58,35; 62,57-65,96; 2,7-14 24.43 3 2 Šis ceļa posms ir bijis katastrofāls kā ziemā tā vasarā ir perodi, kad nevar vispār izbraukt dažos posmos. Ceļa posms savieno Salacgrīvu (novada centrs) ar Korģenes ciem. Kursē satiksmes autobuss un skolas autobusi. Pārvietojsas strādājošie cilvēki uz Sa 67.8 24 430 000 36.039450986118
P104 Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi) Valsts reģionālais autoceļš 27,6-34,8; 35-39,3; Viļņi-Vaski 22.5 3 2 Ceļa segums sabrucis, bedfrīšu veidošanās; Asfalta segums sliktā stāvoklī, ceļa posms ar intensīvu satiksmi (skolēnu pārvadājumu maršruti, satiksmes autobusu maršruti, tūristu autobusu maršruts uz rundāles pili, ceļs pa kuru pašvaldības teritorijā es 65.4 22 500 000 34.418737871927
P105 Butnāri–Saldus–Ezere Valsts reģionālais autoceļš 18,3-37,21 18.91 1 1 Segums ir stipri bojāts, liela autotransporta intensivitāte , savienojums ar novada centru. Nepieciešama segas pārbūve uzņēmējdarbības, iedzīvotāju mobilitātes , pakalpojumu nodrošināšanai 35.6 18 910 000 53.114995544104
P107 Skrunda–Ezere Valsts reģionālais autoceļš 1,69-3,1 1.41 1 1 Nodrošina reģionālo mobilitāti, uzņēmēdarbību. Avārijas posms 36.5 1 410 000 3.8602374330976
P109 Kandava–Saldus Valsts reģionālais autoceļš 29,9-37; 4,9-13,042 15.242 2 2 Asfalta segums nolietojies, nepieciešama virsmas apstrāde vai seguma atjaunošana. Minētais ceļš tiek izmantots skolēnu pārvadāšanai un uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kā arī nokļūšanai uz attīstības centru; Uz reģionālā autoceļa P74 ir palielinājusies sma 49.6 15 242 000 30.720967097023
P11 Kocēni–Limbaži–Tūja Valsts reģionālais autoceļš 27,8-36,358 8.558 1 1 55.6 8 558 000 15.392432138635
P113 Grobiņa–Bārta–Rucava Valsts reģionālais autoceļš Šūķene-Lankuti 10 1 1 Skolēnu pārvadājumi, uzņēmējdarbības nodrošināšanai 51.7 10 000 000 19.333642435689
P114 Ilmāja-Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) Valsts reģionālais autoceļš 0-17,21; 19,78-38,13; 15,349-17,27 35.698 3 2 Grants segums novērtēts ar vērtējumu “slikts”, tajā skaitā posma km 5,928 – 7,486 asfalta segums novērtēts ar vērtējumu “ļoti slikts” un atbilstoši pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem satiksmes intensitāte uz šī autoceļa posma km 0,000 – 15,349 ir 815 t 35.7 35 698 000 99.998711163046
P116 Kuldīga–Skrunda–Embūte Valsts reģionālais autoceļš 15-20; 28,5-29,5; 37,94-39,23; 51,8-61,6 17.09 4 1 Nodrošina reģionālo mobilitāti, uzņēmēdarbību. Avārijas posms; Nodrošina reģionālo mobilitāti, uzņēmēdarbību. Avārijas posms; Reģionālās mobilitātes, civilās un militārās nozīmes tranzītceļš. Avārijas posms; Reģionālās mobilitātes, civilās un militārās 56.7 17 090 000 30.144464342564
P117 Skrunda–Aizpute Valsts reģionālais autoceļš 14-22 8 1 1 Asfalta segums rada avārijas situācijas posmā Kapši Kazdangas centrs. pārvietojoties pa nekvalitatīvu ceļa segumu un iebraucot bedrē, tiek radīti finansiāli zaudējumi transportlīdzekļa īpašniekam.(Skolēnu autobusi) 23.9 8 000 000 33.515321324234
P12 Limbaži–Salacgrīva Valsts reģionālais autoceļš Viss posms 44.11790685 2 2 Loģistikas uzņēmējdarbības uzlabošanai nepieciešama asfalta seguma izbūve. 44.1 44 117 907 99.999999983912
P120 Talsi–Stende–Kuldīga Valsts reģionālais autoceļš 10,91-13,87 2.96 1 1 Šī tranzīta iela ir kā transporta koridors starp Ziemeļkurzemi un Dienvidkurzemi. Satiksmes intensitāte ļoti augsta cauru diennakti 59.8 2 960 000 4.9517973839166
P125 Talsi–Dundaga–Mazirbe Valsts reģionālais autoceļš 0-34 34 1 1 Caurteka ir bojāta, ceļš regulāri pārplūst pie Kundziņu grāvja 54.6 34 000 000 62.24951146373
P126 Valdgale–Roja Valsts reģionālais autoceļš 24,3-26,7 2.4 1 1 Jāmaina asfaltsegums 30.3 2 400 000 7.9278567920064
P131 Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka Valsts reģionālais autoceļš 104,55-107,05 2.5 1 1 A/c jāatjauno grants segums , no ceļa nomalēm jānoņem apaugums 105.4 2 500 000 2.3708999910533
P135 Priekule – Vaiņode Valsts reģionālais autoceļš 0,643-1,99; 5,69-15,97 (Vaiņodes novads) 11.627 2 1 Avārijas stāvoklis 16.1 11 627 000 72.052227673827
P14 Umurga–Cēsis–Līvi Valsts reģionālais autoceļš 22-34,9 12.9 1 1 Ceļš tieši un pastarpināti savieno vairāku esošo novadu administratīvos centrus, atbilstoši pieejamajai informācijai par plānoto novadu reformu savienos Limbažu un Cēsu novada administratīvos centrus. Ceļa posmam no A3 līdz Cēsu pilsētas robežai esošais a 37.3 12 900 000 34.562552063907
P15 Ainaži–Matīši Valsts reģionālais autoceļš - 4.31 1 1 Dziļi iesēdumi 56.9 4 310 000 7.5786136339514
P16 Valmiera–Matīši–Mazsalaca Valsts reģionālais autoceļš 0,17-0,52 0.35 1 1 Intensīva smago kravu satiksme. Melnais segums saplaisājis, izdrupis. Vairāki pazemes komunikāciju aku vāki zem seguma līmeņa. 42 350 000 0.83384939526388
P19 Ape (Vidzemes šoseja) - Igaunijas robeža Valsts reģionālais autoceļš 1,8 (pilsētas robeža-2,52 (Dzirnavu iela) 0.72 1 1 Pēc ceļa P19 un Dzirnavu ielas rekonstrukcijas ir palicis nepārbūvēts posms 720m garumā, kas ir sliktā stāvoklī. Tā pilnīgas sabrukšanas gadījumā ir apdraudēta transporta plūsmas nodrošināšana pa ceļu P19 3.2 720 000 22.303363929522
P21 Rūjiena–Mazsalaca Valsts reģionālais autoceļš 0-0,6 0.6 1 1 Intensīva satiksme. Melnais segums saplaisājis, izdrupis. Nepieciešama virskārtas atjaunošana. 18.6 600 000 3.222253267726
P23 Valka–Vireši Valsts reģionālais autoceļš 32,2-34,5; 24,2-32,2 8 2 1 Valkas ND ir pieņēmusi lēmumu ar 01.07.2019 slēgt Ozolu sākumskolu un Zvārtavas pagasta bērnus tuprpmāk vest uz Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju; Svarīgs ir visa P23 posma no 13.7 - 32.2 km noasfaltēšana, bet apzinoties, ka visam posmam finansējums nebūs piee 48.4 8 000 000 16.513854132076
P24 Smiltene–Valka Valsts reģionālais autoceļš 0,988-15; 15,3 (Vijas upes tilts, Valkas novada robeža)-25,9 (autobusa pietura "Kāsīši") 24.612 2 2 Ļoti sliktā stāvoklī (LVC informācija). Nepieciešams esošās konstrukcijas remonts nepieciešamajās vietās, kā arī asfalta seguma atjaunošana, nomaļu sakārtošana. 41 24 612 000 59.969375382077
P27 Smiltene–Gulbene Valsts reģionālais autoceļš 43,8-45,6 1.8 1 1 Nepieciešama asfalta seguma atjaunošana. Posmā no Robežkalna līdz pagriezienam uz Tirzas staciju, praktiski pilnīgi sabrukusi asfalta nesošā kārta. Lai izbrauktu šo ceļa posmu automašīnas jau brauc pa ceļam blakus esošajiem īpašumiem.Nozīmīgs reģiona ceļa 61.1 1 800 000 2.9482314296246
P29 Rauna–(Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga Valsts reģionālais autoceļš 0-31,8 31.8 1 1 No A2 (Rīga-Sigulda-Veclaicene) līdz Jaunpiebalgai. Prioritāri posms no A2 līdz 16 km (Drusti). Atbilstoši satiksmes intensitātei būtu "B" uzturēšanas klase, bet, tā kā ceļš ir ar grants segu, faktiskā uzturēšanas klase "C". 31.9 31 800 000 99.825207096148
P3 Garkalne–Alauksts Valsts reģionālais autoceļš 0-4 4 1 2 Svarīgs ceļš novada uzņēmējdarbības veicināšanai; VAS LVC pārbūves projekts 91.8 4 000 000 4.356798765055
P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona Valsts reģionālais autoceļš 8-15; 61,1.km (Inķēni)-84,5.km (Madona) 30.4 2 2 2018.gadā pabeigta pārbūve ceļa posmam no Cēsu pilsētas robežas līdz 8,02 km. Tāpat pēdējos gados ir pārbūvēts ceļa posms no 15 km (Bērzkrogs) līdz Vecpiebalgai. Turpinās pārbūves darbi no Vecpiebalgas Madonas virzienā. Posms no 8,2 km līdz km tika pārbū 82.7 30 400 000 36.772041818986
P31 Ērgļi–Drabeši Valsts reģionālais autoceļš 31,9-52,3 20.4 1 1 No P3 (Garkalne-Alauksts) līdz A2 (Rīga-Sigulda-Veclaicene). Prioritāri posms no 43,0 km (Ģikši) līdz 52,3 km. Atbilstoši satiksmes intensitātei būtu "B" uzturēšanas klase, bet, tā kā lielākā daļa ceļa ir ar grants segu, faktiskā uzturēšanas klase "C". 51.9 20 400 000 39.293137078637
P32 Augšlīgatne–Skrīveri Valsts reģionālais autoceļš 71,271-74,7 3.429 1 1 Slikts grants segums 74.8 3 429 000 4.5816908709164
P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs Valsts reģionālais autoceļš 0-18; 53,56-56,73 3.17 2 2 Autoceļš kļuvis par reģionālas nozīmes ceļu, kurš caur Ranku, Jaunpiebalgu, Vecpiebalgu, Inešiem, Jumurdu un Ērgļiem savieno autoceļu P27 (Smiltene - Gulbene) ar autoceļu P4 (Rīga - Ērgļi). Arī Ērgļu novadam šī ir viena no prioritātēm. Ceļa posma sakārtoš 60.1 3 170 000 5.2708821861187
P35 Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) Valsts reģionālais autoceļš 17,59-32,466; 35,603-44,562 23.84 2 1 Ceļš ļoti sliktā stāvoklī, asfalts ir nolietojis 64.4 23 840 000 37.044005942203
P37 Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene Valsts reģionālais autoceļš 42,8.km (Madona)-52,1.km (Cesvaines nov. robeža); 60,4.km (Cesvaines nov. robeža)-70,1.km (Gulbenes nov. robeža); 7,4.km (Aiviekste)-38,8.km (Madona) 50.4 3 1 Esošais asfaltbetona segums ir sliktā tehniskā stāvoklī. 86.7 50 400 000 58.140172433027
P38 Cesvaine–Velēna Valsts reģionālais autoceļš 25,99 posmā Tirza-Lizums-30,64 4.65 1 1 Nepieciešama asfalta seguma izbūve. Esošais grants ceļš rudeņos un pavasaros praktiski neizbraucams. Uzņēmējdarbībai nozīmīgs ceļa posms.Ikdienā notiek skolēnu pārvadājumi. 36.6 4 650 000 12.69145741528
P4 Rīga–Ērgļi Valsts reģionālais autoceļš 5,7-7,67; 10-10,4; - 13.37 3 2 Pa Valsts autoceļu P4 Rīgā iebrauc un no Rīgas izbrauc nepārtraukta automašīnu plūsma gan rīta, gan vakara stundās un ļoti intensīva - pārējā laikā. Dreiliņu ciemā, uzreiz aiz Lubānas apļa Valsts autoceļš ir šaurs un bez iespējām pārvietoties gājējiem vai 93.5 13 370 000 14.29531882509
P41 Alūksne–Liepna Valsts reģionālais autoceļš 9-33,018 24.018 1 1 Posms savieno apdzīvotas vietas Maliena - Mālupe. Izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā, skolēni no Mālupes un Malienas pagastiem, apmeklē vai plānots apmeklēt izglītības iestādes Liepnā vai Alūksnē. Izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā, sk 30.6 24 018 000 78.57401932
P44 Ilzene–Līzespasts Valsts reģionālais autoceļš 0-2,8 2.8 1 1 Slēgta Ilzenes pamatskola Jaunzemos. Skolēni apmeklē izglītības iestādes Strautiņos vai Alūksnē 21.8 2 800 000 12.86398441
P46 Dubļeva–Cērpene Valsts reģionālais autoceļš 0-22,79 22.79 1 1 Ceļš ļoti sliktā stāvoklī, asfalts ir nolietojis; pavasarī un rudenī grūti izbraucams, skolēnu autobusa maršruts, pārāk ilgs laiks jāpavada ceļa uz skolu 22.8 22 790 000 100
P47 Balvi–Kapūne Valsts reģionālais autoceļš 1,3-2; 7,6-22,6 15.7 2 2 Segums ir bojāts; Pavasaros un rudeņos atsevišķi ceļa posmi ir neizbraucami, ūdens krājas uz ceļa virsmas, netiek atbilstoši novadīts, nav atbilstošas grants seguma kārtas, uz ceļa seguma regulāri veidojas bedres. pēdējos gados atseviķos posmos veikti gr 22.6 15 700 000 69.335061562172
P48 Kārsava–Tilža–Dubļukalns Valsts reģionālais autoceļš 6,55-18,86; 21,5-27,42; 27,42-39,2 24.09 3 2 Lai būtiski uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, nepieciešams veikt grants seguma atputekļošanu ar dubulto virsmas apstrādi; Grants segums ir nolietojies; Uz asfalta seguma ir izveidojušās daudz dziļu bedru, kas apgrūtina visa veida transportlīdzekļu pā 47.2 24 090 000 51.008673843251
P49 Kārsava–Ludza–Ezernieki Valsts reģionālais autoceļš 29,39-32,85; 26,4-26,92; 44,94-54,1; 62,8-75,7 26.04 4 2 Piepilsētas ceļa posms, km 29,39-29,55 pilsētas Latgales iela, pieslēdzas a/c A12, km 29,55-30,70 Martišu ciems, melnais segums būvēts 1986.gadā, sabrucis. Ludza ir pirmā pilsēta Latvijā, kuru šķērso tranzīta maģistrāle uz Krieviju (a/c A12), tai piekļauj 71.6 26 040 000 36.351019376876
P5 Ulbroka–Ogre Valsts reģionālais autoceļš 3,4-5,6 2.2 1 1 gājēju un velosipēdistu drošību ļoti intensīvās satiksmes valsts ceļa posmā. 25.5 2 200 000 8.630427283044
P50 Kārsava–Krievijas robeža (Aizgārša) Valsts reģionālais autoceļš 10,8-14,07 3.2 1 1 Nesakārtota ūdens atvades sistēma mainīgos klimatiskos apstākļos traucē un kavē uzņēmējdarbību. 15.1 3 200 000 21.136369733822
P52 Ploski-Zilupe-Šķaune-Ezernieki Valsts reģionālais autoceļš 0,55-1,83; 4,23-5,16; 30,44-37,13; 37,13-59,24; 59,24-60,02 8.9 5 2 Pievadceļš Zilupei, melnais segums būvēts 1984.gadā, sabrucis. Pieslēgums a/c A12, līdz LV robežai 7 km, pirmā pierobežas pilsēta Latvijā. A12 ceļa turpinājums Krievijā - federālais a/c M9 "Baltija"; Melnais segums būvēts 1969.gadā, sabrucis. Ieviests aiz 57.6 8 900 000 15.442487734026
P53 Duči–Limbaži Valsts reģionālais autoceļš 18,35-26,15 7.8 1 1 25.9 7 800 000 30.131434266635
P55 Rēzekne–Dagda Valsts reģionālais autoceļš 18,9-40,6; 37,75-43,85; 46,8 48,16 53,16-47,25 48,75 57,395 28.38 3 2 Nepieciešams atjaunot melno segumu, jo tas jau ir zaudējis savu nestspēju; Iesēdumi, bedres, risas asfalta segumā, nepieciešama pārbūve, satiksmes drošības uzlabošana, uzstādot sānu barjeras. Regulāra sabiedriskā transporta kustība; Iesēdumi, bedres, ris 55.1 28 380 000 51.53993102609
P56 Malta–Kaunata Valsts reģionālais autoceļš 0,45-18,1 17.65 1 1 Grants posms, bet ceļu būtu nepieciešams rekonstruēt uz atjaunot visā garumā (26.9 km). Savieno novada attīstības centrus Malta, Kaunata. 27 17 650 000 65.401618026322
P59 Viļāni–Ružina–Malta Valsts reģionālais autoceļš 4,1-16,9; 29,1-31,068 14.768 2 1 Grants posms. Savieno novada attīstības centru Malta ar Viļāniem. (Iekļauts Valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014. – 2020. gadam); Pašvaldībai piederoša iela. 2019.gadā iekļauta valsts REĢIONĀLO autoceļu maršrutos ietverto pilsētu tranzīta ielu sara 27.4 14 768 000 53.837232005275
P60 Dagda–Aglona Valsts reģionālais autoceļš 13-15,38 2.38 1 1 Iesēdumi, risas asfalta segumā, regulāra sabiedriskā transporta kustība. Nepieciešama seguma atjaunošana. 34.1 2 380 000 6.9845039664534
P61 Krāslava–Dagda Valsts reģionālais autoceļš 25,29-28,07 2.78 1 1 Segums zaudējis nestspēju, iesēdumi, risas, regulara sabiedriskā transporta kustība. Nepieciešama pārbūve. 31 2 780 000 8.9604009153583
P62 Krāslava–Preiļi–Madona Valsts reģionālais autoceļš 30,56-33,9 3.34 1 1 Iesēdumi, bojāts asfaltbetona segums, paaugstinātas nomales 137.8 3 340 000 2.4233644942439
P64 Višķi–Nīcgale Valsts reģionālais autoceļš 0-27,3 27.3 1 1 Posmi avārijas stāvoklī 31.5 27 300 000 86.751484667906
P68 Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža (Silene) Valsts reģionālais autoceļš 7,84-21; 21-29,15 8.15 2 1 Sliktā tehniskā stāvoklī 26.5 8 150 000 30.778020739526
P69 Skrudaliena–Kaplava–Krāslava Valsts reģionālais autoceļš 0-10,3 10.3 1 1 Posmi avārijas stāvoklī 33.4 10 300 000 30.851018142763
P7 Ragana–Turaida Valsts reģionālais autoceļš 0-3,389 3.389 1 1 10 3 389 000 33.8191339988
P70 Svente–Lietuvas robeža (Subate) Valsts reģionālais autoceļš 0-8,2 8.2 1 1 Posmi avārijas stāvoklī 39.1 8 200 000 20.983468247367
P72 Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži Valsts reģionālais autoceļš Viss posms 69 1 2 Viens no nozīmīgākajiem reģionālajiem autoceļiem Jēkabpils novadā. Grants posmu asfaltēšana vai divkārtu virsmas apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu uzņēmēju vajadzības, iedzīvotāju nokļūšanu līdz pakalpojumu sniegšanas vietai Jēkabpilī un skolēnu p 68.7 69 000 000 100
P74 Siliņi–Aknīste Valsts reģionālais autoceļš 24,023-28,7 4.677 1 1 27.4 4 677 000 17.073073615029
P75 Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) Valsts reģionālais autoceļš 22,924-47,44 24.516 1 1 Ceļš sabrukšanas stadijā. 53 24 516 000 46.238943668354
P77 Ventspils - Dundaga Valsts reģionālais autoceļš 9-13; 14-16; 18-19,5; 21,3-22; 30-43,6 21.8 5 2 Ceļs kritiskā stāvokli; Pa autoceļu kursē sabiedriskais transports, skolēnu autobuss, nodrošina iedzīvotāju mobilitāti, apgādi ar precēm un pakalpojumiem, kravas autotransports (reģionā atrodas 5 grants karjeri), kokvedēji no mežizstrādes vietām uz Vents 49.8 21 800 000 43.782585492348
P79 Koknese–Ērgļi Valsts reģionālais autoceļš 0-5,3 5.3 1 1 Galvenā Kokneses pagasta iela-autoceļš, nodots pašvaldībai 2018.gadā, B uzturēšanas klases a.c. ļoti svarīgs kopējai satiksmes nodrošināšanai Kokneses un blakus esošo pagastu iedzīvotājiem. Valsts autoceļš, kas ir galvenā pārbvietošanās iespēja nokļūšanai 38.2 5 300 000 13.880922995968
P8 Inciems–Sigulda–Ķegums Valsts reģionālais autoceļš 0-19 19 1 2 Ceļs ar izsistām bedrēm asfaltā, ārzemnieku pirmais iespaids par ES autoceļiem; Valsts autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums un P4 Rīga-Ērgļi krustojums Suntažu pagasta centrā, nepieciešama krustojuma pārbūve. Krustojums konfigurācijas dēļ ir nepārskatāms, ļ 74 19 000 000 25.668579801859
P82 Jaunkalsnava–Lubāna Valsts reģionālais autoceļš 15,6.km (Ļaudona)-23,8.km (krustojums ar P62) 8.2 1 1 Esošais autoceļs ar grants segumu ir sliktā tehniskā stāvoklī. Šo ceļu izmanto Ļaudonas pagasta iedzīvotāji, lai nokļūtu uz Madonas pilsētu. Ļaudona ir vienīgais pagasta centrs novadā, kurš nav savienots ar novada centru ar melno segumu. 55.1 8 200 000 14.86916318832
P84 Madona–Varakļāni Valsts reģionālais autoceļš 0,00.km (Madona)-32,30.km (Varakļānu nov. robeža) 32.3 1 1 Esošais asfaltbetona segums ir sliktā tehniskā stāvoklī. 46.8 32 300 000 68.992477381073
P85 Rīgas HES–Jaunjelgava Valsts reģionālais autoceļš 8,7-16,2 7.5 1 1 Ceļa sega ir sliktā tehniskā stāvoklī, bedraina un ar iesēdumiem un risām. Augsta satiksmes intensitāte ar lielu kravas automašīnu īpatsvaru. Autoceļš ir sabiesdriskā transporta un skolēnu pārvadājumu maršrutā. 56.9 7 500 000 13.190717278585
P88 Bauska–Linde Valsts reģionālais autoceļš 32-34,6 2.6 1 1 Ceļs ved caur Vecumnieku centru ,garām bērnu dārzam ,nepieciešama ietve 51.1 2 600 000 5.0892814772116
P89 Ķekava–Skaistkalne Valsts reģionālais autoceļš 0-2 2 1 1 Ceļa sega ir sliktā tehniskā stāvoklī, bedraina un ar iesēdumiem un risām. Augsta satiksmes intensitāte ar lielu kravas automašīnu īpatsvaru. Autoceļš ir sabiesdriskā transporta un skolēnu pārvadājumu maršrutā. 55.9 2 000 000 3.5797178586046
P9 Ragana–Limbaži Valsts reģionālais autoceļš 0-37,13 37.13 1 1 37.6 37 130 000 98.829273381783
P90 Rīgas HES–Pulkarne Valsts reģionālais autoceļš 0-2,193 2.193 1 1 Ceļa sega ir sliktā tehniskā stāvoklī, bedraina un ar iesēdumiem un risām. Augsta satiksmes intensitāte ar lielu kravas automašīnu īpatsvaru. 2.2 2 193 000 99.968957559082
P92 Iecava–Stelpe Valsts reģionālais autoceļš 22,1-24,6 2.5 1 1 Ceļs iet caur apdzīvotu vietu, ceļa malā atrodas skola, starptautiskas nozīmes mototrase 24.4 2 500 000 10.242682252866
P94 Jelgava–Staļģene–Code Valsts reģionālais autoceļš 0-7 7 1 1 Skolēnu un sabiedriskais transports 34.2 7 000 000 20.470848936647
P96 Pūri–Auce–Grīvaiši Valsts reģionālais autoceļš 48-78,1; 12-26,6; 4,9-12 51.6 3 2 Grants segums faktiski sabrucis, nolietojies, nepieciešama ūdens atvades grāvju atjaunošana, seguma maiņa uz ar saistvielām saistītu segumu iedzīvotāju mobilitātes , pakalpojumu nodrošināšanai(t.sk. virziens Lietuvas robeža-Jelgava-Rīga); Ceļa segums sap 74.7 51 600 000 69.070752992945
V1067 Dalbe–Jaunpēternieki–Palejas Valsts vietējais autoceļš 3,76-4,06 0.3 1 1 Skolēnu autobusu maršruts 4.8 30 000 6.2347915199046
V1115 Vītiņi–Vadakste Valsts vietējais autoceļš 8,5-15,7 7.2 1 1 Sliktā ceļa stāvokļa dēļ apgrūtināti sabiedriskā transporta, skolēnu pārvadājumi rudeņos, ziemā, pavasaros.Tā kā Vadalstes pagastā medicīniskā parūpe nav pieejama, tiek izmantots medicīniskās aprūpes un citu pakalpojumu saņemšanai Auces pilsētā.Nepiecieš 15.7 720 000 45.934386188939
V1116 Auce–Vadakste Valsts vietējais autoceļš 8,6-14,9 6.3 1 1 Autoceļam Vadakstes pagasta teritorijā veikta lietus ūdens atvades sakārtošana būtiski uzlabojot ceļa kvalitāti. Autoceļš Auces novada teritorijā ļoti sliktā stāvoklī, nepieciešama lietus ūdens atvades sakārtošana, seguma atjaunošana nodrošinot iedzīvot 13.4 630 000 46.933186606976
V1120 Lielauce–Bejas Valsts vietējais autoceļš - 10.3 1 1 Ceļa segums nolietojies (lietus laikā neizbraucams). Tiek izmantots lauksaimniecības, mežsaimniecības un rūpniecības produkcijas pārvadājumiem uz Lietuvas republiku, skolēnu pārvadājumiem un iedzīvotāju nokļūšanai līdz attīstības centram.(Posmā no Stūru c 19.1 1 030 000 53.870054676859
V1152 Bērzi–Brocēnu stacija Valsts vietējais autoceļš - 2.2 1 1 Ceļa segums nolietojies (lietus laikā neizbraucams). Tiek izmantots cementa rūpnīcas izejmateriālu piegādei, skolēnu pārvadājumiem un iedzīvotāju nokļūšanai līdz attīstības centram (Posmā no pagrieziena uz mālu raktuvēm līdz asfalta segumam) 6.4 220 000 34.287003733362
V1160 Ezere–Vadakste Valsts vietējais autoceļš 3-10 7 1 1 Segums stipri bojāts, nepieciešama vismaz virsmas apstrāde uzņēmējdarbības,iedzīvotāju mobilitātes , pakalpojumu nodrošināšanai 24.7 700 000 28.292777258245
V1162 Saldus–Kūdras Valsts vietējais autoceļš 0-8,3 8.3 1 1 Asfaltbetona segums sabrucis. Notiek intensīva smagu kravu pārvadāšana (regulāras kaļķakmens kravas uz cementa rūpnīcu Brocēnos). Nepieciešama ceļa pārbūve uzņēmējdarbības,iedzīvotāju mobilitātes , pakalpojumu nodrošināšanai 18.5 830 000 44.793820838777
V1171 Zirņi–Airītes Valsts vietējais autoceļš 0-4,2 4.2 1 1 Segums nolietojies, nepieciešama ūdens novades grāvju atjaunošana, ceļa klātnes dilumkārtas atjaunošana iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai 5.3 420 000 79.963201247675
V1175 Jaunauce–Vadakste Valsts vietējais autoceļš 0-5 5 1 1 Grants segums faktiski sabrucis, nolietojies, nepieciešama ūdens novades grāvju atjaunošana, ceļa klātnes dilumkārtas atjaunošana iedzīvotāju mobilitātes , pakalpojumu nodrošināšanai 9.8 500 000 51.101398094154
V1178 Ēvarži–Dubaskrogs Valsts vietējais autoceļš 3,5-6,2 2.7 1 1 Nepieciešama segas atjaunošana. Skolēnu pārvadāšanas maršruts. Pavasaros un rudeņos grants segas nestspēja ļoti slikta. 6.1 270 000 44.125928909662
V1192 Apriķi–Cīrava–Medze Valsts vietējais autoceļš no Cīravas -līdz Apriķiem 11 1 1 Virskārtas sen vairs nav, liels ceļmalu apaugums (ceļš kā grāvis), nepieciešama ceļa seguma maiņa (tas ir seļš uz Skolu!!!!) 36 1 100 000 30.542325174573
V1194 Lankas–Cīrava–Turaidas Valsts vietējais autoceļš no Cīravas -P111 10 1 1 Ceļš netur slodzi, pamatā brauc transports ar ļoti smagām kravām, caur mežu un tālāk caur Cīravas asfaltu, asfalts jau kritiskā stāvoklī! 16.2 1 000 000 61.918604096514
V1195 Cīrava–Vecpils–Stroķi Valsts vietējais autoceļš 7-13 6 1 1 1) nolietojies grants seguma; 2) grāvju neesamība 22.4 600 000 26.813160511557
V1199 Aizpute–Saka Valsts vietējais autoceļš 13,04-31,51 18.01 1 2 Skolēnu maršruts; iesēdums,smilts parādīšanas uz braucamās ceļa daļas 29.9 1 801 000 60.142175210926
V1220 Nīca–Ječi–Peši Valsts vietējais autoceļš - 18.438 1 1 Nepieciešama melnā segumam kārtas atjaunošana visā ceļa garumā 18.4 1 843 800 99.999204948408
V1221 Rucava–Pape Valsts vietējais autoceļš no p113-līdz Līgupes 7 1 1 Skolēnu pārvadājumi, uzņēmējdarbības nodrošināšanai (īpaši tūrisma sezonā) 11.3 700 000 62.110654610622
V1222 Nīca–Otaņķi–Grobiņa Valsts vietējais autoceļš - 25.288 1 1 Nepieciešama melnā segumam kārtas atjaunošana visā ceļa garumā 25.3 2 528 800 99.996891053011
V123 Ārciems–Puikule–Urga–Braslava Valsts vietējais autoceļš 16,619-22,537 5.918 1 1 Izmanto pašvaldības transports skolnieku pārvadāšanai,lauksaimniecības tehnika, mežistrādes, (rudeņos pavasaros praktiski neizbraucams) 22.1 591 800 26.734527422489
V1231 Klampji–Jūrmalciems Valsts vietējais autoceļš - 7.675 1 1 Nepieciešama melnā segumam kārtas atjaunošana visā ceļa garumā 7.7 767 500 99.999620580361
V124 Vēveri–Lāči–Rezgaļi Valsts vietējais autoceļš 0-5 5 1 1 Virskārtas atjaunošana 5.5 500 000 90.942878990455
V1265 Basi–Apriķi Valsts vietējais autoceļš 9-14 5 1 1 Iesēdums,smilts parādīšanas uz braucamās ceļa daļas 14.4 500 000 34.719647302827
V1269 Alsunga–Tērande–Ziras Valsts vietējais autoceļš 0-7 7 1 1 Ceļa segums nolietojies. Ikdienā kursē sabiedriskais transports. 28.1 700 000 24.880617701954
V128 Straupe–Lēdurga–Vidriži–Skulte Valsts vietējais autoceļš 22,063-28,81 6.747 1 1 34.4 674 700 19.6137222157
V1289 Ķikuri–Alsunga Valsts vietējais autoceļš 18-24,2 6.2 1 1 Virskārta nolietojusies. Pārvadā skolēnus. Vasarā intensīva satiksme ar tūristiem uz Zvirgzdu ezeru un pie tā esošajiem viesu namiem. Visos gadalaikos Alsungas novada DA daļas un Kuldīgas novada Gudenieku pagasta savienojums ar Kuldīgu. 27 620 000 22.968664308147
V1298 Gaiķi–Kabile Valsts vietējais autoceļš 0-3,1 3.1 1 1 Ceļš ir sliktā stāvoklī, ir nepieciešams veikt remontu un atputekļošanas pasākumu. Minētais ceļš nodrošina Satiķu ciema uzņēmēju un iedzīvotāju mobilitāti un nokļūšanu uz attīstības centru. 19.8 310 000 15.657342194267
V1367 Dundaga–Ģipka Valsts vietējais autoceļš 0-5,1 5.1 1 1 Jāmaina asfaltsegums 21.5 510 000 23.675291217692
V1371 Ģibzde–Dundaga Valsts vietējais autoceļš 0-6 6 1 1 Slikts grants segums 12.3 600 000 48.666881407048
V1401 Stende–Lauciene–Mērsrags Valsts vietējais autoceļš 30,659-308; 37,502-49,357 17.504 2 2 Autoceļam nepieciešams melnais segums. Šo autoceļu ļoti izmanto smagā tehnika, kas ved kravas no un uz Mērsraga ostu. Autoceļa grants segumā veidojas risas. Pavasaros novērojama ceļa rūgšana un izsistas lielas bedres. Autoceļa līkumos nepārredzamība,(apm 47.4 1 750 400 36.939814280461
V1402 Stende–Sabile–Pūces Valsts vietējais autoceļš 11,366-15,726 4.36 1 1 Pavasarī un rudenī grūti izbraucams, skolēnu autobusa maršruts, pārāk ilgs laiks jāpavada ceļa uz skolu 17.2 436 000 25.308876337559
V1405 Talsi–Lībagi Valsts vietējais autoceļš 2,051-4,959 2.908 1 1 6.2 290 800 47.010151567943
V1436 Brīvnieki–Dzirciems–Jēči Valsts vietējais autoceļš 0-3 3 1 1 Posms Mālpils novada teritorijā, nepieciešama asfalta seguma atjaunošana un kvalitatīva ceļa uzturēšana. Ikdienā notiek intensīva satikmes, kursē arī sabiedriskais tranports. Autoceļš uz Rīgu. 21.9 300 000 13.686686525252
V1450 Lancenieki–Džūkste–Lestene Valsts vietējais autoceļš 0-7,53 7.53 1 1 Intensīvas satiksmes rezultatā grantētā ceļa posma segumā veidojas bedres, kā arī mainīgos laika apstākļos, tas prasa papildus līdzkeļus labošanas darbiem. Šī posma noklāšana ar melno segumu savienos, nesen izbūvēto a/c Tukums - Kuldīga un Kandavas pilsēt 14.6 753 000 51.63160070426
V1451 Irbes–Džūkste Valsts vietējais autoceļš 0,085-5,04 4.19 1 1 Intensīva satiksme izmanto zemnieki un pienotava, brauc smagā tehnika no grants karjerām 5.1 419 000 82.622995226766
V1452 Džūkste–Irlava–Jaunsāti Valsts vietējais autoceļš caurtekas nomaiņa a/c 0.5.km - 0.5 1 1 Sabrucis asfalta segums. Ceļš ir intensīvi izmantots satiksmei starp Jaunpils un Tukuma novadiem. Pa to pārvietojas tūristi no Lietuvas. No Degoles karjeriem smagais transports ved materiālus, kā arī LVM ved baļķu kravas. 30.9 50 000 1.6187247479919
V1455 Ozolpils–Degole Valsts vietējais autoceļš 0-10,4 10.4 1 1 Asfalta segums sliktā stāvoklī, ceļa posms ar intensīvu satiksmi (skolēnu pārvadājumu maršruti, satiksmes autobusu maršruti, tūristu autobusu maršruts uz rundāles pili, ceļs pa kuru pašvaldības teritorijā esošie uzņēmēji nogādā lauksaimniecības produk 10.7 1 040 000 97.443053610627
V1479 Kraujas–Godiņi Valsts vietējais autoceļš 0-2 2 1 1 Autoceļš tiek izmantots nokļūšanai uz vietējās nozīmes reģionālo centru Balvu pilsētu. Tāpat autoceļu izmanto pacientu nogādāšanai uz veselības iestādēm Balvu un Gulbenes slimnīcā. Būtiski ceļa remonti šajā ceļa posmā nav bijuši desmitiem gadu, ceļš nav m 2 200 000 99.180534587272
V1481 Jaunmokas–Sloklejas Valsts vietējais autoceļš 0-3,9 3.9 1 1 Posms Mālpils novada teritorijā, nepieciešama asfalta seguma atjaunošana un kvalitatīva ceļa uzturēšana. Šo ceļu intensīvi izmanto lielākais novada eksporta uzņēmums- SIA KVIST (vairāk kā 670 darba vietas), ikdienā notiek intensīva satiksme, kursē sabied 3.9 390 000 99.297986630039
V1482 Pievedceļš Raudas pansionātam Valsts vietējais autoceļš 0-2,5 2.5 1 1 Šis ir tuvākais ceļš no Matkules uz Sabili,kas nav izmantojams savas sliktās kvalitātes dēļ. 2.6 250 000 95.063343568948
V1488 Sēme–Kaive Valsts vietējais autoceļš 0-4,3 4.3 1 1 Ceļs savieno divus reģionālos autoceļus P3un P8. Nepieciešama asfalta seguma atjaunošana un kvalitatīva ceļa uzturēšana. Autoceļš uz Rīgu 4.3 430 000 99.558679919448
V163 Mazsalaca–Staicele Valsts vietējais autoceļš 0-22,68 22.68 1 2 Intensīva satiksme. Grants segumā ļoti ātri veidojas bedres šķērviļņi. Nepieciešama asfaltēšana; "Ziemeļu stīgas" pēdējais nepabeigtais posms ar aktīvu loģistikas nozīmi mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un tirdzniecībai 22.7 2 268 000 99.999300870756
V164 Igaunijas robeža (Ramata)–Mazsalaca–Vilzēni–Dikļi Valsts vietējais autoceļš Viss posms 50.357 1 3 Intensīva smago kravu satiksme. Melnais segums saplaisājis, izdrupis. Iesēdumi. Nepieciešana virskārtas atjaunošana; Izmanto sabiedriskais transports, pašvaldības transports skolēnu pārvadāšanai,lielgabarīta transports,lauksaimniecības tehnika, mežistrāde 50.4 5 035 700 99.998063714576
V165 Matīši–Braslava Valsts vietējais autoceļš 0-3,864 3.864 1 1 Izmanto lielgabarīta tehnika -lauksaimniecība 3.8 386 400 100
V166 Valmiera–Dikļi–Augstroze Valsts vietējais autoceļš 6,6-17,9 11.3 1 1 Nepieciešama asfaltbetona seguma izbūve. 34.3 1 130 000 32.967175528322
V170 Igaunijas robeža–Virķēni–Rūjiena Valsts vietējais autoceļš 13-25,17 12.17 1 2 25.1 1 217 000 48.43138579
V171 Krogzemji–Sēļi–Rūjiena Valsts vietējais autoceļš 14,1-24,113 10.013 1 2 24.1 1 001 300 41.49451718
V172 Ozoli–Ipiķi Valsts vietējais autoceļš 0-7,83 7.83 1 1 7.8 783 000 100
V173 Virķēni–Meizakila Valsts vietējais autoceļš 0-22,331 22.331 1 1 22.7 2 233 100 100
V174 Viadukts–Rūjienas stacija–Dzirnavas Valsts vietējais autoceļš 2,2-8,78 6.58 1 1 8.7 658 000 75.372491063255
V175 Rūjiena–Igaunijas robeža Valsts vietējais autoceļš 1,2-2,299 1.099 1 1 10.2 109 900 10.76856671
V176 Sīļi–Igaunijas robeža Valsts vietējais autoceļš 7,2-9,73 2.53 1 1 Ceļu visticamāk vairāk par 50% no smagās satiksmes nesastāda VAS „Latvijas valsts meži’’ tehnika, bet perspektīvā A/S “Latvijas valsts meži” varētu apsvērt pārņemt šo ceļu. 9.4 253 000 26.89870526
V177 Ķoņi–Lode–Arakste Valsts vietējais autoceļš 2,3-10,234 7.934 1 1 10.2 793 400 77.51153231
V179 Naukšēni–Apsītes Valsts vietējais autoceļš 0-5,41 4.67 1 1 5.4 467 000 86.399211459728
V179 Naukšēni–Apsītes Valsts vietējais autoceļš 0-5,41 5.41 1 1 5.4 541 000 100
V18 Pievedceļš Olainei Valsts vietējais autoceļš 0-0,35 0.35 1 1 Ļoti slikts tehniskais stāvoklis. Savieno novada administratīvo centru - Olaines pilsētu ar Valsts galveno autoceļu A8. Autoceļš nodrošina piekļūšanu svarīgiem valsts nozīmes objektiem - lieliem ražošanas uzņēmumiem, cietumam. Satiksmes intensitāte tuvu 1 0.4 35 000 83.428431962207
V180 Naukšēni - Piksāri - Veckārķi Valsts vietējais autoceļš 2,18-8,74 6.56 1 1 19.8 656 000 33.185591933881
V187 Valmiera–Rauna Valsts vietējais autoceļš 3,6-28,9 25.3 1 2 Atbilstoši satiksmes intensitātei būtu "B" uzturēšanas klase, bet, tā kā ceļš ir ar grants segu, faktiskā uzturēšanas klase "C", vitāli svarīga autoceļa asfaltēšana; Nepieciešams uzklāt asfalta segumu, jo ikdienā tiek pārvadāti skolēni uz Kauguru pamatsko 25.2 2 530 000 100
V188 Dūķeri–Kocēni–Ķiene Valsts vietējais autoceļš 0-3,15 3.15 1 1 Ceļš ar grants segumu, ceļa malā privātmāju apbūve, kas paplašinās. Izmantoto Bērzaines, Zilākalna pagasta iedzīvotāju, lai nokļūtu uz A3 šoseju. Nepieciešama asfaltbetona seguma izbūve. 23.1 315 000 13.64567552421
V190 Brieži–Vaidava–Druļi–Baužu ezers Valsts vietējais autoceļš 3,4-4,152; 5,772-6,7; 7,252-8,723 3.148 3 1 Grants seguma atjaunošana un profila veidošana. 14.1 314 800 22.281349220981
V193 Matīši–Bērzaine–Rubene Valsts vietējais autoceļš 10,6-13 2.4 1 1 Apauguma noņemšana, grāvju tīrīšana, virskārtas atjaunošana, profila izveidošana. 25.3 240 000 9.5047208659827
V196 Valmiera–Brenguļi–Bikseja Valsts vietējais autoceļš 4,2-8,9 4.7 1 1 Nepieciešams uzklāt asfalta segumu, jo iedzīvotāji ikdienā dodas uz Brenguļiem, Trikātu un Valmieru, lauksaimnieki brauc uz VAKS ar lielu kopējo masu, kas ļoti sabojā grants autoceļa segumu. 20.9 470 000 22.511714206807
V201 Virķēni–Veccelmi Valsts vietējais autoceļš 0-4,28 4.28 1 1 4.3 428 000 100
V202 Naukšēni–Doles Valsts vietējais autoceļš 2,5-6,87 4.37 1 1 6.8 437 000 64.164327486258
V203 Veseri–Valdaine Valsts vietējais autoceļš 0-0,532 0.532 1 1 Ceļu visticamāk vairāk par 50% no smagās satiksmes nesastāda VAS „Latvijas valsts meži’’ tehnika, bet perspektīvā A/S “Latvijas valsts meži” varētu apsvērt pārņemt šo ceļu. 0.4 532 000 100
V204 Senči–Jeru skola Valsts vietējais autoceļš 0-1,02 1.02 1 1 1 102 000 100
V205 Andricēni–Nurmi Valsts vietējais autoceļš 0-6,04 6.04 1 1 6.1 604 000 98.999007577544
V206 Krustiņi–Ārgaļi Valsts vietējais autoceļš 0-10,08 10.08 1 1 10.1 1 008 000 100
V212 Rubene–Virši Valsts vietējais autoceļš 3,43-4,11 0.68 1 1 Grants segumu, privātmāju apbūve, intensīvi izmantots, nepieciešama divkāršas virsmas apstrāde jeb seguma atputekļošana. 6.3 68 000 10.785222174897
V213 Valmiera–Mujāni Valsts vietējais autoceļš 8,1-9,5 1.4 1 1 Grants segums, intensīvi izmantots, turpināt ceļa divkāršo virsmas apstrādi. 6.7 140 000 21.036016414818
V234 Smiltene–Rauna Valsts vietējais autoceļš 2,59-14,89 12.3 1 1 Ceļš ir sliktā stāvoklī, bedrains (rodas satiksmei bīstamās jeb avārijas bedres), nepieciešams arī nomales sakārtot. 19.8 1 230 000 62.155014015543
V235 Lembis–Drusti–Vecpiebalga Valsts vietējais autoceļš 0-5,5 5.5 1 1 Svarīgs ceļa posms, ar lielu noslodzi ikdienā - daudz iedzīvotāji, skolēnu pārvadājumi, vairāki ražojošie uzņēmēji, tūristi, K.Skalbes memoriālais muzejs, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra filiāle u.c. Nepieciešama grants ceļa dubltā virsmas apstr 45.3 550 000 12.132262023983
V236 Valka–Pedele–Ērģeme Valsts vietējais autoceļš 2,89-13,395 10.505 1 1 Ikdienas izmanto Pedeles, "Bērzezara", Omuļu iedzīvotāji nokļūšanai uz darbu, bērnu atvešanai uz PII uz skolu un atpakaļ, kā arī vairāki lielie novada l/s uzņēmumi 10.5 1 050 500 99.661812637781
V237 Ērģeme–Turna–Daksti Valsts vietējais autoceļš 0-12,45 12.45 1 1 Ikdienā ceļu izmanto Turnas iedzīvotāji nokļūšanai uz Darbu, skolu, PII, kā arī 10 Valkas novada uzņēmumi 12.5 1 245 000 99.50998475276
V259 Ausekļi–Burga Valsts vietējais autoceļš 0-1,3 1.3 1 1 Šo ceļa posmu ikdienas izmanto lielākais Valkas novada uzņēmums SIA "Vārpas 1", ceļā kvalitāte ir slikta. Tas tika īpaši pabojāts pēdējo divu gadu laikā, kad notika A3/tranzītielas (Rīgas iela iebraucot Valkā) pārbūve un transporta kustība tika novirzīta 3.6 130 000 36.432004831944
V296 Lodes stacija–Jaunrauna–Veselava Valsts vietējais autoceļš 0-13,169 13.169 1 1 Ceļam nav seguma, nav ūdens novades. Satiksmes intensitāte diennaktī 2018.g. 384 transporta līdzekļi. Asfaltētais posms no 9,8 - 14,09km ir avārijas stāvoklī. 13.2 1 316 900 99.996068810801
V299 Rauna–Taurene–Abrupe Valsts vietējais autoceļš 13,9-17,87 3.97 1 1 Savieno Dzērbenes un Taurenes pagasta centrus, pieslēdzas autoceļam P 30, līdz ar to nodrošina iespēju iedzīvotājiem nokļūt, gan līdz novada, gan tuvākajām pilsētām. Ceļam ir asfaltbetona segums, kas šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī un apdraud autobraucēju 40.1 397 000 9.9114102686829
V309 Katrīna–Leimaņi–Kaive–Aprāni Valsts vietējais autoceļš 13,9-26,1 12.2 1 1 Kaives pagasta centra savienojums ar autoceļu P30, kas tālāk dot iespēju nokļūt gan novada centrā, gan tuvākajās pilsētās. Jau 2009.gada ATR solījums bija sakārtot vienu no ceļiem, kas pieved P30, taču tas līdz šim nav izdarīts. Nepieciešama grants ceļa d 25.1 1 220 000 48.65798269757
V32 Dreiliņi–Acones stacija Valsts vietējais autoceļš 0-1,6 1.6 1 1 Betona iela nav rekonstruēta kopš tās izbūves, daļai ielas ceļa segums ir Padomju laikos izvietotas Betona plāksnes, kuras ir kritiskā stāvokl 4.1 160 000 39.290255218489
V321 Priekuļi–Jāņmuiža Valsts vietējais autoceļš 0-3,7 3.7 1 1 Ceļam nav seguma, nav ūdens novades. Satiksmes intensitāte diennaktī 2018.g. 420 transporta līdzekļi. 3.7 370 000 100
V323 Liepa–Smiltene Valsts vietējais autoceļš 0-33,482 33.482 1 2 Ceļam nav seguma, nav ūdens novades. Satiksmes intensitāte diennaktī 2018.g.- no 0 - 5km 441 transp. līdzekļi; no 5 - 33km 602 transp. līdzekļi.; Atbilstoši satiksmes intensitātei būtu "B" uzturēšanas klase, bet, tā kā ceļš ir ar grants segu, faktiskā uz 33.5 3 348 200 99.999008510212
V371 Vireši–Dūre–Lejasciems Valsts vietējais autoceļš 0,12 (Vireši) -4,92 (Lībukalns) 4.8 1 1 Grants seguma atjaunošana, sakārtojot ūdens novadi .Ceļš avārijas stāvoklī. Pavasaros un rudeņos tas nav izbraucams. Līdz ar to traucēta uzņēmējdarbība un iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšana. 27.6 480 000 17.414137719248
V372 Gaujiena–Lejaskrogs Valsts vietējais autoceļš 0-1,5 1.5 1 1 Asfalta segums ir sliktā stāvoklī. Ir saņemti neskaitāmi iedzīvotāju iesniegumu par kustības drošību, ko rada intensīvs šķembu transports uz Igauniju 8.3 150 000 18.079965954982
V373 Gaujiena–Verasskola Valsts vietējais autoceļš 3,635 (Dārzciems)-4,952 (Verasskola) 1.317 1 1 Ceļš nepieciešams uzņēmējdarbībai, Ražotnes "Very Berry" un dolomīta karjers "Dārzciems 2" 5.1 131 700 25.964527806573
V386 Alūksne–Ziemeri–Veclaicene Valsts vietējais autoceļš 0-17,382 17.382 1 1 Ceļš nodrošinās piekļuvi Veselības veicināšanas centram 17.1 1 738 200 100
V387 Tūja–Kantorkrogs Valsts vietējais autoceļš 0-4,1 4.1 1 1 Uzņēmējdarbībai nozīmīgs ceļš 10.1 410 000 40.46539797
V411 Velēna–Vireši Valsts vietējais autoceļš 26,0 (Vidaga)-30,6 (ceļš A2) 4.6 1 1 Asfalta seguma remonts un virsmas apstrāde, caurtekas remonts Vidagā 30.6 460 000 15.017675930827
V430 Tirza–Jaungulbene–Liede Valsts vietējais autoceļš 0,29-2,49 2.2 1 1 Nepieciešama melnā seguma izbūve (divkārtas virsmas apstrāde). Esošais gransts segums rudenī un pavasarī ir prakstiski neizbraucams ceļa posms 2,220 km garumā, kas atrodas starp afaltēto ceļu posmiem. Šis ir vienīgais ceļš uz novada un reģiona nozīmes SA 29 220 000 7.5749819385764
V433 Druviena–Lizums Valsts vietējais autoceļš 0,29-10,36 10.07 1 1 Nepieciešama grants seguma atjaunošana. Esošais grants segums rudenī un pavasarī praktiski ir neizbraucams.Uzņēmējdarbībai nozīmīgs ceļš. Vienīgais ceļš pa kuru skolēni katru dienu tiek nogādāti uz Lizuma vidusskolu, jo Druvienas pagastā ir slēgta skola 10.5 1 007 000 95.849927842773
V45 Pievedceļš Gaujas tiltam Valsts vietējais autoceļš 0-1,3 1.3 1 1 V45 pēc savas intensitātes atbilst reģionālā ceļa statusam un loģiski būtu tādu arī piešķirt, pretējā gadījumā šis posms ar izplūdušo krustojumu ar P1 tā arī var palikt neremontēts. Autovadītāju šo ceļa posmu izmanto, lai nonāktu no reģionālā autoceļa P1 1.4 130 000 95.952012164271
V456 Vīksna–Gobusala Valsts vietējais autoceļš 0-5,7 5.7 1 1 Grants segums ir nolietojies 5.6 570 000 100
V46 Ādaži–Garkalne Valsts vietējais autoceļš 8,4-11,54 3.14 1 1 VAS LVC pārbūves projekts 11 314 000 28.450329545555
V462 Kāpessils–Krišjāņi Valsts vietējais autoceļš 0-7,8 7.8 1 1 Pagasta teritorijā atrodas grants karjera "Deviņziedu kalns". Darbi turpinās nepārtraukti. Plānotā grants izstrāde apstiprināta līdz pat 2040. gadam. 7.8 780 000 100
V465 Auziņi–Dukuļeva Valsts vietējais autoceļš 5,4-16,7 11.3 1 1 Ceļa braucamā daļa ir zemāka nekā grāvji ceļa malā. Lietus periodā ceļš paliek neizbraucams. Uz ceļa braucamās daļas vietām vairs nav grants seguma. 16.7 1 130 000 67.658204575889
V469 Kubuli–Paulāni Valsts vietējais autoceļš 0-7 7 1 1 Grants segums ir nolietojies 7 700 000 99.358498409166
V472 Vīksna–Kuprava Valsts vietējais autoceļš 0-10,68 10.68 1 1 Grants segums ir nolietojies 10.7 1 068 000 100
V480 Aususala–Breksene Valsts vietējais autoceļš 0-12 12 1 1 Nelīdzens, trepe, aizaugušas ceļmalas, vietām ceļš zemāks par lauku, šķīdonī grūti izbrauc 12 1 200 000 99.740478701918
V489 Tilža–Bērzpils Valsts vietējais autoceļš 1-12 12 1 1 Autoceļš sliktā stāvoklī.Rudeņos un pavasaros grūti izbraucams. 20.4 1 200 000 58.789574079645
V490 Balvi–Kuprava Valsts vietējais autoceļš 4,5-16,96 12.46 1 1 Asfalta segums ir nolietojies 19 1 246 000 65.424302055114
V493 Ruskulova–Bērzpils Valsts vietējais autoceļš 0-12,19 12.19 1 1 Nesakārtota ūdens atvades sistēma mainīgos klimatiskos apstākļos traucē un kavē uzņēmējdarbību. 31.6 1 219 000 38.607091180104
V499 Rogovka–Mežvidi–Pušmucova Valsts vietējais autoceļš 11,1-20,01 9.99 1 1 Nesakārtota ūdens atvades sistēma mainīgos klimatiskos apstākļos traucē un kavē uzņēmējdarbību. 27.8 999 000 35.88020542315
V501 Ludza–Stiglova–Kārsava Valsts vietējais autoceļš 0-2,7 2.7 1 1 Sabrucis melnais segums 27.6 270 000 9.7839968736462
V505 Mērdzene–Goliševa Valsts vietējais autoceļš 0,15-11,1 10.95 1 1 Nesakārtota ūdens atvades sistēma mainīgos klimatiskos apstākļos traucē un kavē uzņēmējdarbību. 12.6 1 095 000 87.06834012692
V508 Briģi–Krivanda–Cibla–Seļekova Valsts vietējais autoceļš 33,33-38,45 5.12 1 1 Sabrucis melnais segums 38.4 512 000 13.324075466282
V514 Duboviki–Lauderi Valsts vietējais autoceļš 0-6,7 6.7 1 1 Ūdens atvades sakārtošana un grants seguma izbūve 11.6 670 000 57.809194678151
V539 Surbeļi–Šķirpāni Valsts vietējais autoceļš 0-4,5 4.5 1 1 Ūdens atvades sakārtošana un grants seguma izbūve 4.5 450 000 100
V560 Gaigalava–Kvāpāni–Degumnieki Valsts vietējais autoceļš 14,0.km (krutojums ar V868)-20,4.km (Rēzeknes nov. robeža) 6.4 1 1 Esošais autoceļs ar grants segumu ir sliktā tehniskā stāvoklī. Tā kā no Rēzeknes novada puses līdz Madonas novada robežai autoceļam ir veikta virsmas apstrāde, tad uzskatam, ka šim posmam arī būtu jāveic virsmas apstrāde. Tas ļautu cilvēkiem, kas brauc vi 20.2 640 000 31.728496855628
V62 Glāznieki–Vatrāne Valsts vietējais autoceļš - 6 1 1 Ļoti sen nav atjaunots ceļa segums, atjaunoti grāvji arī tilts pār Mazo Juglu nav remontēts, trūkst ceļa zīmju ,rudeņos un pavasros tiek slēgts smagam transportam un grūti izbraucams.Pieslēdzas pašvaldības ceļi.Skolēnu maršruts. 10.4 600 000 57.955361863218
V63 Vite–Viršukalns Valsts vietējais autoceļš - 6 1 1 Posmā no krustojuma ar V920 līdz krustojumam ar P4 ceļa stāvoklis pavasaros un rudeņos ir ļoti slikts, ceļam nav grāvju. Dažās vietās ceļš ir zemāks par blakus esošo teritoriju. 10.9 600 000 54.861537351332
V65 Pādes–Tūžas Valsts vietējais autoceļš 0-1,6 1.6 1 1 Pavasarī un rudenī grūti izbraucams, skolēnu autobusa maršruts, pārāk ilgs laiks jāpavada ceļa uz skolu 1.8 160 000 90.564295384657
V697 Marinova-Rauda-Lietuvas robeža Valsts vietējais autoceļš 0-7,55 7.55 1 1 Strateģiski nozīmīgs ceļš, kursē skolēnu autobuss, Raudas skola bērniem-bāreņiem, pastnieki, autoveikals, piena savācēji 7.6 755 000 99.778436238728
V699 Bebrene-Šēdere-Gorbunovka Valsts vietējais autoceļš 0-27,55 27.55 1 1 • Kursē skolēnu autobuss katru dienu uz mācību iestādēm; • Kursē sabiedriskais transports no Ilūkstes caur Murovanku, Ilzi uz Bebreni; • Regulāri brauc piena savācēju autocisternas, lopu pārvadātāji; • Pastnieki piegādā iedzīvotājiem korespondenci, peses 27.6 2 755 000 99.909149862466
V700 Ilūkste-Šarlote-Lietuvas robeža Valsts vietējais autoceļš 0-14,951 14.951 1 1 Strateģiski nozīmīgs ceļš, kursē skolēnu autobuss, Raudas skola bērniem-bāreņiem, pastnieki, autoveikals 15 1 495 100 99.994614735047
V701 Pievedceļš Eglaines stacijai Valsts vietējais autoceļš 0-0,664 0.664 1 1 Stratēģiski nozīmīgs valsts ceļš 0.7 66 400 99.884144386733
V702 Ilūkste-Ilze-Vitkušķi Valsts vietējais autoceļš 2,55-16,68 14.13 1 1 • Kursē skolēnu autobuss katru dienu uz mācību iestādēm; • Kursē sabiedriskais transports no Ilūkstes caur Murovanku, Ilzi uz Bebreni; • Regulāri brauc piena savācēju autocisternas, lopu pārvadātāji; • Pastnieki piegādā iedzīvotājiem korespondenci, peses 22.4 1 413 000 62.952399761853
V708 Subate–Kaldabruņa–Rīteniškas Valsts vietējais autoceļš 0-11 11 1 1 Nav novadgrāvju, aizaugušas ceļmalas, pa šo ceļu tiek veikti skolēnu pārvadājumi, ceļu izmanto ne tikai Ilūkstes novada, bet arī Jēkabpils novada iedzīvotāji 20.5 1 100 000 53.742981969556
V710 Bebrene–Zariņi–Dviete Valsts vietējais autoceļš 0-1,43 1.43 1 1 • Kursē skolēnu autobuss katru dienu uz mācību iestādēm; • Regulāri brauc piena savācēju autocisternas, lopu pārvadātāji; • Pastnieki piegādā iedzīvotājiem korespondenci, peses izdevumus un pensijas; • Lauksaimnieki ceļu izmanto nokļūšanai līdz laukiem, l 10.9 143 000 13.161684384484
V724 Pašuliene–Šēdere Valsts vietējais autoceļš 0-5,64 5.64 1 1 Strateģiski nozīmīgs ceļš, uzņēmums SIA”LatRosTrans”, medicinīskā palīdzība, kursē skolēnu autobuss 5.6 564 000 99.937256835558
V773 Atašiene–Buntiķi Valsts vietējais autoceļš 0-5,1 5.1 1 1 5.1 510 000 99.957207773787
V782 Jēkabpils–Antūži–Medņi Valsts vietējais autoceļš 0-22,471 22.471 1 1 Ceļa segums sliktā stāvoklī, pavasara šķīdoņa laikā neizbraucams 22.5 2 247 100 99.997193096317
V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste Valsts vietējais autoceļš 0-7,53; 20,8-26,5; 27,46-36,02; 37,8-42 25.99 4 2 1) Pa šo valsts ceļu kursē autoveikali, piena un lopu savākšanas mašīnas, atkritumu savākšanas mašīnas, lauksaimniecības tehnika, kokmateriālu izvešanas mašīnas, traktortehnika, medicīniskās palīdzības mašīnas, ugunsdzēsēju mašīnas, lauksaimniecības produ 70.3 2 599 000 36.987485787207
V789 Krievciems–Varieši–Kūkas–Andrāni Valsts vietējais autoceļš 0-6,6 6.6 1 1 Ceļa segums sliktā stāvoklī, pavasara šķīdoņa laikā neizbraucams 24 660 000 27.468919708232
V794 Medņi–Odziena Valsts vietējais autoceļš 0-9,3 9.3 1 1 Pa ceļu notiek skolēnu pārvadājumi, kravas transporta kustība, ceļš ir svarīgs transporta kustībai starp Krustpils un Pļaviņu novadiem, ceļa klātne nolietojusies. 16.1 930 000 57.732321812914
V795 Mežāre–Vīpe–Stūrnieki Valsts vietējais autoceļš 0-8,3 8.3 1 1 Pa ceļu notiek pasažieru pārva'dajumi, ceļs fiziski nolietojies 14.5 830 000 57.128020616179
V798 Pļaviņas–Uģēres Valsts vietējais autoceļš 10-13,4 3.4 1 1 Pa ceļu notiek skolēnu pārvadājumi, kravas transporta kustība, ceļš ir svarīgs transporta kustībai starp Krustpils un Pļaviņu novadiem, ceļa klātne nolietojusies. 13.3 340 000 25.607614455823
V800 Rubeņi–Ancene–Subate Valsts vietējais autoceļš 0-2,5 2.5 1 1 Ceļš nepieciešams skolēnu pārvadājumiem. Ancenē atrodas Rubenes pagasta iedzīvotājiem tuvākā pieejamā degvielas uzpildes stacija. Neatliekamie darbi - grants seguma un noteku atjaunošana. 10.9 250 000 22.886001426913
V801 Rubeņi–Dunava Valsts vietējais autoceļš 0-16,8 16.8 1 1 Ceļš nodrošina piekļuvi Raiņa muzejam «Tadenava», nepieciešams skolēnu pārvadājumiem uz Rubeņu skolu, jo Dunavas pamatskola ir likvidēta. Neatliekamie darbi - grants seguma un noteku atjaunošana. 17.6 1 680 000 95.718437157576
V802 Medņi–Vagulāni Valsts vietējais autoceļš 0-6,6 6.6 1 1 Posmā veidojas izskalojumi in smilšu bedres,plāna seguma virskārta kura tiek bojā. Pa autoceļu kursē sabiedriskais transports, skolēnu autobuss, nodrošina iedzīvotāju mobilitāti, apgādi ar precēm un pakalpojumiem, kravas autotransports (reģionā atrodas 5 6.6 660 000 99.62500544536