ATVK Pašvaldība Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. Bērni no 0-6 gadiem Bērni un jaunieši no 7-18 gadiem Iedzīvotāji virs darbspējas vecuma
0010000 Rīga 701 185 49 998 60 690 152 761
0050000 Daugavpils 98 089 6 285 8 993 21 266
0090000 Jelgava 62 572 4 851 6 611 12 237
0110000 Jēkabpils 24 839 1 649 2 687 5 013
0130000 Jūrmala 57 385 3 869 5 531 12 348
0170000 Liepāja 79 995 5 683 8 565 17 135
0210000 Rēzekne 32 630 2 051 3 230 6 832
0250000 Valmiera 25 680 1 931 2 560 5 437
0270000 Ventspils 40 679 2 616 4 026 8 864
0320200 Aizkraukles novads 9 283 529 915 1 883
0321000 Jaunjelgavas novads 6 240 341 657 1 265
0321400 Pļaviņu novads 5 914 333 618 1 346
0326100 Kokneses novads 5 814 358 686 1 120
0327100 Neretas novads 4 060 209 371 857
0328200 Skrīveru novads 3 844 250 351 886
0360200 Alūksnes novads 18 020 1 091 1 891 3 751
0360800 Apes novads 3 977 231 407 865
0380200 Balvu novads 14 606 855 1 490 3 076
0381600 Viļakas novads 5 880 263 645 1 346
0384400 Baltinavas novads 1 252 49 125 288
0387500 Rugāju novads 2 507 134 270 535
0400200 Bauskas novads 26 348 1 729 2 770 5 072
0406400 Iecavas novads 9 463 727 1 066 1 728
0407700 Rundāles novads 4 067 259 399 824
0409500 Vecumnieku novads 9 190 573 967 1 834
0420200 Cēsu novads 18 964 1 297 1 871 4 079
0421200 Līgatnes novads 3 776 231 335 845
0424701 Amatas novads 6 086 369 679 1 202
0425700 Jaunpiebalgas novads 2 528 137 292 553
0427300 Priekuļu novads 8 815 498 945 1 746
0427500 Pārgaujas novads 4 266 265 427 891
0427700 Raunas novads 3 740 205 373 847
0429300 Vecpiebalgas novads 4 454 236 457 911
0440200 Daugavpils novads 26 266 1 372 2 398 5 633
0440801 Ilūkstes novads 8 387 395 846 1 910
0460200 Dobeles novads 22 980 1 494 2 525 4 504
0460800 Auces novads 7 945 467 826 1 755
0468900 Tērvetes novads 3 821 223 378 756
0500200 Gulbenes novads 23 721 1 382 2 514 4 793
0540200 Jelgavas novads 25 801 1 556 2 673 4 977
0546701 Ozolnieku novads 10 482 986 1 116 1 882
0560200 Jēkabpils novads 5 302 254 507 1 173
0560800 Aknīstes novads 3 056 142 273 632
0561800 Viesītes novads 4 293 241 452 971
0566900 Krustpils novads 6 525 388 685 1 386
0568700 Salas novads 4 127 299 434 709
0600202 Krāslavas novads 18 366 867 1 805 4 215
0601000 Dagdas novads 8 634 419 891 1 910
0604300 Aglonas novads 4 090 214 398 946
0620200 Kuldīgas novads 26 017 1 747 3 027 5 097
0621200 Skrundas novads 5 609 318 651 1 270
0624200 Alsungas novads 1 592 90 166 337
0640600 Aizputes novads 9 839 648 1 119 2 212
0640801 Durbes novads 3 187 190 332 696
0641000 Grobiņas novads 9 874 635 1 117 2 060
0641401 Pāvilostas novads 3 017 181 283 697
0641600 Priekules novads 6 211 398 721 1 329
0647900 Nīcas novads 3 697 208 364 817
0648500 Rucavas novads 1 893 104 173 473
0649300 Vaiņodes novads 2 775 169 315 681
0660200 Limbažu novads 18 541 1 173 1 820 4 037
0661000 Alojas novads 5 661 335 581 1 216
0661400 Salacgrīvas novads 8 766 425 842 1 932
0680200 Ludzas novads 14 486 716 1 365 3 258
0681000 Kārsavas novads 6 458 341 628 1 498
0681801 Zilupes novads 3 431 174 376 729
0684901 Ciblas novads 3 082 148 271 680
0700200 Madonas novads 26 387 1 513 2 631 5 581
0700800 Cesvaines novads 2 927 147 311 631
0701400 Lubānas novads 2 715 141 253 616
0701800 Varakļānu novads 3 668 187 374 914
0705500 Ērgļu novads 3 341 171 318 828
0740202 Ogres novads 37 292 2 718 3 857 7 757
0740600 Ikšķiles novads 9 231 909 1 105 1 585
0741001 Ķeguma novads 6 083 387 561 1 217
0741401 Lielvārdes novads 10 977 787 1 212 2 109
0760202 Preiļu novads 10 930 644 991 2 288
0761201 Līvānu novads 13 251 771 1 304 2 780
0766300 Riebiņu novads 5 780 249 602 1 273
0769101 Vārkavas novads 2 225 113 217 520
0780200 Rēzeknes novads 30 217 1 780 3 209 5 912
0781800 Viļānu novads 6 633 342 692 1 466
0800600 Baldones novads 5 621 413 737 995
0800800 Ķekavas novads 22 446 2 470 2 472 3 573
0801000 Olaines novads 20 325 1 467 2 098 3 859
0801200 Salaspils novads 23 116 1 882 2 404 4 358
0801400 Saulkrastu novads 6 158 397 594 1 502
0801601 Siguldas novads 18 197 1 633 1 900 3 375
0801800 Inčukalna novads 8 305 598 832 1 542
0804400 Ādažu novads 10 450 1 098 1 296 1 438
0804900 Babītes novads 10 020 1 035 1 301 1 441
0805200 Carnikavas novads 6 874 524 630 1 485
0806000 Garkalnes novads 7 895 739 1 046 1 073
0806900 Krimuldas novads 5 527 381 544 1 057
0807400 Mālpils novads 3 789 261 415 716
0807600 Mārupes novads 17 039 2 326 2 211 1 957
0808400 Ropažu novads 6 993 491 691 1 197
0809200 Sējas novads 2 426 155 267 445
0809600 Stopiņu novads 10 359 977 1 224 1 612
0840200 Saldus novads 27 239 1 795 3 125 5 120
0840601 Brocēnu novads 6 552 387 751 1 384
0880200 Talsu novads 32 773 2 139 3 573 6 425
0885100 Dundagas novads 4 556 259 462 1 006
0887600 Mērsraga novads 1 774 93 189 423
0888301 Rojas novads 4 236 227 400 900
0900200 Tukuma novads 31 903 2 353 3 673 6 238
0901201 Kandavas novads 9 431 597 1 156 1 852
0905100 Engures novads 7 782 432 730 1 825
0905700 Jaunpils novads 2 665 176 289 523
0940200 Valkas novads 9 867 549 920 2 332
0941600 Smiltenes novads 13 663 916 1 478 2 716
0941800 Strenču novads 3 855 187 367 984
0960200 Kocēnu novads 6 759 438 699 1 325
0961000 Mazsalacas novads 3 642 194 354 899
0961600 Rūjienas novads 5 760 310 572 1 291
0964700 Beverīnas novads 3 435 217 348 719
0967101 Burtnieku novads 8 146 524 838 1 681
0967300 Naukšēnu novads 2 088 113 232 388
0980200 Ventspils novads 12 890 839 1 482 2 454