Salīdzināmo datu bāze – informācijas sistēma BLIS tika veidota ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” atbalstu projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” projekta ietvaros. Plašāku informāciju par projektu lasiet šeit: http://ms.lps.lv.


Informācijas sistēmas nosaukuma BLIS apzīmē Benchlearning informācijas sistēmu. Mācīšanās salīdzinot (benchlearning) ir mācīšanās process, kā uzlabot savu praktisko darbību, daloties zināšanās un informācijā, veicot datu analīzi.


Informācijas sistēmā BLIS tiek apkopoti:
• sākotnējie dati par pašvaldību darbību, tai skaitā ietverot arī rādītājus, kas tikai daļēji atkarīgi no pašvaldību darbības, bet raksturo pašvaldības izvēlētos mērķus;
• indikatori iesaistīto pašvaldību veiktspējas savstarpējai salīdzināšanai;
• pa tēmām apkopoti pašvaldību vai valsts iestāžu prakses piemēri, tai skaitā ārvalstu prakses piemēri.

Datiem tiek piemēroti vairāki pieejamības līmeņi – visiem lietotājam pieejami dati un autorizētiem lietotājiem pieejami dati. Datu pieejamību klasificē datu bāzes administrators.

norway grants logo