Par pašvaldību administratīvo komisiju kompetences izvērtējumu saistībā ar Administratīvās atbildības likumu

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas

Bērnu lietu apakškomiteja izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šādu kodeksu pantos paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas