Beztermiņa īres līgumi

Problēma  - vairākās pašvaldībās ir virkne īres dzīvokļu, kas nav privatizēti un par kuriem ar īrniekiem ir noslēgti beztermiņa  īres līgumi. Salīdzinoši liels īpatsvars īres līgumu ir noslēgts ar īrniekiem, kuri neatbilst likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” personu noteiktajām kategorijām, kurām sniedzama palīdzība.  

 

Pašlaik  Likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” 29.panta (3) daļas redakcija  paredz, ka pašvaldības dome nosaka nosacījumus un kārtību ,kādā pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īrnieks var prasīt noslēgt jaunu īres līgumu, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams īres līgums, bet nepārsniedzot 10. gadus. Vai jūs apmierinā šāds piedāvājums?  Kā risināt šo problēmu?

 

Aicinām anketu aizpildīt līdz šī gada 11. decembrim

Ievadiet tikai veselu skaitli.
Ievadiet veselu skaitli.