Par iedzīvotāju siltumapgādes parādu aptauju par 2020./2021.g. apkures sezonu

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) veic gadskārtējo (saīsinātu) aptauju par parādiem par centralizēto siltumapgādi pagājušajā apkures sezonā, lai analizētu situāciju centralizētās siltumapgādes (CSA) sektorā un apkopotu aktuālo informāciju par siltumparādiem. 

Lūdzam atbildēt tikai uz trijiem LPS interesējošiem jautājumiem: 

1. Par pagājušās apkures sezonas izrakstīto rēķinu summu (līdz apkures sezonas beigām).

2. Par pagājušās apkures sezonas parādiem (neapmaksātajiem  rēķiniem par 2019/2020.g. apkures sezonu) uz 2020.g. 1.oktobri.   

3. Par siltumapgādes parādu kopējo apjomu pašvaldībā uz 2021.gada 1.oktobri, ieskaitot vecos parādus.

Tā kā jautājumu ir maz, lai varētu ātri apkopot parādus, lūgums ir atbildēt līdz š.g. 20.oktobrim, aizpildot anketas ailes. 

Ja vēlaties, varat pievienot komentārus un/vai piezīmes.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Andri Akermani – mobilais tālrunis: 29231240, e-pasts: andris.akermanis@lps.lv.  

 

Ievadiet tikai veselu skaitli. EUR
Ievadiet veselu skaitli. EUR
Ievadiet veselu skaitli. EUR