Par iedzīvotāju siltumapgādes parādu aptauju par 2019./2020.g. apkures sezonu

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)  veic gadskārtējo (saīsinātu) aptauju par parādiem par centralizēto siltumapgādi, lai analizētu situāciju centralizētās siltumapgādes (CSA) sektorā un apkopotu informāciju par parādiem  

Lūdzam atbildēt tikai uz trijiem LPS interesējošiem jautājumiem: 

 

1. Par pagājušās apkures sezonas izrakstīto rēķinu summu (līdz apkures sezonas beigām/vai uz 2020.g.1.oktobri)

2. Par pagājušās apkures sezonas parādiem (neapmaksātajiem  rēķiniem par 2019./2020.g. apkures sezonu) uz 2020.g.1.oktobri   

3. Par siltumapgādes parādu kopējo apjomu pašvaldībā uz 2020.gada 1.oktobri, ieskaitot vecos parādus.

 

Anketu lūdzam aizpildīt līdz 2019.gada 30.oktobrim.

 

Ja vēlaties, varat pievienot komentārus un/vai piezīmes.

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Andri Akermani – mobilais tālrunis: 29231240, e-pasts: andris.akermanis@lps.lv.  

 

Ievadiet tikai veselu skaitli. EUR
Ievadiet veselu skaitli. EUR
Ievadiet veselu skaitli. EUR