Par iedzīvotāju siltumapgādes parādu aptauju par 2018/2019.g. apkures sezonu

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)  veic gadskārtējo (saīsinātu) aptauju par parādiem par centralizēto siltumapgādi, lai analizētu situāciju centralizētās siltumapgādes (CSA) sektorā un apkopotu informāciju par parādiem  

Lūdzam atbildēt tikai uz trijiem LPS interesējošiem jautājumiem: 

 

1. Par pagājušās apkures sezonas izrakstīto rēķinu summu (līdz apkures sezonas beigām/vai uz 2019.g.1.oktobri)

2. Par pagājušās apkures sezonas parādiem (neapmaksātajiem  rēķiniem par 2018/2019.g. apkures sezonu) uz 2019.g.1.oktobri   

3. Par siltumapgādes parādu kopējo apjomu pašvaldībā uz 2019.gada 1.oktobri, ieskaitot vecos parādus.

 

Tā kā jautājumu ir maz, lai varētu ātri apkopot parādus, lūgums ir atbildēt līdz š.g. 15.oktobrim  

 

Ja vēlaties, varat pievienot komentārus un/vai piezīmes.

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Andri Akermani – mobilais tālrunis: 29231240, e-pasts: andris.akermanis@lps.lv.  

 

Ievadiet tikai veselu skaitli. EUR
Ievadiet veselu skaitli. EUR
Ievadiet veselu skaitli. EUR