id regcode sepa name name_before_quotes name_in_quotes name_after_quotes without_quotes regtype regtype_text type type_text registered terminated closed address addressid region city atvk reregistration_term uri md5
127 527 40003991917 LV38ZZZ40003991917 "BALTIC CHEMICAL GROUP, EEIG" BALTIC CHEMICAL GROUP, EEIG 0 E Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs EIG Eiropas ekonomisko interešu grupa 2008-02-11 0000-00-00 Rīga, Daugavgrīvas iela 83/89 100 302 554 0 100 003 003 0010000 0000-00-00 e87e8975774917dfe5f3fcae6abdab01
209 808 40103686500 LV80ZZZ40103686500 "European Network for Construction Projects EEIG STRABAG-FAD" European Network for Construction Projects EEIG STRABAG-FAD 0 E Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs EIG Eiropas ekonomisko interešu grupa 2013-06-28 0000-00-00 Rīga, Kuģu iela 26 - 75 117 509 567 0 100 003 003 0010000 0000-00-00 1acdc444d7fab8857ae24b0ab48442cb
216 641 40103762787 LV29ZZZ40103762787 EEIG "VIA SMS R&D SERVICES" EEIG VIA SMS R&D SERVICES 0 E Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs EIG Eiropas ekonomisko interešu grupa 2014-02-25 0000-00-00 Rīga, 13. janvāra iela 3 101 108 240 0 100 003 003 0010000 0000-00-00 864dc1d20e2a6ebd0bf311cbfb1c534f
410 518 40203083558 LV48ZZZ40203083558 EEIG "LB Real estate EU projects" EEIG LB Real estate EU projects 0 E Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs EIG Eiropas ekonomisko interešu grupa 2017-07-26 0000-00-00 Rīga, Pērnavas iela 39 - 81 114 047 873 0 100 003 003 0010000 0000-00-00 65840e818a2f269c28ca5bc825bd10fe
416 700 40203112081 LV10ZZZ40203112081 EEIG "MS PROPERTIES" EEIG MS PROPERTIES 0 E Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs EIG Eiropas ekonomisko interešu grupa 2017-12-15 0000-00-00 Rīga, Pērnavas iela 39 - 81 114 047 873 0 100 003 003 0010000 0000-00-00 0e7ad718173fd9015179515b97debe6f


Datu avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati

regcode subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Ja tam tāds netiek piešķirts, ir 9 zīmju reģistrācijas kods
sepa vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators (ja tāds tiek piešķirts)
name subjekta nosaukums (firma)
name_before_quotes nosaukums pirms pēdiņām
name_in_quotes nosaukums pēdiņās
name_after_quotes nosaukums pēc pēdiņām
without_quotes pilnajā nosaukumā (firma) nav pēdiņas
regtype reģistrs (kods)
regtype_text reģistrs (nosaukums)
type tiesību subjekta veids (kods)
type_text tiesību subjekta veids (nosaukums)
registered reģistrācijas datums
terminated datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra (vai reorganizācijas datums, ja tiesību subjekta izslēgšanas iemesls ir reorganizācija)
closed izslēgšanas iemesls (L - likvidācija, R - reorganizācija)
address juridiskā adrese
index pasta indekss
addressid juridiskā adrese (Valsts adrešu reģistra kods (https://www.kadastrs.lv/varis))
region juridiskā adrese (novads – Valsts adrešu reģistra kods)
city juridiskā adrese (pilsēta – Valsts adrešu reģistra kods)
atvk juridiskā adrese (administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators)
reregistration_term to reliģisko organizāciju reģistrācijas termiņš, kuras veic pārreģistrāciju (DRJ - Draudze (jaunā))
Adrese
Hipersaite