Priekšmets Nosaukums Kopprocents Dzimums Valdes kods Teritoriālais iedalījums Skolas tips Plūsma Novads ATVK Pašvaldības latitude longitude ATVK sīkāk Ter nosaukums Teritorijas tips
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 46,16 Jauniete Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 46,83 Jauniete Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 62,83 Jauniete Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 49,66 Jauniete Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 68,33 Jauniete Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 49,16 Jauniete Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 38,33 Jauniete Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 36,5 Jaunietis Ilūkstes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 54,5 Jaunietis Ilūkstes novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
BIO Ilūkstes 1. vidusskola 68,5 Jauniete Ilūkstes novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 55,983338 26,28771 440 807 Ilūkste PILS
BIO Jaunpiebalgas vidusskola 68,83 Jauniete Jaunpiebalgas novads Lauki Vidusskola Latviešu JAUNPIEBALGAS NOVADS 425 700 57,167365 26,018893 425 756 Jaunpiebalgas PAG
BIO Jaunpils vidusskola 73,16 Jauniete Jaunpils novads Lauki Vidusskola Latviešu JAUNPILS NOVADS 905 700 56,731485 23,007098 905 756 Jaunpils PAG
BIO Jelgavas 4. vidusskola 35,33 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JELGAVA 90 000 56,662507 23,756829 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas 5. vidusskola 52,5 Jaunietis Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas 5. vidusskola 69,33 Jaunietis Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās JELGAVA 90 000 56,650485 23,697175 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas 6. vidusskola 59,16 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās JELGAVA 90 000 56,670339 23,74999 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas 6. vidusskola 59,66 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās JELGAVA 90 000 56,670339 23,74999 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 67 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 66,16 Jaunietis Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 65,33 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 74,33 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 66,5 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 60,83 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 50,16 Jaunietis Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 75,33 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 72,5 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,647452 23,721054 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 86,5 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JELGAVA 90 000 56,657092 23,708443 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 55,83 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vakarskola Latviešu JELGAVA 90 000 56,647695 23,709409 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 70,66 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 79,16 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 43,5 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 63,5 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 36 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 60 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 42,33 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 83,16 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 55,83 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 53,16 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 43 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Jelgavas Valsts ģimnāzija 59,33 Jauniete Jelgavas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JELGAVA 90 000 56,644063 23,722072 90 000 Jelgava RPIL
BIO Elejas vidusskola 58 Jauniete Jelgavas novads Lauki Vidusskola Latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,40892 23,687681 540 248 Elejas PAG
BIO Elejas vidusskola 54 Jauniete Jelgavas novads Lauki Vidusskola Latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,40892 23,687681 540 248 Elejas PAG
BIO Staļģenes vidusskola 35,5 Jauniete Jelgavas novads Lauki Vidusskola Latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,571357 23,961123 540 256 Jaunsvirlaukas PAG
BIO Staļģenes vidusskola 30,5 Jaunietis Jelgavas novads Lauki Vidusskola Latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,571357 23,961123 540 256 Jaunsvirlaukas PAG
BIO Staļģenes vidusskola 30,5 Jaunietis Jelgavas novads Lauki Vidusskola Latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,571357 23,961123 540 256 Jaunsvirlaukas PAG
BIO Vircavas vidusskola 54,66 Jaunietis Jelgavas novads Lauki Vidusskola Latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,558246 23,774488 540 292 Vircavas PAG
BIO Vircavas vidusskola 37,16 Jaunietis Jelgavas novads Lauki Vidusskola Latviešu JELGAVAS NOVADS 540 200 56,558246 23,774488 540 292 Vircavas PAG
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 40,16 Jauniete Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 47,16 Jauniete Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils 3. vidusskola 93 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,507483 25,889063 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 75,66 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 46,16 Jauniete Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 89,5 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 79,5 Jauniete Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 48,33 Jauniete Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 87,83 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 66,5 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 88,16 Jauniete Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 76,66 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 65,5 Jauniete Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Valsts ģimnāzija 82,66 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,499387 25,854787 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Jēkabpils Agrobiznesa koledža 74,16 Jaunietis Jēkabpils pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu JĒKABPILS 110 000 56,4962 25,868392 110 000 Jēkabpils RPIL
BIO Zasas vidusskola 67,66 Jauniete Jēkabpils novads Lauki Vidusskola Latviešu JĒKABPILS NOVADS 560 200 56,293196 25,978574 560 298 Zasas PAG
BIO Zasas vidusskola 57,66 Jauniete Jēkabpils novads Lauki Vidusskola Latviešu JĒKABPILS NOVADS 560 200 56,293196 25,978574 560 298 Zasas PAG
BIO Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 41,66 Jaunietis Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 63,5 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 41,5 Jaunietis Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 42,33 Jaunietis Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu JŪRMALA 130 000 56,961543 23,612303 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 76,66 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 70,83 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 62,66 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 68,33 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 73,33 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 65 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Jūrmalas Valsts ģimnāzija 79 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,953113 23,610943 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Majoru vidusskola 63,16 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,970104 23,804726 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Majoru vidusskola 34,5 Jaunietis Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,970104 23,804726 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Murjāņu sporta ģimnāzija Jūrmalas filiāle 68,83 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Ģimnāzija Latviešu JŪRMALA 130 000 56,965793 23,810179 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 64,5 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 59,83 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 78,33 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 75 Jaunietis Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 73,66 Jaunietis Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Pumpuru vidusskola 67 Jauniete Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu JŪRMALA 130 000 56,961013 23,73625 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 70,16 Jaunietis Jūrmalas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu JŪRMALA 130 000 56,972148 23,850114 130 000 Jūrmala RPIL
BIO Kandavas internātvidusskola 68 Jaunietis Kandavas novads Novadu pilsētas Speciālās un internātskolas Latviešu KANDAVAS NOVADS 901 201 57,038823 22,772579 901 211 Kandava PILS
BIO Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 61,83 Jauniete Kandavas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KANDAVAS NOVADS 901 201 57,036503 22,7678 901 211 Kandava PILS
BIO Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 72 Jauniete Kandavas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KANDAVAS NOVADS 901 201 57,036503 22,7678 901 211 Kandava PILS
BIO Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 75,33 Jauniete Kandavas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KANDAVAS NOVADS 901 201 57,036503 22,7678 901 211 Kandava PILS
BIO Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 42,66 Jaunietis Kokneses novads Lauki Vidusskola Latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
BIO Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 68,83 Jaunietis Kokneses novads Lauki Vidusskola Latviešu KOKNESES NOVADS 326 100 56,644546 25,424759 326 160 Kokneses PAG
BIO Krāslavas Valsts ģimnāzija 84 Jaunietis Krāslavas novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,900926 27,170161 600 201 Krāslava PILS
BIO Krāslavas Varavīksnes vidusskola 79,83 Jauniete Krāslavas novads Novadu pilsētas Vidusskola Jauktās KRĀSLAVAS NOVADS 600 202 55,892783 27,178776 600 201 Krāslava PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 63,83 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 51,33 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 81,5 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 48,33 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 49,33 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 44 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 70 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Centra vidusskola 51,66 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,966359 21,965245 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 58,5 Jaunietis Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,970911 21,965046 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 62,16 Jaunietis Kuldīgas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,970911 21,965046 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 51,5 Jaunietis Kuldīgas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 76,83 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 46,16 Jaunietis Kuldīgas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 64 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 53,16 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 78,33 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 63,66 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,974416 21,958438 620 201 Kuldīga PILS
BIO Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 26,66 Jauniete Kuldīgas novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu KULDĪGAS NOVADS 620 200 56,968627 21,964765 620 201 Kuldīga PILS
BIO Ķeguma komercnovirziena vidusskola 53,83 Jauniete Ķeguma novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu ĶEGUMA NOVADS 741 001 56,747078 24,71406 741 009 Ķegums PILS
BIO Ķeguma komercnovirziena vidusskola 57,5 Jauniete Ķeguma novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu ĶEGUMA NOVADS 741 001 56,747078 24,71406 741 009 Ķegums PILS
BIO Ķeguma komercnovirziena vidusskola 33,83 Jauniete Ķeguma novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu ĶEGUMA NOVADS 741 001 56,747078 24,71406 741 009 Ķegums PILS
BIO Ķekavas vidusskola 73,33 Jaunietis Ķekavas novads Lauki Vidusskola Latviešu ĶEKAVAS NOVADS 800 800 56,826761 24,23052 800 870 Ķekavas PAG
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 61,5 Jaunietis Lielvārdes novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 81,66 Jaunietis Lielvārdes novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 82,33 Jauniete Lielvārdes novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Jumpravas vidusskola 67,83 Jauniete Lielvārdes novads Lauki Vidusskola Latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,672211 24,974138 741 448 Jumpravas PAG
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 45 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 57,33 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 45,5 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 32,83 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 38,83 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 71 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
BIO J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 45,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,503955 21,004104 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas 15. vidusskola 68 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,540425 21,004525 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas 15. vidusskola 59,66 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,540425 21,004525 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas 15. vidusskola 80 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,540425 21,004525 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas 15. vidusskola 70,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,540425 21,004525 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas 8. vidusskola 83,5 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,480887 21,018391 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 55 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu LIEPĀJA 170 000 56,490874 21,001805 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 68,66 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu LIEPĀJA 170 000 56,490874 21,001805 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 49,16 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 38,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 52,66 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Raiņa 6. vidusskola 47,16 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,497406 21,015743 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 79,66 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 83,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 65,66 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 75,66 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 70,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 73 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 60 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 30,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 63,66 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Universitāte 41,66 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Augstskolas Jauktās LIEPĀJA 170 000 56,508776 21,010401 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 27,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vakarskola Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,515121 21,013514 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 65,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 79,83 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 59,33 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 78,5 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 75,16 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 67 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 65,5 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 59,83 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 82 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 44,83 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 82,5 Jauniete Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 60,33 Jaunietis Liepājas pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu LIEPĀJA 170 000 56,510153 21,004688 170 000 Liepāja RPIL
BIO Limbažu 3. vidusskola 27,83 Jauniete Limbažu novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIMBAŽU NOVADS 660 200 57,506275 24,71029 660 201 Limbaži PILS
BIO Limbažu 3. vidusskola 84,33 Jauniete Limbažu novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIMBAŽU NOVADS 660 200 57,506275 24,71029 660 201 Limbaži PILS
BIO Limbažu 3. vidusskola 93,33 Jaunietis Limbažu novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIMBAŽU NOVADS 660 200 57,506275 24,71029 660 201 Limbaži PILS
BIO Limbažu 3. vidusskola 40,66 Jauniete Limbažu novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIMBAŽU NOVADS 660 200 57,506275 24,71029 660 201 Limbaži PILS
BIO Limbažu 3. vidusskola 27,16 Jauniete Limbažu novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LIMBAŽU NOVADS 660 200 57,506275 24,71029 660 201 Limbaži PILS
BIO Limbažu novada ģimnāzija 75,66 Jauniete Limbažu novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu LIMBAŽU NOVADS 660 200 57,507455 24,712747 660 201 Limbaži PILS
BIO Līvānu 1. vidusskola 40,16 Jauniete Līvānu novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 1. vidusskola 44,5 Jauniete Līvānu novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,358267 26,172279 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 2. vidusskola 50,83 Jaunietis Līvānu novads Novadu pilsētas Vidusskola Jauktās LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,359738 26,171758 761 211 Līvāni PILS
BIO Līvānu 2. vidusskola 58,5 Jauniete Līvānu novads Novadu pilsētas Vidusskola Jauktās LĪVĀNU NOVADS 761 201 56,359738 26,171758 761 211 Līvāni PILS
BIO Lubānas vidusskola 62,66 Jauniete Lubānas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LUBĀNAS NOVADS 701 400 56,903282 26,718135 701 413 Lubāna PILS
BIO Lubānas vidusskola 78,16 Jauniete Lubānas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu LUBĀNAS NOVADS 701 400 56,903282 26,718135 701 413 Lubāna PILS
BIO Ludzas 2. vidusskola 81,33 Jaunietis Ludzas novads Novadu pilsētas Vidusskola Jauktās LUDZAS NOVADS 680 200 56,53982 27,717191 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 64,5 Jaunietis Ludzas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 80,83 Jaunietis Ludzas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 45,66 Jaunietis Ludzas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 50,83 Jauniete Ludzas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Ludzas pilsētas ģimnāzija 72,16 Jauniete Ludzas novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu LUDZAS NOVADS 680 200 56,541216 27,716866 680 201 Ludza PILS
BIO Madonas pilsētas 1. vidusskola 79,5 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855243 26,217698 700 201 Madona PILS
BIO Madonas pilsētas 1. vidusskola 71,5 Jaunietis Madonas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855243 26,217698 700 201 Madona PILS
BIO Madonas pilsētas 1. vidusskola 70,16 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855243 26,217698 700 201 Madona PILS
BIO Madonas pilsētas 1. vidusskola 70,5 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,855243 26,217698 700 201 Madona PILS
BIO Madonas pilsētas 2. vidusskola 52,16 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,852495 26,212603 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 77,66 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 84,16 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 83 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Madonas Valsts ģimnāzija 87,5 Jauniete Madonas novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,854485 26,21973 700 201 Madona PILS
BIO Mazsalacas vidusskola 75 Jauniete Mazsalacas novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MAZSALACAS NOVADS 961 000 57,863967 25,033243 961 011 Mazsalaca PILS
BIO Mālpils novada vidusskola 49 Jauniete Mālpils novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MĀLPILS NOVADS 807 400 57,005134 24,957533 807 400 Mālpils NOV
BIO Mārupes vidusskola 78,83 Jauniete Mārupes novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu MĀRUPES NOVADS 807 600 56,918739 24,036482 807 600 Mārupes NOV
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 86,16 Jauniete Neretas novads Lauki Vidusskola Latviešu NERETAS NOVADS 327 100 56,200138 25,311835 327 170 Neretas PAG
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 75 Jauniete Neretas novads Lauki Vidusskola Latviešu NERETAS NOVADS 327 100 56,200138 25,311835 327 170 Neretas PAG
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 51,5 Jaunietis Neretas novads Lauki Vidusskola Latviešu NERETAS NOVADS 327 100 56,200138 25,311835 327 170 Neretas PAG
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 69,83 Jauniete Neretas novads Lauki Vidusskola Latviešu NERETAS NOVADS 327 100 56,200138 25,311835 327 170 Neretas PAG
BIO Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 83,16 Jauniete Neretas novads Lauki Vidusskola Latviešu NERETAS NOVADS 327 100 56,200138 25,311835 327 170 Neretas PAG
BIO Nīcas vidusskola 54,16 Jauniete Nīcas novads Lauki Vidusskola Latviešu NĪCAS NOVADS 647 900 56,346241 21,069301 647 978 Nīcas PAG
BIO Nīcas vidusskola 39,83 Jauniete Nīcas novads Lauki Vidusskola Latviešu NĪCAS NOVADS 647 900 56,346241 21,069301 647 978 Nīcas PAG
BIO Jaunogres vidusskola 76,33 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Jauktās OGRES NOVADS 740 202 56,824574 24,594059 740 201 Ogre PILS
BIO Jaunogres vidusskola 71,16 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Jauktās OGRES NOVADS 740 202 56,824574 24,594059 740 201 Ogre PILS
BIO Madlienas vidusskola 65,66 Jauniete Ogres novads Lauki Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,847981 25,147127 740 268 Madlienas PAG


Latvijas Pašvaldību savienība veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2015./2016. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Datu avots: Valsts izglītības satura centra atvērtie dati. 

Šie dati var tikt izmantoti savu aprēķinu veikšanai un kalpo kā izejas dati citiem aprēķiniem.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite