Priekšmets Nosaukums Kopprocents Dzimums Valdes kods Teritoriālais iedalījums Skolas tips Plūsma Novads ATVK Pašvaldības latitude longitude ATVK sīkāk Ter nosaukums Teritorijas tips
BIO Madlienas vidusskola 57,83 Jauniete Ogres novads Lauki Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,847981 25,147127 740 268 Madlienas PAG
BIO Ogres 1. vidusskola 66,33 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,81724 24,610187 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres 1. vidusskola 75,66 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,81724 24,610187 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres 1. vidusskola 88 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,81724 24,610187 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres 1. vidusskola 57,5 Jaunietis Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,81724 24,610187 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres 1. vidusskola 89 Jaunietis Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,81724 24,610187 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres 1. vidusskola 64 Jaunietis Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,81724 24,610187 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres 1. vidusskola 63,66 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,81724 24,610187 740 201 Ogre PILS
BIO OGRES 1.VIDUSSKOLAS VAKARA UN NEKLĀTIENES NODAĻA 52,83 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Vakarskola Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,816799 24,610353 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres Valsts ģimnāzija 84,66 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,821954 24,606597 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres Valsts ģimnāzija 88,83 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,821954 24,606597 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres Valsts ģimnāzija 62,83 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,821954 24,606597 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres Valsts ģimnāzija 56,16 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,821954 24,606597 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres Valsts ģimnāzija 69 Jaunietis Ogres novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,821954 24,606597 740 201 Ogre PILS
BIO Ogres Valsts ģimnāzija 67,66 Jauniete Ogres novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu OGRES NOVADS 740 202 56,821954 24,606597 740 201 Ogre PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 54,83 Jaunietis Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 81 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 1. vidusskola 75,5 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787901 23,941876 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 2. vidusskola 46,5 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 2. vidusskola 50 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 2. vidusskola 65,83 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 2. vidusskola 56,83 Jaunietis Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 2. vidusskola 69,5 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines 2. vidusskola 53,66 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Vidusskola Krievu OLAINES NOVADS 801 000 56,782346 23,934798 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 64,5 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 54,33 Jaunietis Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 69,5 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 83,33 Jaunietis Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 46,83 Jaunietis Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 65,5 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 19,33 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 36,66 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 68 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 28 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 55,5 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 51 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 42,33 Jauniete Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 64,5 Jaunietis Olaines novads Novadu pilsētas Profesionālās un mākslas skolas Latviešu OLAINES NOVADS 801 000 56,787058 23,943268 801 009 Olaine PILS
BIO Stalbes vidusskola 75,16 Jauniete Pārgaujas novads Lauki Vidusskola Latviešu PĀRGAUJAS NOVADS 427 500 57,373532 25,033318 427 580 Stalbes PAG
BIO Pļaviņu novada ģimnāzija 80,66 Jaunietis Pļaviņu novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu PĻAVIŅU NOVADS 321 400 56,618786 25,738764 321 413 Pļaviņas PILS
BIO Pļaviņu novada ģimnāzija 58 Jauniete Pļaviņu novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu PĻAVIŅU NOVADS 321 400 56,618786 25,738764 321 413 Pļaviņas PILS
BIO Pļaviņu novada ģimnāzija 75,16 Jauniete Pļaviņu novads Novadu pilsētas Ģimnāzija Latviešu PĻAVIŅU NOVADS 321 400 56,618786 25,738764 321 413 Pļaviņas PILS
BIO Preiļu Valsts ģimnāzija 60,83 Jauniete Preiļu novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu PREIĻU NOVADS 760 202 56,297443 26,724792 760 201 Preiļi PILS
BIO Preiļu Valsts ģimnāzija 75,83 Jauniete Preiļu novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu PREIĻU NOVADS 760 202 56,297443 26,724792 760 201 Preiļi PILS
BIO Preiļu Valsts ģimnāzija 77,83 Jauniete Preiļu novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu PREIĻU NOVADS 760 202 56,297443 26,724792 760 201 Preiļi PILS
BIO Preiļu Valsts ģimnāzija 86 Jauniete Preiļu novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu PREIĻU NOVADS 760 202 56,297443 26,724792 760 201 Preiļi PILS
BIO Preiļu Valsts ģimnāzija 64,33 Jauniete Preiļu novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu PREIĻU NOVADS 760 202 56,297443 26,724792 760 201 Preiļi PILS
BIO Preiļu Valsts ģimnāzija 84,16 Jauniete Preiļu novads Novadu pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu PREIĻU NOVADS 760 202 56,297443 26,724792 760 201 Preiļi PILS
BIO Priekules vidusskola 71,5 Jauniete Priekules novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu PRIEKULES NOVADS 641 600 56,438975 21,58131 641 615 Priekule PILS
BIO Priekules vidusskola 81,5 Jaunietis Priekules novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu PRIEKULES NOVADS 641 600 56,438975 21,58131 641 615 Priekule PILS
BIO Priekules vidusskola 57,66 Jauniete Priekules novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu PRIEKULES NOVADS 641 600 56,438975 21,58131 641 615 Priekule PILS
BIO Priekules vidusskola 85,33 Jauniete Priekules novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu PRIEKULES NOVADS 641 600 56,438975 21,58131 641 615 Priekule PILS
BIO Priekules vidusskola 62,16 Jauniete Priekules novads Novadu pilsētas Vidusskola Latviešu PRIEKULES NOVADS 641 600 56,438975 21,58131 641 615 Priekule PILS
BIO Priekuļu vidusskola 62,33 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Vidusskola Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,313454 25,361394 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu vidusskola 84,66 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Vidusskola Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,313454 25,361394 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 34,33 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 25,16 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 50,16 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 22,33 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 37,66 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 27,16 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 29,16 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 28,66 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 46,83 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 29 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 19 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 16,5 Jauniete Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 29,5 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Priekuļu tehnikums 49,83 Jaunietis Priekuļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu PRIEKUĻU NOVADS 427 300 57,31385 25,368402 427 372 Priekuļu PAG
BIO Raunas vidusskola 51,16 Jaunietis Raunas novads Lauki Vidusskola Latviešu RAUNAS NOVADS 427 700 57,330207 25,615268 427 776 Raunas PAG
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 83,66 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 81,5 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 2. vidusskola 78,33 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu RĒZEKNE 210 000 56,507 27,333601 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 3. vidusskola 49,33 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās RĒZEKNE 210 000 56,509831 27,334963 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 3. vidusskola 58,66 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās RĒZEKNE 210 000 56,509831 27,334963 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 3. vidusskola 68,16 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās RĒZEKNE 210 000 56,509831 27,334963 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 3. vidusskola 54,83 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Jauktās RĒZEKNE 210 000 56,509831 27,334963 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 4. vidusskola 25,16 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu RĒZEKNE 210 000 56,503057 27,322214 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 5. vidusskola 75,83 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,525628 27,348832 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 5. vidusskola 64,5 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,525628 27,348832 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 5. vidusskola 81,5 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,525628 27,348832 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 5. vidusskola 75 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,525628 27,348832 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 5. vidusskola 55,66 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,525628 27,348832 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 6. vidusskola 71,16 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu RĒZEKNE 210 000 56,522803 27,345287 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes 6. vidusskola 60,66 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Vidusskola Krievu RĒZEKNE 210 000 56,522803 27,345287 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 90,5 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 70,33 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 71,33 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 69,66 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 72,33 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 55,83 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 82,5 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 86,33 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 82,83 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 67,16 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 70,66 Jauniete Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 60 Jaunietis Rēzeknes pilsēta Republikas nozīmes pilsētas Valsts ģimnāzija Latviešu RĒZEKNE 210 000 56,503852 27,339366 210 000 Rēzekne RPIL
BIO Kaunatas vidusskola 51,16 Jaunietis Rēzeknes novads Lauki Vidusskola Jauktās RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
BIO Kaunatas vidusskola 42,83 Jauniete Rēzeknes novads Lauki Vidusskola Jauktās RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
BIO Kaunatas vidusskola 29,5 Jaunietis Rēzeknes novads Lauki Vidusskola Jauktās RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
BIO Kaunatas vidusskola 18,5 Jauniete Rēzeknes novads Lauki Vidusskola Jauktās RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,332076 27,541827 780 262 Kaunatas PAG
BIO Maltas vidusskola 47,66 Jauniete Rēzeknes novads Lauki Vidusskola Jauktās RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,347031 27,157449 780 270 Maltas PAG
BIO Riebiņu vidusskola 41,33 Jauniete Riebiņu novads Lauki Vidusskola Latviešu RIEBIŅU NOVADS 766 300 56,333798 26,788771 766 362 Riebiņu PAG
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 81,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 77,5 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 64,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 68,16 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 42,16 Jaunietis Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 75 Jaunietis Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 75,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 68,5 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 60,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 85,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 80,83 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 77,83 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 68,16 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 83,83 Jaunietis Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 75,83 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 72,16 Jaunietis Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 81,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 55,5 Jaunietis Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 78,5 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 76,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 39,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Zemgales priekšp.) Rīga Valsts ģimnāzija Latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Eiropas Tālmācības vidusskola 30,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vakarskola Jauktās RĪGA 10 000 56,951608 24,137702 10 000 Rīga RPIL
BIO Eiropas Tālmācības vidusskola 42,5 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vakarskola Jauktās RĪGA 10 000 56,951608 24,137702 10 000 Rīga RPIL
BIO Eiropas Tālmācības vidusskola 27,5 Jaunietis Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vakarskola Jauktās RĪGA 10 000 56,951608 24,137702 10 000 Rīga RPIL
BIO Eiropas Tālmācības vidusskola 45 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vakarskola Jauktās RĪGA 10 000 56,951608 24,137702 10 000 Rīga RPIL
BIO Habad Ebreju privātā vidusskola 47 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,941691 24,130869 10 000 Rīga RPIL
BIO Iļģuciema vidusskola 34,16 Jaunietis Rīgas pilsēta (Kurzemes raj.) Rīga Vidusskola Latviešu RĪGA 10 000 56,971142 24,057044 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 35,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 67 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 40,5 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 50 Jaunietis Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 33,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 37 Jauniete Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 54,16 Jaunietis Rīgas pilsēta (Latgales priekšp.) Rīga Vidusskola Krievu RĪGA 10 000 56,958179 24,151099 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 65,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 62 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 77 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 76,83 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 35,16 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 50,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 23 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 57,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 74,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 69 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 85,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 40,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 68,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 87,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 41,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 78,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 38,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 24 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 85 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 27,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 49,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 54 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 65 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 85 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 78 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 74,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 61,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 79,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 53,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 75,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 29,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 63,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 55,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 70 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 63,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 71,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 38,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 56,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 55,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 67,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 73,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 79 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 74,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 51,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 33,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 50,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 74 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 79,66 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 66,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 83 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 58,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 84 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 36,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 78,33 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 61 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 64,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 57,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 66,66 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 45 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 62 Jauniete Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL
BIO Latvijas Universitāte 52,33 Jaunietis Rīgas pilsēta (Centra raj.) Rīga Augstskolas Latviešu RĪGA 10 000 56,950806 24,116303 10 000 Rīga RPIL


Latvijas Pašvaldību savienība veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2015./2016. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Datu avots: Valsts izglītības satura centra atvērtie dati. 

Šie dati var tikt izmantoti savu aprēķinu veikšanai un kalpo kā izejas dati citiem aprēķiniem.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite