Priekšmets Nosaukums Kopprocents Dzimums Valdes kods Teritoriālais iedalījums Skolas tips Plūsma Novads ATVK Pašvaldības latitude longitude ATVK sīkāk Ter nosaukums Teritorijas tips
RUS Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teriotoriālā struktūrvienība 23,5 Jaunietis Rundāles novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395967 24,126152 407 776 Rundāles PAG
RUS Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teriotoriālā struktūrvienība 16,83 Jauniete Rundāles novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395967 24,126152 407 776 Rundāles PAG
RUS Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teriotoriālā struktūrvienība 41,5 Jauniete Rundāles novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395967 24,126152 407 776 Rundāles PAG
RUS Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teriotoriālā struktūrvienība 33,16 Jaunietis Rundāles novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395967 24,126152 407 776 Rundāles PAG
RUS Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teriotoriālā struktūrvienība 14,66 Jaunietis Rundāles novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu RUNDĀLES NOVADS 407 700 56,395967 24,126152 407 776 Rundāles PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 61 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 59 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 48,75 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 57,75 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 34,16 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 47,66 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 33,08 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 62,08 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 76,58 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 68,5 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 43,58 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 72 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi 79,66 Jaunietis Daugavpils novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu DAUGAVPILS NOVADS 440 200 56,063863 26,759986 440 298 Višķu PAG
RUS Priekuļu tehnikums, izglītības programmu īstenošanas vieta Ērgļi 49,08 Jaunietis Ērgļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ĒRGĻU NOVADS 705 500 56,902446 25,646344 705 554 Ērgļu PAG
RUS Priekuļu tehnikums, izglītības programmu īstenošanas vieta Ērgļi 45 Jaunietis Ērgļu novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu ĒRGĻU NOVADS 705 500 56,902446 25,646344 705 554 Ērgļu PAG
RUS Valmieras tehnikums Rankas teritoriālā struktūrvienība 52 Jauniete Gulbenes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,206025 26,180278 500 284 Rankas PAG
RUS Valmieras tehnikums Rankas teritoriālā struktūrvienība 53,75 Jaunietis Gulbenes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,206025 26,180278 500 284 Rankas PAG
RUS Valmieras tehnikums Rankas teritoriālā struktūrvienība 78,91 Jauniete Gulbenes novads Lauki Profesionālās un mākslas skolas Latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,206025 26,180278 500 284 Rankas PAG


Latvijas Pašvaldību savienība veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2015./2016. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Datu avots: Valsts izglītības satura centra atvērtie dati. 

Šie dati var tikt izmantoti savu aprēķinu veikšanai un kalpo kā izejas dati citiem aprēķiniem.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite