ATVK Pašvaldība 2015.gadā spēkā trūcīgas personas statuss (personu skaits) Iedzīvotāju skaits 2015.g.sākumā (RAIM) Trūcīgo iedzīvotāju skaits % no iedzīvotāju skaita
0010000 Rīga 14 411 698 086 2.064358832579367
0050000 Daugavpils 3 936 96 792 4.066451772873791
0090000 Jelgava 1 965 61 961 3.171349719985152
0110000 Jēkabpils 1 275 24 553 5.192848124465442
0130000 Jūrmala 790 57 671 1.369839260633594
0170000 Liepāja 1 676 78 787 2.127254496300151
0210000 Rēzekne 2 046 31 886 6.416609170168726
0250000 Valmiera 626 25 344 2.470012626262626
0270000 Ventspils 1 439 40 273 3.573113500360042
0320200 Aizkraukles novads 571 9 114 6.265086679833224
0321000 Jaunjelgavas novads 539 6 130 8.792822185970637
0321400 Pļaviņu novads 251 5 763 4.355370466770779
0326100 Kokneses novads 331 5 753 5.753519902659482
0327100 Neretas novads 403 3 975 10.13836477987421
0328200 Skrīveru novads 176 3 815 4.613368283093054
0360200 Alūksnes novads 1 006 17 623 5.708449185723203
0360800 Apes novads 198 3 909 5.065234075211051
0380200 Balvu novads 1 076 14 257 7.547169811320755
0381600 Viļakas novads 412 5 685 7.247141600703606
0384400 Baltinavas novads 120 1 209 9.925558312655086
0387500 Rugāju novads 264 2 444 10.80196399345335
0400200 Bauskas novads 921 26 016 3.540129151291513
0406400 Iecavas novads 334 9 406 3.550924941526685
0407700 Rundāles novads 150 3 964 3.784056508577195
0409500 Vecumnieku novads 368 9 077 4.05420293048364
0420200 Cēsu novads 387 18 947 2.042539716050034
0421200 Līgatnes novads 182 3 703 4.914933837429111
0424701 Amatas novads 264 6 020 4.385382059800664
0425700 Jaunpiebalgas novads 89 2 505 3.552894211576846
0427300 Priekuļu novads 479 8 715 5.496270797475616
0427500 Pārgaujas novads 240 4 213 5.696653216235461
0427700 Raunas novads 189 3 661 5.162523900573614
0429300 Vecpiebalgas novads 111 4 348 2.552897884084637
0440200 Daugavpils novads 2 265 25 499 8.88270128240323
0440801 Ilūkstes novads 636 8 271 7.689517591585057
0460200 Dobeles novads 943 22 557 4.180520459280933
0460800 Auces novads 701 7 762 9.03117753156403
0468900 Tērvetes novads 111 3 743 2.965535666577611
0500200 Gulbenes novads 1 116 23 345 4.780466909402442
0540200 Jelgavas novads 938 25 213 3.720303018284218
0546701 Ozolnieku novads 286 10 628 2.691004892736168
0560200 Jēkabpils novads 330 5 182 6.368197607101505
0560800 Aknīstes novads 161 3 018 5.334658714380384
0561800 Viesītes novads 285 4 205 6.777645659928657
0566900 Krustpils novads 505 6 423 7.862369609216876
0568700 Salas novads 304 4 025 7.552795031055901
0600202 Krāslavas novads 1 545 17 875 8.643356643356643
0601000 Dagdas novads 916 8 427 10.86982318737392
0604300 Aglonas novads 453 3 978 11.38763197586727
0620200 Kuldīgas novads 1 948 25 615 7.60491899277767
0621200 Skrundas novads 937 5 520 16.97463768115942
0624200 Alsungas novads 76 1 548 4.909560723514212
0640600 Aizputes novads 662 9 658 6.854421205218472
0640801 Durbes novads 114 3 102 3.67504835589942
0641000 Grobiņas novads 551 9 716 5.671058048579662
0641401 Pāvilostas novads 129 2 975 4.336134453781512
0641600 Priekules novads 561 6 044 9.2819324950364
0647900 Nīcas novads 104 3 607 2.883282506237871
0648500 Rucavas novads 138 1 859 7.423345884884347
0649300 Vaiņodes novads 218 2 698 8.080059303187547
0660200 Limbažu novads 1 190 18 315 6.497406497406497
0661000 Alojas novads 619 5 536 11.18135838150289
0661400 Salacgrīvas novads 173 8 658 1.998151998151998
0680200 Ludzas novads 1 492 14 264 10.45989904655076
0681000 Kārsavas novads 837 6 333 13.21648507816201
0681801 Zilupes novads 303 3 344 9.061004784688995
0684901 Ciblas novads 446 3 003 14.85181485181485
0700200 Madonas novads 1 601 25 920 6.176697530864198
0700800 Cesvaines novads 200 2 842 7.037297677691766
0701400 Lubānas novads 144 2 660 5.413533834586466
0701800 Varakļānu novads 287 3 590 7.994428969359332
0705500 Ērgļu novads 250 3 300 7.575757575757576
0740202 Ogres novads 1 405 36 888 3.808826718716114
0740600 Ikšķiles novads 124 9 415 1.317047265002655
0741001 Ķeguma novads 187 6 009 3.111998668663671
0741401 Lielvārdes novads 310 10 773 2.877564281073053
0760202 Preiļu novads 544 10 692 5.08791619902731
0761201 Līvānu novads 779 12 982 6.000616237867817
0766300 Riebiņu novads 411 5 671 7.247399047786987
0769101 Vārkavas novads 111 2 178 5.096418732782369
0780200 Rēzeknes novads 3 962 29 772 13.30780599220744
0781800 Viļānu novads 983 6 496 15.13238916256158
0800600 Baldones novads 124 5 680 2.183098591549296
0800800 Ķekavas novads 184 22 788 0.807442513603651
0801000 Olaines novads 223 20 219 1.102922993224195
0801200 Salaspils novads 311 23 105 1.34602899805237
0801400 Saulkrastu novads 111 6 194 1.792056829189538
0801601 Siguldas novads 551 18 346 3.003379483266107
0801800 Inčukalna novads 256 8 240 3.106796116504854
0804400 Ādažu novads 101 10 714 0.9426918051148031
0804900 Babītes novads 170 10 318 1.647606125218065
0805200 Carnikavas novads 49 6 909 0.7092198581560283
0806000 Garkalnes novads 165 8 031 2.054538662682107
0806900 Krimuldas novads 223 5 485 4.06563354603464
0807400 Mālpils novads 84 3 756 2.236421725239616
0807600 Mārupes novads 88 17 936 0.4906333630686887
0808400 Ropažu novads 159 6 927 2.295365959289736
0809200 Sējas novads 35 2 418 1.447477253928867
0809600 Stopiņu novads 226 10 401 2.172867993462167
0840200 Saldus novads 1 346 26 757 5.030459319056695
0840601 Brocēnu novads 193 6 468 2.983920841063698
0880200 Talsu novads 1 367 32 366 4.223567941667182
0885100 Dundagas novads 177 4 432 3.993682310469314
0887600 Mērsraga novads 51 1 738 2.934407364787112
0888301 Rojas novads 68 4 186 1.624462494027711
0900200 Tukuma novads 853 31 666 2.693740920861492
0901201 Kandavas novads 359 9 219 3.894131684564487
0905100 Engures novads 141 7 642 1.845066736456425
0905700 Jaunpils novads 141 2 615 5.391969407265774
0940200 Valkas novads 689 9 670 7.125129265770424
0941600 Smiltenes novads 738 13 511 5.462215972170823
0941800 Strenču novads 267 3 716 7.185145317545749
0960200 Kocēnu novads 286 6 647 4.302692944185347
0961000 Mazsalacas novads 218 3 563 6.118439517260735
0961600 Rūjienas novads 369 5 612 6.5751960085531
0964700 Beverīnas novads 111 3 373 3.290839015713015
0967101 Burtnieku novads 495 8 083 6.123963874798961
0967300 Naukšēnu novads 115 2 043 5.628976994615761
0980200 Ventspils novads 801 12 612 6.351094196003806


Informācijas avots:

RAIM - Iedzīvotāju skaits 2015.g.sākumā PMLP

Valsts statisktikas pārskatu kopsavilkums “Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2015.gadā” (LM)

Atbildīgais par datiem: Ilze Rudzīte

Adrese
Hipersaite