ATVK Pašvaldība Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. Bērni no 0-6 gadiem Bērni un jaunieši no 7-18 gadiem Iedzīvotāji virs darbspējas vecuma
0010000 Rīga 698 529 50 564 66 005 154 659
0050000 Daugavpils 95 467 6 312 9 487 21 591
0090000 Jelgava 61 623 5 002 6 995 12 415
0110000 Jēkabpils 24 146 1 554 2 755 5 093
0130000 Jūrmala 57 371 3 778 5 925 12 592
0170000 Liepāja 78 144 5 673 8 911 17 286
0210000 Rēzekne 31 216 1 886 3 288 6 923
0250000 Valmiera 25 093 1 909 2 665 5 505
0270000 Ventspils 39 861 2 611 4 139 9 062
0320200 Aizkraukles novads 9 002 561 907 1 933
0321000 Jaunjelgavas novads 6 037 333 637 1 290
0321400 Pļaviņu novads 5 676 353 575 1 351
0326100 Kokneses novads 5 648 374 636 1 124
0327100 Neretas novads 3 894 194 328 853
0328200 Skrīveru novads 3 753 241 360 891
0360200 Alūksnes novads 17 332 1 005 1 789 3 722
0360800 Apes novads 3 849 238 396 836
0380200 Balvu novads 13 894 806 1 401 3 017
0381600 Viļakas novads 5 498 232 571 1 319
0384400 Baltinavas novads 1 176 53 110 270
0387500 Rugāju novads 2 395 122 262 526
0400200 Bauskas novads 25 613 1 705 2 826 5 136
0406400 Iecavas novads 9 272 653 1 145 1 686
0407700 Rundāles novads 3 884 261 381 822
0409500 Vecumnieku novads 8 966 553 969 1 852
0420200 Cēsu novads 18 717 1 321 1 917 4 102
0421200 Līgatnes novads 3 664 216 345 844
0424701 Amatas novads 5 944 380 688 1 194
0425700 Jaunpiebalgas novads 2 429 142 257 545
0427300 Priekuļu novads 8 736 548 926 1 775
0427500 Pārgaujas novads 4 138 246 439 881
0427700 Raunas novads 3 457 181 338 761
0429300 Vecpiebalgas novads 4 256 226 423 885
0440200 Daugavpils novads 24 838 1 202 2 227 5 584
0440801 Ilūkstes novads 8 027 383 771 1 894
0460200 Dobeles novads 22 173 1 409 2 455 4 564
0460800 Auces novads 7 586 405 827 1 756
0468900 Tērvetes novads 3 698 222 369 750
0500200 Gulbenes novads 22 916 1 369 2 384 4 779
0540200 Jelgavas novads 24 775 1 455 2 595 4 922
0546701 Ozolnieku novads 10 698 1 064 1 297 1 816
0560200 Jēkabpils novads 5 069 282 466 1 141
0560800 Aknīstes novads 2 941 135 254 614
0561800 Viesītes novads 4 114 236 431 958
0566900 Krustpils novads 6 346 430 665 1 351
0568700 Salas novads 3 987 282 428 726
0600202 Krāslavas novads 17 437 785 1 696 4 174
0601000 Dagdas novads 8 194 393 842 1 844
0604300 Aglonas novads 3 879 191 397 907
0620200 Kuldīgas novads 25 254 1 692 2 962 5 097
0621200 Skrundas novads 5 343 282 603 1 253
0624200 Alsungas novads 1 513 88 147 330
0640600 Aizputes novads 9 396 568 1 083 2 214
0640801 Durbes novads 3 005 166 306 690
0641000 Grobiņas novads 9 528 624 1 062 2 087
0641401 Pāvilostas novads 2 928 164 272 701
0641600 Priekules novads 5 875 349 678 1 298
0647900 Nīcas novads 3 521 172 348 810
0648500 Rucavas novads 1 832 99 162 460
0649300 Vaiņodes novads 2 656 160 305 652
0660200 Limbažu novads 18 094 1 128 1 857 4 036
0661000 Alojas novads 5 359 311 545 1 196
0661400 Salacgrīvas novads 8 516 394 828 1 941
0680200 Ludzas novads 13 959 714 1 353 3 257
0681000 Kārsavas novads 6 175 312 617 1 445
0681801 Zilupes novads 3 271 156 353 737
0684901 Ciblas novads 2 944 154 261 647
0700200 Madonas novads 25 515 1 551 2 559 5 575
0700800 Cesvaines novads 2 788 127 292 624
0701400 Lubānas novads 2 581 133 228 601
0701800 Varakļānu novads 3 506 172 350 858
0705500 Ērgļu novads 3 243 169 300 817
0740202 Ogres novads 36 344 2 631 3 974 7 881
0740600 Ikšķiles novads 9 632 958 1 273 1 629
0741001 Ķeguma novads 5 927 375 565 1 242
0741401 Lielvārdes novads 10 689 722 1 212 2 127
0760202 Preiļu novads 10 497 647 957 2 266
0761201 Līvānu novads 12 759 736 1 331 2 768
0766300 Riebiņu novads 5 563 235 540 1 250
0769101 Vārkavas novads 2 124 120 191 489
0780200 Rēzeknes novads 29 257 1 690 3 247 5 848
0781800 Viļānu novads 6 361 335 618 1 424
0800600 Baldones novads 5 694 444 770 991
0800800 Ķekavas novads 23 181 2 705 2 755 3 690
0801000 Olaines novads 20 330 1 462 2 232 3 945
0801200 Salaspils novads 23 340 1 959 2 604 4 533
0801400 Saulkrastu novads 6 232 408 641 1 526
0801601 Siguldas novads 18 393 1 679 2 089 3 412
0801800 Inčukalna novads 8 251 617 892 1 585
0804400 Ādažu novads 10 970 1 208 1 547 1 508
0804900 Babītes novads 10 505 1 082 1 442 1 489
0805200 Carnikavas novads 7 081 559 668 1 549
0806000 Garkalnes novads 8 357 732 1 196 1 130
0806900 Krimuldas novads 5 445 400 536 1 087
0807400 Mālpils novads 3 706 234 426 750
0807600 Mārupes novads 19 115 2 609 2 705 2 007
0808400 Ropažu novads 6 915 471 743 1 250
0809200 Sējas novads 2 421 153 292 458
0809600 Stopiņu novads 10 571 997 1 376 1 670
0840200 Saldus novads 26 296 1 750 3 012 5 124
0840601 Brocēnu novads 6 376 393 715 1 363
0880200 Talsu novads 31 954 2 098 3 523 6 546
0885100 Dundagas novads 4 354 264 446 972
0887600 Mērsraga novads 1 712 83 171 412
0888301 Rojas novads 4 115 218 405 913
0900200 Tukuma novads 31 290 2 363 3 735 6 233
0901201 Kandavas novads 9 016 531 1 069 1 864
0905100 Engures novads 7 642 409 758 1 844
0905700 Jaunpils novads 2 553 181 268 513
0940200 Valkas novads 9 479 522 903 2 327
0941600 Smiltenes novads 13 275 958 1 459 2 684
0941800 Strenču novads 3 610 171 344 952
0960200 Kocēnu novads 6 587 443 676 1 330
0961000 Mazsalacas novads 3 458 188 332 874
0961600 Rūjienas novads 5 538 283 563 1 328
0964700 Beverīnas novads 3 336 228 335 709
0967101 Burtnieku novads 7 977 566 849 1 644
0967300 Naukšēnu novads 2 014 120 225 376
0980200 Ventspils novads 12 361 786 1 446 2 430


Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)

Tabula ietver datus par kopējo iedzīvotāju skaitu, bērnu no 0-6 gadiem skaitu, bērnu un jauniešu no 7-18 gadiem skaitu un iedzīvotāju virs darbspējas vecuma skaitu, kuru dzīvesvieta uz 2016. gada 1. janvāri bija deklarēta attiecīgajā pašvaldībā.
Dati tiek izmantoti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā, kas tiek veikts atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam.

Atbildīgais par datiem: Lāsma Ūbele

Adrese
Hipersaite