ATVK Pašvaldība Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi 1995-2000.gadam, EUR Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi 2000-2013.gadam, EUR Kopā Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi 1995-2013.gadam, EUR Valsts budžets 1995-2013, EUR KOPĀ, EUR Iedzīvotāju skaits 2013 Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi uz vienu iedzīvotāju, EUR Valsts budžets uz vienu iedzīvotāju, EUR Neatmaksājamā palīdzība t.sk ES fondi + Valsts budžets uz vienu iedzīvotāju, EUR Platība, km2 Neatmaksājamā palīdzība t.sk. ES fondi uz 1km2, EUR Valsts budžets uz 1km2, EUR Neatmaksājamā palīdzība t.sk ES fondi + Valsts budžets uz 1km2, EUR
0010000 Rīga 260 067 002 260 067 002 12 946 182 273 013 185 696 618 373 19 392 304 855 484 42 586 898 070
0050000 Daugavpils 193 798 650 193 798 650 16 713 023 210 511 673 100 006 1 938 167 2 105 72 2 691 648 232 125 2 923 773
0090000 Jelgava 1866491 113 472 918 115 339 409 15 617 286 130 956 695 63 046 1 829 248 2 077 60 1 922 323 260 288 2 182 612
0110000 Jēkabpils 68 513 437 68 513 437 6 344 644 74 858 081 25 539 2 683 248 2 931 25 2 740 537 253 786 2 994 323
0130000 Jūrmala 25 069 098 25 069 098 4 878 938 29 948 036 57 479 436 85 521 101 248 209 48 306 296 515
0170000 Liepāja 198 129 412 198 129 412 16 704 862 214 834 274 81 454 2 432 205 2 637 68 2 913 668 245 660 3 159 328
0210000 Rēzekne 62 392 006 62 392 006 3 212 734 65 604 740 33 438 1 866 96 1 962 18 3 466 223 178 485 3 644 708
0250000 Valmiera 355560 82 204 529 82 560 089 9 616 729 92 176 818 26 284 3 141 366 3 507 18 4 586 672 534 263 5 120 934
0270000 Ventspils 155 476 543 155 476 543 11 411 368 166 887 911 41 431 3 753 275 4 028 58 2 680 630 196 748 2 877 378
0320200 Aizkraukles novads 22 991 197 22 991 197 4 284 695 27 275 892 9 505 2 419 451 2 870 102 225 404 42 007 267 411
0321000 Jaunjelgavas novads 8 604 393 8 604 393 1 982 555 10 586 949 6 350 1 355 312 1 667 684 12 580 2 898 15 478
0321400 Pļaviņu novads 6 310 676 6 310 676 2 700 611 9 011 287 6 067 1 040 445 1 485 376 16 784 7 182 23 966
0326100 Kokneses novads 4 759 621 4 759 621 3 253 761 8 013 381 5 901 807 551 1 358 361 13 185 9 013 22 198
0327100 Neretas novads 5 924 802 5 924 802 1 219 259 7 144 061 4 183 1 416 291 1 708 645 9 186 1 890 11 076
0328200 Skrīveru novads 8 821 516 8 821 516 578 575 9 400 091 3 942 2 238 147 2 385 105 84 014 5 510 89 525
0360200 Alūksnes novads 24 491 783 24 491 783 7 400 731 31 892 514 18 501 1 324 400 1 724 1 698 14 424 4 358 18 782
0360800 Apes novads 4 660 558 4 660 558 2 902 068 7 562 626 4 010 1 162 724 1 886 545 8 551 5 325 13 876
0380200 Balvu novads 9 107 078 9 107 078 8 105 371 17 212 449 14 972 608 541 1 150 1 045 8 715 7 756 16 471
0381600 Viļakas novads 6 494 209 6 494 209 2 974 155 9 468 364 6 049 1 074 492 1 565 641 10 131 4 640 14 771
0384400 Baltinavas novads 1 124 446 1 124 446 355 718 1 480 164 1 288 873 276 1 149 187 6 013 1 902 7 915
0387500 Rugāju novads 1 985 852 1 985 852 1 322 733 3 308 585 2 589 767 511 1 278 515 3 856 2 568 6 424
0400200 Bauskas novads 21 174 332 21 174 332 5 643 754 26 818 086 26 841 789 210 999 786 26 939 7 180 34 120
0406400 Iecavas novads 7 807 542 7 807 542 712 453 8 519 995 9 600 813 74 887 312 25 024 2 284 27 308
0407700 Rundāles novads 4 768 450 4 768 450 118 098 4 886 548 5 941 803 20 823 231 20 643 511 21 154
0409500 Vecumnieku novads 6 501 076 6 501 076 1 878 670 8 379 746 9 414 691 200 890 844 7 703 2 226 9 929
0420200 Cēsu novads 42 907 978 42 907 978 12 429 315 55 337 293 19 155 2 240 649 2 889 173 248 023 71 846 319 869
0421200 Līgatnes novads 4 128 964 4 128 964 245 502 4 374 466 3 869 1 067 63 1 131 168 24 577 1 461 26 038
0424701 Amatas novads 3 003 668 3 003 668 1 759 020 4 762 688 6 246 481 282 763 745 4 032 2 361 6 393
0425700 Jaunpiebalgas novads 5 026 445 5 026 445 1 466 269 6 492 715 2 554 1 968 574 2 542 251 20 026 5 842 25 867
0427300 Priekuļu novads 10 030 354 10 030 354 1 980 255 12 010 609 9 057 1 107 219 1 326 301 33 323 6 579 39 902
0427500 Pārgaujas novads 2 196 086 2 196 086 1 581 723 3 777 809 4 314 509 367 876 486 4 519 3 255 7 773
0427700 Raunas novads 2 322 225 2 322 225 731 911 3 054 136 3 865 601 189 790 309 7 515 2 369 9 884
0429300 Vecpiebalgas novads 3 636 764 3 636 764 2 423 700 6 060 464 4 547 800 533 1 333 542 6 710 4 472 11 182
0440200 Daugavpils novads 21 728 996 21 728 996 10 930 002 32 658 997 26 913 807 406 1 214 1 876 11 583 5 826 17 409
0440801 Ilūkstes novads 9 478 085 9 478 085 3 639 143 13 117 228 8 699 1 090 418 1 508 647 14 649 5 625 20 274
0460200 Dobeles novads 6 855 551 6 855 551 9 059 180 15 914 731 23 532 291 385 676 888 7 720 10 202 17 922
0460800 Auces novads 6 188 016 6 188 016 1 831 566 8 019 582 8 197 755 223 978 517 11 969 3 543 15 512
0468900 Tērvetes novads 1 783 410 1 783 410 922 021 2 705 431 3 924 454 235 689 224 7 962 4 116 12 078
0500200 Gulbenes novads 22 395 384 22 395 384 11 234 186 33 629 570 24 311 921 462 1 383 1 872 11 963 6 001 17 965
0540200 Jelgavas novads 147860 33 323 374 33 471 233 5 307 034 38 778 267 26 439 1 266 201 1 467 1 317 25 415 4 030 29 444
0546701 Ozolnieku novads 5 126 995 5 126 995 851 774 5 978 769 10 538 487 81 567 286 17 927 2 978 20 905
0560200 Jēkabpils novads 3 859 448 3 859 448 1 989 603 5 849 051 5 462 707 364 1 071 905 4 265 2 198 6 463
0560800 Aknīstes novads 3000 5 491 752 5 494 752 1 263 783 6 758 536 3 084 1 782 410 2 191 285 19 280 4 434 23 714
0561800 Viesītes novads 3 442 901 3 442 901 1 350 305 4 793 206 4 375 787 309 1 096 651 5 289 2 074 7 363
0566900 Krustpils novads 26 322 198 26 322 198 2 293 669 28 615 868 6 622 3 975 346 4 321 811 32 456 2 828 35 285
0568700 Salas novads 1 577 624 1 577 624 1 088 464 2 666 088 4 229 373 257 630 317 4 977 3 434 8 410
0600202 Krāslavas novads 38 595 736 38 595 736 8 734 116 47 329 852 18 936 2 038 461 2 499 1 079 35 770 8 095 43 865
0601000 Dagdas novads 10 734 484 10 734 484 3 980 386 14 714 869 8 886 1 208 448 1 656 950 11 299 4 190 15 489
0604300 Aglonas novads 2 387 027 2 387 027 1 389 917 3 776 944 4 194 569 331 901 393 6 074 3 537 9 611
0620200 Kuldīgas novads 42 787 666 42 787 666 15 056 773 57 844 439 26 530 1 613 568 2 180 1 757 24 353 8 570 32 922
0621200 Skrundas novads 3 412 325 3 412 325 2 452 387 5 864 711 5 782 590 424 1 014 557 6 126 4 403 10 529
0624200 Alsungas novads 336 555 336 555 85 372 421 927 1 602 210 53 263 191 1 762 447 2 209
0640600 Aizputes novads 15 480 150 15 480 150 3 567 049 19 047 198 10 025 1 544 356 1 900 640 24 188 5 574 29 761
0640801 Durbes novads 2 146 389 2 146 389 1 874 688 4 021 077 3 264 658 574 1 232 320 6 707 5 858 12 566
0641000 Grobiņas novads 7 370 403 7 370 403 4 576 395 11 946 798 10 000 737 458 1 195 490 15 042 9 340 24 381
0641401 Pāvilostas novads 4 319 661 4 319 661 1 265 541 5 585 202 3 128 1 381 405 1 786 515 8 388 2 457 10 845
0641600 Priekules novads 6 892 168 6 892 168 4 557 929 11 450 098 6 337 1 088 719 1 807 520 13 254 8 765 22 019
0647900 Nīcas novads 1 183 467 1 183 467 236 197 1 419 663 3 752 315 63 378 351 3 372 673 4 045
0648500 Rucavas novads 803 250 803 250 394 847 1 198 097 1 930 416 205 621 448 1 793 881 2 674
0649300 Vaiņodes novads 3 659 344 3 659 344 235 659 3 895 003 2 850 1 284 83 1 367 307 11 920 768 12 687
0660200 Limbažu novads 23 454 034 23 454 034 6 174 406 29 628 439 18 895 1 241 327 1 568 1 170 20 046 5 277 25 323
0661000 Alojas novads 6 715 874 6 715 874 2 008 352 8 724 225 5 799 1 158 346 1 504 631 10 643 3 183 13 826
0661400 Salacgrīvas novads 16 682 107 16 682 107 2 440 562 19 122 670 9 021 1 849 271 2 120 637 26 189 3 831 30 020
0680200 Ludzas novads 16 891 545 16 891 545 11 493 383 28 384 928 14 900 1 134 771 1 905 965 17 504 11 910 29 414
0681000 Kārsavas novads 373764 4 075 250 4 449 014 2 256 419 6 705 433 6 630 671 340 1 011 628 7 084 3 593 10 677
0681801 Zilupes novads 4 203 196 4 203 196 1 223 670 5 426 866 3 517 1 195 348 1 543 309 13 603 3 960 17 563
0684901 Ciblas novads 664 974 664 974 1 584 595 2 249 570 3 166 210 501 711 510 1 304 3 107 4 411
0700200 Madonas novads 45 012 343 45 012 343 12 672 074 57 684 417 26 953 1 670 470 2 140 2 159 20 849 5 869 26 718
0700800 Cesvaines novads 5 443 053 5 443 053 4 678 118 10 121 171 3 033 1 795 1 542 3 337 190 28 648 24 622 53 269
0701400 Lubānas novads 2 129 423 2 129 423 896 102 3 025 525 2 765 770 324 1 094 347 6 137 2 582 8 719
0701800 Varakļānu novads 10 179 463 10 179 463 408 364 10 587 828 3 783 2 691 108 2 799 278 36 617 1 469 38 086
0705500 Ērgļu novads 7 810 903 7 810 903 1 684 680 9 495 583 3 399 2 298 496 2 794 379 20 609 4 445 25 054
0740202 Ogres novads 68298 51 386 933 51 455 231 5 951 724 57 406 954 37 951 1 356 157 1 513 990 51 975 6 012 57 987
0740600 Ikšķiles novads 11 056 372 11 056 372 17 074 11 073 446 9 088 1 217 2 1 218 131 84 400 130 84 530
0741001 Ķeguma novads 9 012 777 9 012 777 971 964 9 984 741 6 171 1 461 158 1 618 492 18 319 1 976 20 294
0741401 Lielvārdes novads 11 020 842 11 020 842 2 307 473 13 328 314 11 131 990 207 1 197 225 48 982 10 255 59 237
0760202 Preiļu novads 13 883 963 13 883 963 5 449 670 19 333 633 11 239 1 235 485 1 720 364 38 143 14 972 53 114
0761201 Līvānu novads 23 687 206 23 687 206 11 511 498 35 198 704 13 538 1 750 850 2 600 622 38 082 18 507 56 590
0766300 Riebiņu novads 2 424 454 2 424 454 2 759 545 5 183 999 5 913 410 467 877 630 3 848 4 380 8 229
0769101 Vārkavas novads 1 541 545 1 541 545 958 304 2 499 849 2 268 680 423 1 102 288 5 353 3 327 8 680
0780200 Rēzeknes novads 18 244 921 18 244 921 10 172 267 28 417 188 30 901 590 329 920 2 525 7 226 4 029 11 254
0781800 Viļānu novads 1 443 202 1 443 202 1 309 042 2 752 244 6 807 212 192 404 287 5 029 4 561 9 590
0800600 Baldones novads 7 389 128 7 389 128 1 945 692 9 334 820 5 701 1 296 341 1 637 179 41 280 10 870 52 150
0800800 Ķekavas novads 79090 24 015 024 24 094 115 1 317 640 25 411 755 22 412 1 075 59 1 134 281 85 744 4 689 90 433
0801000 Olaines novads 25 902 256 25 902 256 1 301 928 27 204 184 20 496 1 264 64 1 327 298 86 920 4 369 91 289
0801200 Salaspils novads 21 906 414 21 906 414 392 713 22 299 127 23 352 938 17 955 117 187 234 3 357 190 591
0801400 Saulkrastu novads 11 961 852 11 961 852 2 022 575 13 984 427 6 226 1 921 325 2 246 48 249 205 42 137 291 342
0801601 Siguldas novads 7 081 895 7 081 895 2 481 002 9 562 897 18 178 390 136 526 361 19 617 6 873 26 490
0801800 Inčukalna novads 8 355 041 8 355 041 659 370 9 014 411 8 422 992 78 1 070 112 74 599 5 887 80 486
0804400 Ādažu novads 10 551 562 10 551 562 650 433 11 201 995 10 263 1 028 63 1 091 163 64 734 3 990 68 724
0804900 Babītes novads 15 112 910 15 112 910 622 879 15 735 789 9 782 1 545 64 1 609 243 62 193 2 563 64 756
0805200 Carnikavas novads 8 048 065 8 048 065 8 048 065 6 838 1 177 1 177 81 99 359 99 359
0806000 Garkalnes novads 10 993 023 10 993 023 59 746 11 052 770 7 821 1 406 8 1 413 152 72 323 393 72 716
0806900 Krimuldas novads 2 745 624 2 745 624 591 915 3 337 539 5 609 490 106 595 341 8 052 1 736 9 788
0807400 Mālpils novads 1617131 5 548 685 7 165 815 1 109 082 8 274 897 3 855 1 859 288 2 147 221 32 425 5 018 37 443
0807600 Mārupes novads 11 964 164 11 964 164 553 526 12 517 690 16 601 721 33 754 104 115 040 5 322 120 362
0808400 Ropažu novads 3 728 154 3 728 154 525 040 4 253 193 7 142 522 74 596 325 11 471 1 616 13 087
0809200 Sējas novads 1 240 534 1 240 534 28 457 1 268 992 2 452 506 12 518 230 5 394 124 5 517
0809600 Stopiņu novads 8 047 318 8 047 318 56 024 8 103 343 10 372 776 5 781 53 151 836 1 057 152 893
0840200 Saldus novads 17 012 342 17 012 342 9 221 217 26 233 559 27 772 613 332 945 1 682 10 114 5 482 15 597
0840601 Brocēnu novads 11 624 382 11 624 382 1 440 863 13 065 245 6 710 1 732 215 1 947 496 23 436 2 905 26 341
0880200 Talsu novads 27 257 595 27 257 595 14 078 446 41 336 041 33 397 816 422 1 238 1 763 15 461 7 986 23 446
0885100 Dundagas novads 3 890 838 3 890 838 1 521 946 5 412 784 4 638 839 328 1 167 675 5 764 2 255 8 019
0887600 Mērsraga novads 5 185 910 5 185 910 421 470 5 607 381 1 782 2 910 237 3 147 109 47 577 3 867 51 444
0888301 Rojas novads 3 704 387 3 704 387 1 488 324 5 192 710 4 361 849 341 1 191 201 18 430 7 405 25 834
0900200 Tukuma novads 38 693 170 38 693 170 9 163 501 47 856 671 32 455 1 192 282 1 475 1 194 32 406 7 675 40 081
0901201 Kandavas novads 7 529 577 7 529 577 3 204 504 10 734 080 9 605 784 334 1 118 649 11 602 4 938 16 539
0905100 Engures novads 5 028 605 5 028 605 983 204 6 011 809 7 870 639 125 764 396 12 698 2 483 15 181
0905700 Jaunpils novads 842 385 842 385 2 080 217 2 922 602 2 698 312 771 1 083 209 4 031 9 953 13 984
0940200 Valkas novads 15 872 879 15 872 879 4 884 219 20 757 098 10 109 1 570 483 2 053 908 17 481 5 379 22 860
0941600 Smiltenes novads 22 378 844 22 378 844 5 092 827 27 471 671 13 917 1 608 366 1 974 947 23 631 5 378 29 009
0941800 Strenču novads 8 650 748 8 650 748 3 040 745 11 691 494 4 006 2 159 759 2 918 375 23 069 8 109 31 177
0960200 Kocēnu novads 5 612 563 5 612 563 889 295 6 501 858 6 820 823 130 953 499 11 248 1 782 13 030
0961000 Mazsalacas novads 14 188 444 14 188 444 1 523 319 15 711 763 3 762 3 772 405 4 176 417 34 025 3 653 37 678
0961600 Rūjienas novads 11 240 842 11 240 842 1 525 319 12 766 160 4 157 2 704 367 3 071 353 31 844 4 321 36 165
0964700 Beverīnas novads 1 498 185 1 498 185 698 891 2 197 077 3 516 426 199 625 302 4 961 2 314 7 275
0967101 Burtnieku novads 4 804 402 4 804 402 2 441 271 7 245 673 8 215 585 297 882 702 6 844 3 478 10 321
0967300 Naukšēnu novads 2 017 286 2 017 286 359 987 2 377 272 2 158 935 167 1 102 281 7 179 1 281 8 460
0980200 Ventspils novads 15 369 374 15 369 374 3 693 196 19 062 570 13 171 1 167 280 1 447 2 457 6 255 1 503 7 758


Lai nodrošinātu iespēju veidot pārskatus par Valsts budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu, kā arī nodrošināt iespējas analizēt šo informāciju pašvaldību griezumā 2013.gadā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) apkopoja visu centralizēti pieejamo informāciju par:

 • Valsts budžeta ieguldījumiem 1995.-2013.gados pašvaldību investīciju projektos;
 • Ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. Eiropas Savienības fondu, ieguldījumiem 2000.-2013.gados pašvaldību investīciju projektos.

Tā kā centralizēti nebija pieejama informācija par valsts budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. ES fondu, ieguldījumiem 1995.-2000.gados, LPS lūdza informāciju no atbildīgām nozaru ministrijām, kā arī pēc tam datus precizēja ar informāciju no likuma par valsts budžetu. 

Pēc sākotnējās datu ievades LPS lūdza pašvaldības pārbaudīt un precizēt centralizēti savākto informāciju. Papildus iepriekš apkopotiem datiem, balstoties uz pašvaldību iesūtīto informāciju, projektu saraksts tika papildināts ar 2013.gadā uzsāktiem pašvaldību investīciju projektiem (kuri nav nodoti ekspluatācijā).     

LPS iniciatīvas mērķis

ir apkopot informāciju par katras pašvaldības teritorijā veiktajiem valsts budžeta un neatmaksājamās ārvalstu finanšu palīdzības, t.sk. Eiropas Savienības fondu, ieguldījumiem, kas realizēti ar pašvaldību, pašvaldību iestāžu un pašvaldību kapitālsabiedrību investīciju projektiem. Lūdzot pašvaldībām precizēt informāciju, tika uzsvērts, ka apkopotajā informācijā nav jāiekļauj pašvaldības vai pašvaldību iestāžu vai pašvaldību kapitālsabiedrību līdzfinansējums projektu īstenošanā.

Nākotnē būtu lietderīgi apkopot pilnīgi visu valsts budžeta un neatmaksājamās ārvalstu finanšu palīdzības, t.sk. Eiropas Savienības fondu, ieguldījumus katras pašvaldības teritorijā, jo tā būtu iespējams raksturot, piemēram, infrastruktūras stāvokli, investīciju vidi un uzņēmējdarbības infrastruktūru. Tomēr kā apliecināja jau savāktā informācija - datu ieguve pirms 2000.gada ir ļoti problemātiska.

Iemesli LPS iniciatīvai

Dažādos gados dēļ ļoti dažādiem iemesliem ir bijuši ļoti dažādi valsts budžeta, valsts investīciju programmas, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieguldījumu mērķi, ieguldījumu principi dažādās Latvijas teritorijās. Šie ieguldījumi nenoliedzami lielākā vai mazākā mērā ir atstājuši ietekmi ne tikai uz infrastruktūras (šī vārda visplašākajā nozīmē) stāvokli konkrētās teritorijās, bet arī uz pašvaldības attīstību, tās potenciālajiem un pieejamajiem resursiem. LPS secina, ka precīzāka izvērtējuma veikšanu līdz šim ir apgrūtinājusi ārkārtīgi lielā informācijas fragmentētība un bieži arī tās trūkums. 

Par valsts un pašvaldību investīciju efektivitātes galveno kritēriju bieži vien izvirza nosacījumu – vai tās veicina ekonomiskās aktivitātes, privāto investīciju un produktivitātes pieaugumu. Tomēr praksē ne vienmēr publisko investīciju apjoma pieaugums rada proporcionālu izaugsmes un produktivitātes palielinājumu. Lai noteiktu investīciju efektivitāti, ir jāsalīdzina sabiedriskās izmaksas ar sabiedriskiem ieguvumiem, kur mikrolīmenī, izvērtējot atsevišķus investīciju projektus, tas ir iespējams, tad makrolīmenī, nosakot efektivitāti visām valsts un pašvaldību investīcijām, salīdzinot tās pa nozarēm vai ar alternatīvajiem izdevumiem, ir redzams, ka trūkst atbilstošas informācijas par visiem finanšu avotiem, lai noteiktu katras pašvaldības ekonomiskos un sabiedriskos ieguvumus. Investīciju apjoms un sektors pašvaldību ekonomiskajā attīstība ir ļoti svarīgs rādītājs, jo investīcijas ir tās kas bieži ietekmē uzņēmēju lēmumus investēt konkrētā teritorijā vai vietēja uzņēmēja gadījumā attīstīt savu biznesu. LPS cer, ka apkopotā informācija varētu būt pirmais solis tālākas analīzes vai izvērtējuma veikšanā. 

Datu vākšanas un precizēšanas pieeja

Datu vākšanas pamatā ir nepieciešamība noskaidrotu, cik daudz investīcijukatrā no pašvaldībām ir ienākušas sākot ar 1995.gadu. 

LPS centralizēti apkopoja datus no sekojošiem avotiem un politikas iniciatīvām, lūdzot pašvaldības precizēt un papildināt apkopotos datus:

 • No 1995.gada - valdības finansiāls atbalsts pašvaldību investīciju projektu īstenošanai, paredzot mērķdotācijas investīcijām;
 • No 2001.gada - vides aizsardzības sektora pašvaldību projektu īstenošana,  pieejami finanšu līdzekļi no ISPA programmas (2000.-2004.gada 1.maijam – Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instruments ISPA) tāpat tiek realizēta aktivitāte, kas vērsta uz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem;
 • No 2000.gada - pašvaldībām pieejams finansiālais atbalsts strukturālām reformām lauksaimniecības un lauku attīstībai SAPARD (Special Action Programme for Agriculture and Rural Development);
 • No 2004.gada - Valsts investīciju programmas (VIP)  sastāvdaļu arī ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti. Lielākā daļa finansējuma investīcijām valsts budžetā bija plānotas kā priekšfinansējums un līdzfinansējums ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem;
 • 2004.-2007.gada finansēšanas periodā - ES fondi (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF)), ieskaitot ES programmu palielinājumus;
 • 2007.–2013. gada finansēšanas periodā - ES fondi (ERAF, ESF un KF), pašvaldībās;
 • Latvijas Šveices programma - Latvijas Šveices sadarbības programma pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību, iestāžu investīciju projektiem;
 • INTERREG IVC - Starpreģionu sadarbības programmas, kas ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām;
 • INTERREG IV A – Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programma;
 • INTERREG III B - Baltijas jūras reģiona Kaimiņattiecību programma, kas ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām;
 • URBACT II - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija administrētā Pilsētvides attīstības programma;
 • BSR - Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām;
 • Igaunijas-Krievijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gada ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmā;
 • Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadā ES  struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmā;
 • RAPLM Reforma nauda - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija administrētā pašvaldības Reformu nauda;
 • PB  – Pasaules Bankas aizdevums, kas pārstrukturēts kā grants izglītības iestādēm;
 • EEZ/NFI - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grants (dažās pašvaldībās lietots kā EEZ / Norvēģijas finanšu instruments;
 • LEADER – Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta administrēta lauku attīstības programma;
 • ELFLA - Zemkopības ministrijas, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai;
 • EZF - Zemkopības ministrijas, Eiropas Zivsaimniecības fonds;
 • Phare - ES PHARE programma;
 • ZVFI - Zemkopības ministrijas , zivsaimniecības vadības un finanšu instruments;
 • ELVGF - Zemkopības ministrijas Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds;
 • KPFI - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija administrētais Klimata pārmaiņu finanšu instruments;
 • ENPI - Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma;
 • KPFI - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija administrētais Klimata pārmaiņu finanšu instruments;
 • NEFCO - Nordic Environment Finance Corporation;
 • Citi avoti - Town Twinning, Comenius, Leonardo da Vinči, Ziemeļu Ministru Padomes grantu programma NordPlus, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"; Grundtvig;

Ierobežojumi

Savāktie dati par ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. ES fondu, ieguldījumiem 1995.-2000.gados ir ar vislielāko neprecizitāti, jo to ieguve nebija iespējama centralizēti un pašvaldību iespējas šo informāciju apkopot bija ierobežotas ne tikai ar to realizācijas gadu vēsturiskumu, bet arī dēļ tā, ka ļoti daudzas pašvaldības tika apvienotas lielajos novados un apvienošanas brīdī vēsturiskās informācijas vienota apkopošana nevarēja būt prioritāte. Šo iemeslu dēļ daudzās pašvaldībās nav uzrādīti daudzi realizētie projekti, tomēr vienlaikus jāatzīst, ka visām pašvaldībām pieejamie ārvalstu finanšu palīdzības apjomi 1995.- 2000.gados tomēr vērtējami kā ne tik būtiski, salīdzinot ar laika periodu pēc 2000.gada un jo īpaši pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai.

Savāktie dati par Valsts budžeta ieguldījumiem, savukārt vērtējami kā ļoti ticami, jo būtiskākie ieguldījumi visos gados ir tikuši apstiprināti ar normatīvajiem aktiem, kas tika  izmantoti informācijas centralizētā apkopšanā. Tomēr jāatzīst, ka gadu gaitā ir bijuši arī citi Valsts budžeta ieguldījumi, kuri nav atrodami normatīvajos aktos, bet  par kuru eksistenci liecina valsts un pašvaldību budžetu pārskati. Šāda veida ieguldījumi apkopotajā informācijā ir iekļauti tikai  tādā gadījumā, ja pati pašvaldība šo informāciju ir sniegusi.

Lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku informāciju, apkopojumā iekļautie dati tika nosūtīti katrai no 119 pašvaldībām, LPS ir paļāvusies uz pašvaldību iesniegtajiem precizējumiem. Katrai pašvaldībai nosūtītajā pavadvēstulē tika uzsvērts, ka atbildes nesaņemšanas gadījumā uzskatīsim, ka nosūtītā informācija ir korekta un var tikt izmantota datu analīzē. Jāuzsver, ka ļoti daudzas pašvaldības ir norādījušas, ka informācijas precizēšana par tik ilgu laika periodu ir bijusi apgrūtināta. Tomēr tikai viena pašvaldība ir iebildusi pret jau apkopotās informācijas tālāku iespējamu izmantošanu pašvaldību savstarpējā salīdzināšanā.

Lai arī informācijas apkopošanā kā mērķis tika uzstādīts ieguldījumu fiziskajā infrastruktūrā (šī vārda plašākajā nozīmē) vākšana, tomēr tā kā centralizēti savāktajā informācijā par ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. Eiropas Savienības fondu, ieguldījumiem 2000.-2013.gados pašvaldību investīciju projektos virkne valsts institūciju uzrādīja projektus, kuri ļoti, iespējams, nav ieguldījumi fiziskajā infrastruktūrā, tomēr LPS paļāvās uz pašvaldību sniegto informāciju un šo informāciju nav izslēdzis. Apkopojot pašvaldību sniegtos precizējumus, nākas secināt, ka daudzas pašvaldības ir ļoti precīzi papildinājušas savu realizēto projektu sarakstus ar vēl citiem projektiem, kur dažos gadījumos nākas secināt, ka šie projekti nav ieguldījumi fiziskajā infrastruktūrā. Šie projekti nav izslēgti no kopējās listes aiz apsvēruma, ka lielāks informācijas apjoms vienmēr ir noderīgāks, un publiskojot pilnīgi visu pašvaldību iesniegto un precizēto projektu sarakstu katram šīs informācijas tālākam lietotājam pašam ir iespējamība iedziļināties informācijas detaļās.

Tā kā ieguldījumi absolūtos ciparos ir tikai viens no raksturlielumiem, lai uzsāktu un iedrošinātu šīs apkopotās informācijas tālāku lietošanu, kā cerot uz tās tālāku  precizēšanu un pilnveidošanu, LPS ir veikusi ieguldījumu robustu salīdzinājumu starp pašvaldībām, kā salīdzinājumiem izvēloties ieguldījumu atspoguļošanu uz vienu konkrētās pašvaldības platības kvadrātkilometru (Statistikas pārvaldes dati), kā arī ieguldījumu atspoguļošanu uz vienu konkrētās pašvaldības iedzīvotāju, iedzīvotāju skaitam izvēloties skaitu 2013.gada sākumā (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, kas izmantoti 2014.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā).

Latvijas Bankas oficiālais eiro kurss pret latu: 1 EUR = 0.702804 LVL 

Lejupielādēt oficiālo Latvijas Pašvaldību savienības apkopojumu par valsts budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. Eiropas Savienības fondu, projektu ieguldījumu pašvaldībās 1995.-2013.gados.

Pielikumi

Kartogrāfiskie materiāli

Pārrēķināts EUR valūtā un noapaļots līdz veselam skaitlim. 

Atbildīgais par datiem: Zane Zvaigzne

Adrese
Hipersaite