Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods Nodokļu maksātāja nosaukums(* PVN grupas dalībnieks) Nodokļu maksātāja uzņēmējdarbības formas nosaukums ATVK kods ATVK nosaukums Pašvaldība Pašvaldības ATVK Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (EUR) Tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (EUR) Tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EUR) Vidējais darbinieku skaits, cilv.
59502004591 IK "Trīs Dūjas" individuālais komersants 427 372 Priekuļu pag. Priekuļu novads 427 300 500 10 490 2
59503000421 SIA "SILTUMS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 427 372 Priekuļu pag. Priekuļu novads 427 300 6 960 1 500 2 910 5
59503000811 SIA firma "MĒNESS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 420 201 Cēsis Cēsu novads 420 200 41 110 6 180 10 950 8
59503001291 SIA "AGROSERVISS STRAUPE" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 427 582 Straupes pag. Pārgaujas novads 427 500 120 0 0 0
59503002901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIGNA LS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 427 776 Raunas pag. Raunas novads 427 700 70 570 14 370 28 840 11
59503003381 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXITUS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 420 201 Cēsis Cēsu novads 420 200 2 360 140 2 220 1
59503003451 SIA "FRIZĒTAVA MOMENTS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 420 201 Cēsis Cēsu novads 420 200 1 300 260 1 040 1
59503004211 SIA "FARADS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 420 201 Cēsis Cēsu novads 420 200 187 440 75 070 153 870 59
59503004391 SIA "LBFS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 420 201 Cēsis Cēsu novads 420 200 0 0 0 1
60002089183 Firma individuālais komersants "Dominums" individuālais komersants 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 20 -10 0 0
62402007693 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKTRANSPORTS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 681 009 Kārsava Kārsavas novads 681 000 8 720 1 710 6 490 5
65402003773 IK "Agnete" individuālais komersants 110 000 Jēkabpils Jēkabpils 110 000 0 0 0 0
69203001241 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPC SMĀRDE" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 905 182 Smārdes pag. Engures novads 905 100 56 470 14 530 31 450 24
T9900024995 SIA "GARKALNE" RĪGAS RAJONS sabiedrība ar ierobežotu atbildību 961 615 Rūjiena Rūjienas novads 961 600 0 0 0 0
T9900030075 SIA "ROMS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900031932 "SALDUS LABĪBA" akciju sabiedrība 840 201 Saldus Saldus novads 840 200 0 0 0 0
T9900041818 SIA"HIDRAULIKA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900045480 Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900045604 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUTA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900047034 SIA "VENTAS EKSPRES" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 620 201 Kuldīga Kuldīgas novads 620 200 0 0 0 0
T9900047057 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 620 284 Rumbas pag. Kuldīgas novads 620 200 0 0 0 0
T9900047470 Saldus SIA "NORMUNDS UN CO" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 840 201 Saldus Saldus novads 840 200 0 0 0 0
T9900047638 Balvu rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUGĀJI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 387 574 Rugāju pag. Rugāju novads 387 500 0 0 0 0
T9900048546 Aizkraukles sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELTNIEKS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 320 201 Aizkraukle Aizkraukles novads 320 200 0 0 0 0
T9900052726 Rīgas pilsētas rūpniecības-tirdzniecības firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KASLI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 092 Kurzemes rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900053249 FIRMA "TSČ" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900054283 "MERKOM" KU-SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900054503 Jēkabpils sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOGS ID" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 568 786 Salas pag. Salas novads 568 700 0 0 0 0
T9900054953 SIA "AMIGA-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900057211 SIA "NĪKE" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900057219 SIA "TORNIS-SISTĒMAS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900057845 SIA "HEKTORS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 094 Vidzemes priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900059597 Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "KVARTS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900062061 Krāslavas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIMPEKS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 600 288 Skaistas pag. Krāslavas novads 600 202 0 0 0 0
T9900063366 SIA "NMS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900066380 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "V B R" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900066385 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRISTAPS SERVIS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900066386 SIA "VELMES" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900066409 SIA "KARINA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900066418 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTA" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900067095 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību uzņēmēju apvienība "LAUKCELTNIEKS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 091 Centra rajons Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900068647 SIA "SPĒLMAŅI" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900069762 K\U "ALTEA" ,SIA ( SPĀŅU ) sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 093 Latgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900069773 "ALIDENTS" SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 50 000 Daugavpils Daugavpils 50 000 0 0 0 0
T9900074971 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FECIT" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900075302 SIA-KU "LIONS A & A" LATVIJAS-LIBĀNAS (bij." Antony") sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900075402 SIA "MARK LTD" ir tiesas lēm. sabiedrība ar ierobežotu atbildību 10 095 Zemgales priekšpilsēta Rīga 10 000 0 0 0 0
T9900077328 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEKS VS" sabiedrība ar ierobežotu atbildību 170 000 Liepāja Liepāja 170 000 0 0 0 0


Informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) apmēra kopsummām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummām un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummām, kā arī vidējo nodarbināto personu skaitu ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.

Primāro datu tabula, kas domāta pašvaldībām, analizējot savā teritorijā reģistrēto uzņēmumu ieguldījumu labklājībā un ekonomikā. Par galveno rādītāju izvēlēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) uz vienu darbinieku, kas atskaites gadā saņēmis atalgojumu. Katrā teritorijā (ATVK kods ļauj sakārtot ieņēmumus pa Rīgas priekšpilsētām un rajoniem, pa pagastiem, novadu pilsētām un republikas pilsētām) reģistrētie uzņēmumi sakārtoti pēc nodokļa iemaksas uz vienu darbinieku, kurš saņēmis algu. Tabulā redzami arī kopējie nodokļa maksājumi un sociālā nodokļa maksājumi, darbinieku skaits.

Aprakstītā pieeja galvgalā novieto tos, kas maksā lielākas algas. Pamatā tie ir nelieli uzņēmumi, kas apgroza lielu naudu.

Svarīgi arī, ka saistība starp juridisko adresi un ekonomisko ietekmi ir vāja. Uzņēmumus reģistrē Latvijas Republikā, nevis pagastā vai pilsētā.

Tabulu var izmantot, analizējot sadarbību ar uzņēmējiem, vērtējot, kurš uzņēmums dod lielāku ieguldījumu pašvaldību ieņēmumos.

Ja VID turpinās iesākto, tad līdzīgi dati būs pieejami ik gadu.

 

Adrese
Hipersaite