Priekšmets Skolas nosaukums Kopprocents Dzimums Klase Teritorijas tips Skolas tips Plūsma Pašvaldība Pašvaldības ATVK latitude longitude Teritorijas ATVK Teritorijas nosaukums Teritorijas tips
BIO Aglonas internātvidusskola 48,16 Sieviete 12 PAG internātskola latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,162902 26,996375 604 342 Aglonas PAG
BIO Aglonas internātvidusskola 53,5 Sieviete 12 PAG internātskola latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,162902 26,996375 604 342 Aglonas PAG
BIO Aglonas vidusskola 84 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu AGLONAS NOVADS 604 300 56,135116 26,997507 604 342 Aglonas PAG
BIO Aizkraukles 1. vidusskola 51,5 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,598342 25,253833 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles 1. vidusskola 62 Vīrietis 12 PILS VSK divplūsmu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,598342 25,253833 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 78,83 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 58 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 51,16 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles novada ģimnāzija 82,83 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,600368 25,261876 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola 47,83 Sieviete 12 PILS Vakarskola latviešu AIZKRAUKLES NOVADS 320 200 56,599223 25,246541 320 201 Aizkraukle PILS
BIO Aizputes novada Neklātienes vidusskola 51,66 Vīrietis 12 PILS Vakarskola latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aizputes vidusskola 30,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aizputes vidusskola 76,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aizputes vidusskola 70 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AIZPUTES NOVADS 640 600 56,720246 21,610256 640 605 Aizpute PILS
BIO Aknīstes vidusskola 46 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu AKNĪSTES NOVADS 560 800 56,163335 25,736004 560 805 Aknīste PILS
BIO Alojas Ausekļa vidusskola 73,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu ALOJAS NOVADS 661 000 57,764575 24,876664 661 007 Aloja PILS
BIO Alsungas vidusskola 50,66 Sieviete 12 NOV VSK latviešu ALSUNGAS NOVADS 624 200 56,978254 21,568493 624 200 Alsungas NOV
BIO Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 49,83 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu MADONAS NOVADS 700 200 56,703854 26,197182 700 270 Ļaudonas PAG
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 52,16 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 58,5 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 55,5 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 52 Vīrietis 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 50 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 58,83 Sieviete 12 NOV VSK latviešu SKRĪVERU NOVADS 328 200 56,646892 25,12131 328 200 Skrīveru NOV
BIO Auces vidusskola 58,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
BIO Auces vidusskola 60,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
BIO Auces vidusskola 62,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu AUCES NOVADS 460 800 56,45771 22,897096 460 805 Auce PILS
BIO Ādažu vidusskola 50,66 Sieviete 12 NOV VSK divplūsmu ĀDAŽU NOVADS 804 400 57,078618 24,339403 804 400 Ādažu NOV
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 72,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 80,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 66,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 83,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 81,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 79,16 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 81,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 65,5 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 57,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 66,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 78,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 51,66 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 62,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 66,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 63,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 69,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 39,16 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 53,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Āgenskalna Valsts ģimnāzija 72,83 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu RĪGA 10 000 56,941479 24,073156 10 000 Rīga RPIL
BIO Babītes vidusskola 46,66 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu BABĪTES NOVADS 804 900 56,94252 23,912461 804 948 Babītes PAG
BIO Baldones vidusskola 67,16 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BALDONES NOVADS 800 600 56,742279 24,389557 800 605 Baldone PILS
BIO Baldones vidusskola 54,83 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu BALDONES NOVADS 800 600 56,742279 24,389557 800 605 Baldone PILS
BIO Baložu vidusskola 40,33 Sieviete 12 PILS VSK divplūsmu ĶEKAVAS NOVADS 800 800 56,877105 24,116821 800 807 Baloži PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 80,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 69 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 68,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 82,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Balvu Valsts ģimnāzija 54,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BALVU NOVADS 380 200 57,132628 27,27727 380 201 Balvi PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 83,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 72 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 73,16 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 73 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bauskas Valsts ģimnāzija 83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu BAUSKAS NOVADS 400 200 56,405767 24,183544 400 201 Bauska PILS
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 70,33 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 52,66 Vīrietis 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 43,83 Sieviete 12 PAG Prof. vsk. latviešu ILŪKSTES NOVADS 440 801 56,068155 26,131509 440 844 Bebrenes PAG
BIO Bērzpils vidusskola 59,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
BIO Bērzpils vidusskola 40,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
BIO Bērzpils vidusskola 65,5 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu BALVU NOVADS 380 200 56,847669 27,083725 380 250 Bērzpils PAG
BIO Brocēnu vidusskola 48,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Brocēnu vidusskola 65 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Brocēnu vidusskola 66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Brocēnu vidusskola 67,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu BROCĒNU NOVADS 840 601 56,682211 22,5623 840 605 Brocēni PILS
BIO Cesvaines vidusskola 82,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu CESVAINES NOVADS 700 800 56,966361 26,316428 700 807 Cesvaine PILS
BIO Cēsu 2. vidusskola 44 Sieviete 12 PILS VSK latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,318129 25,282889 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu 2. vidusskola 33,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,318129 25,282889 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu 2. vidusskola 30,16 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,318129 25,282889 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 55,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 70,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 64,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 65,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 64,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 87 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 82,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Cēsu Valsts ģimnāzija 50,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,307369 25,278598 420 201 Cēsis PILS
BIO Dagdas vidusskola 58,33 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 73,5 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 54,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 71,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 63,33 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Dagdas vidusskola 46,66 Sieviete 12 PILS VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,097702 27,53315 601 009 Dagda PILS
BIO Daugavpils 10. vidusskola 69,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 45 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 66,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 47,16 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 10. vidusskola 59,33 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,873404 26,540633 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 12. vidusskola 68 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,871281 26,546777 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 12. vidusskola 74,66 Vīrietis 12 RPIL VSK latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,871281 26,546777 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 12. vidusskola 53,83 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,871281 26,546777 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 13. vidusskola 53,83 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,88236 26,557369 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 52,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 62,5 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 55,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 69 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 69,83 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 15. vidusskola 48,5 Vīrietis 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,883608 26,554829 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 16. vidusskola 68,83 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,904321 26,530286 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 16. vidusskola 50,5 Vīrietis 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,904321 26,530286 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 9. vidusskola 78,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 9. vidusskola 80,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils 9. vidusskola 76,5 Sieviete 12 RPIL VSK divplūsmu DAUGAVPILS 50 000 55,869033 26,533532 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Centra vidusskola 55,66 Sieviete 12 RPIL VSK krievu DAUGAVPILS 50 000 55,874866 26,51673 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 66,33 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 79,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 68,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 87,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 77 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 79,5 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 83,33 Vīrietis 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 87 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 74,83 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 60,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 69,66 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 73,5 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 83,16 Sieviete 12 RPIL Ģimnāzija krievu DAUGAVPILS 50 000 55,878098 26,548358 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 31,33 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 54 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 68,66 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 31,66 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 42,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 77 Sieviete 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 35,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Universitāte 62,33 Vīrietis 12 RPIL Augstskola latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,868948 26,515567 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 69,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 71,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 74 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 40 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 76,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 69,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 78,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 67,33 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 72,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 61,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 82,66 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 83,5 Sieviete 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Daugavpils Valsts ģimnāzija 47,33 Vīrietis 12 RPIL Valsts ģimn. latviešu DAUGAVPILS 50 000 55,870245 26,520534 50 000 Daugavpils RPIL
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 78,33 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 88,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 86 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 85,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 79,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 64,83 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 67,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 85 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Dobeles Valsts ģimnāzija 68,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu DOBELES NOVADS 460 200 56,620136 23,275353 460 201 Dobele PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 69 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 78,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 62,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 62,5 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 57,66 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 57 Vīrietis 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 69,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 52,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 55,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu CĒSU NOVADS 420 200 57,306035 25,273857 420 201 Cēsis PILS
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 26,33 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 75 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 48,33 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 68,66 Vīrietis 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 75,33 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 56,83 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 65,16 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 62 Vīrietis 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 68,33 Sieviete 11 RPIL VSK latviešu LIEPĀJA 170 000 56,520966 21,017345 170 000 Liepāja RPIL
BIO Dricānu vidusskola 61,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu RĒZEKNES NOVADS 780 200 56,64966 27,198266 780 250 Dricānu PAG
BIO Dundagas vidusskola 54,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DUNDAGAS NOVADS 885 100 57,507194 22,348275 885 150 Dundagas PAG
BIO Dundagas vidusskola 76,33 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu DUNDAGAS NOVADS 885 100 57,507194 22,348275 885 150 Dundagas PAG
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 69 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 74,66 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 52,83 Sieviete 12 PILS VSK latviešu LIELVĀRDES NOVADS 741 401 56,713737 24,819405 741 413 Lielvārde PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 77,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 67,5 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 85,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 76,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 63 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 67,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 71,66 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu ALŪKSNES NOVADS 360 200 57,423318 27,038813 360 201 Alūksne PILS
BIO Ezernieku vidusskola 74,83 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,183812 27,644099 601 056 Ezernieku PAG
BIO Ezernieku vidusskola 55,66 Sieviete 12 PAG VSK latviešu DAGDAS NOVADS 601 000 56,183812 27,644099 601 056 Ezernieku PAG
BIO Ērgļu vidusskola 78,16 Sieviete 12 PAG VSK latviešu ĒRGĻU NOVADS 705 500 56,901959 25,64582 705 554 Ērgļu PAG
BIO Ērgļu vidusskola 69,16 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu ĒRGĻU NOVADS 705 500 56,901959 25,64582 705 554 Ērgļu PAG
BIO Ērgļu vidusskola 74,5 Sieviete 12 PAG VSK latviešu ĒRGĻU NOVADS 705 500 56,901959 25,64582 705 554 Ērgļu PAG
BIO Ērgļu vidusskola 75,16 Vīrietis 12 PAG VSK latviešu ĒRGĻU NOVADS 705 500 56,901959 25,64582 705 554 Ērgļu PAG
BIO Grobiņas ģimnāzija 59,83 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu GROBIŅAS NOVADS 641 000 56,536448 21,167215 641 009 Grobiņa PILS
BIO Grobiņas ģimnāzija 55,66 Sieviete 12 PILS Ģimnāzija latviešu GROBIŅAS NOVADS 641 000 56,536448 21,167215 641 009 Grobiņa PILS
BIO Gulbenes 2. vidusskola 66,83 Vīrietis 12 PILS VSK latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,175087 26,755063 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes 2. vidusskola 65 Sieviete 12 PILS VSK latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,175087 26,755063 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 66,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 80,33 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 67,83 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 81,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Gulbenes novada valsts ģimnāzija 58,16 Sieviete 12 PILS Valsts ģimn. latviešu GULBENES NOVADS 500 200 57,171525 26,767405 500 201 Gulbene PILS
BIO Humanitārā privātģimnāzija 30 Sieviete 12 RPIL VSK latviešu RĪGA 10 000 56,948834 24,13719 10 000 Rīga RPIL


Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2014./2015. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus. 

Pētījums "Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2014./2015. mācību gadu" pieejams šeit.

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite