Cita veida publikācijas

Centrālā statistikas pārvalde publicējusi datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā). Balstoties uz šiem datiem, Latvijas Pašvaldību savienība ir izveidojusi kartogrāfisko materiālu un papildus aprēķinus, lai vizuāli ērtāk būtu pieejami un aplūkojami dati.

Lasīt tālāk ...

Uzņēmējiem, pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem vienmēr interesējusi atgriezeniskā saite no klientiem, lai spētu uzlabot savus pakalpojumus. Lai uzzinātu sabiedrības vai konkrētas mērķauditorijas viedokli kādā jautājumā, var izmantot dažādas pētāmās metodes. Viena no populārākajām ir anketēšana globālajā tīmeklī. Interneta aptaujas ir aptaujas, kurās mērķauditorija tiek sasniegta caur internetu. Interneta aptaujas ir izstrādātas, veidojot savu programmnodrošinājumu datu ievākšanai un uzglabāšanai vai arī izmantojot kādu no aptauju platformām. Interneta aptaujas veikšanu var uzticēt pētījumu aģentūrām. No tā galvenokārt arī ir atkarīgs, kā tiek sasniegti potenciālie respondenti. Aptauju uzaicinājumi nereti parādās sociālajos tīklos vai citās bieži apmeklētās interneta vietnēs. Šīs interneta vietnes bieži tiek izvēlētas tieši pēc aptaujas tēmas un rakstura, lai sasniegtu tieši nepieciešamo mērķauditoriju.

Lasīt tālāk ...

Datubāze parasti ir elektroniska, digitalizēta informācija, kurā informāciju var meklēt dažādos veidos. Tās var saturēt informāciju no avīzēm, žurnāliem un elektroniskajām grāmatām. Tā kā lielākā daļa informācijas datubāzēs ir bijusi drukātā veidā, tās ir izgājušas redakcijas procesu. Tas paaugstina ticamību, ka datubāzēs esošā informācija ir ticama.

Lasīt tālāk ...

Ir izveidots video, kurā vizuāli demonstrēta iedzīvotāju dinamika vienā kvadrātkilometrā. 
Izvirzījuma augstums metros virs zemes apzīmē pieckārtīgu pastāvīgo iedzīvotāju skaitu, tas ir, ja konkrētā laukumā dzīvo 100 iedzīvotāji, tad kvadrāta izvirzījums uz augšu būs 500 metri virs zemes. Pieckāršs palielinājums ņemts tādēļ, lai vieglāk varētu uztvert dinamiku, kurā vietā palielinās vai samazinās iedzīvotāju skaits.
Lasīt tālāk ...