Cita veida publikācijas

Latvijas Pašvaldību savienība realizē projektu ProLegis, kura aktivitātes vērstas uz vietējo pašvaldību administrāciju darbiniekiem, kuri turpmāk pildīs datu aizsardzības speciālistu funkcijas. Tiks ir izstrādāta sava metodoloģija un mācību materiāli, lai uzlabotu datu aizsardzības speciālistu zināšanas un kompetenci, strādājot pašvaldībās. Šeit publicēti projekta gaitā tapuši mācību materiāli, dažādas pamatnostādnes un skaidrojumi.

Lasīt tālāk ...

Visnotaļ nesen Centrālā statistikas pārvalde publicēja datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā). Balstoties uz šiem datiem, Latvijas Pašvaldību savienība ir izveidojusi kartogrāfisko materiālu un papildus aprēķiniem, kur var iepazīties ar šiem CSP datiem.

Lasīt tālāk ...

Izglītība un zinātnes ministrija (IZM) meklē risinājumus, kā optimizēt skolu tīklu (izvietojumu) Latvijā, kā rezultātā ir tapis pētījumus “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”. Šo pētījumu izstrādājis SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. Pētījums atrodams IZM mājas lapā (Tiešā saite). Kā pētījuma rezultātā arī izveidota Skolu karte.

Lasīt tālāk ...

Lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas, ir izveidotas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā -  īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT).

Lasīt tālāk ...

Stratēģiskā vadīšana nav vienīgais vadīšanas veids, tomēr bez misijas un mērķu apzināšanās nav iespējams sabiedrībā īstenot mērķtiecīgu virzību, ko no valsts un pašvaldību politiķiem sagaida vēlētāji. Gan publiskajā sektorā (valstu savienības un citas pārnacionālas organizācijas ar sabiedriskiem mērķiem, valstis, reģionālās un vietējās pašvaldības), gan privātajā sektorā (starptautiskas korporācijas, nacionāla mēroga uzņēmumi un vietēja mēroga uzņēmumi, zemnieku saimniecības un mikrouzņēmumi) arvien vairāk tiek izmantotas zinātniskās vadīšanas metodes. Lai kādu metodi arī neizvēlētos, lēmumu pieņemšanai nepietiek ar ētikas normām vai tiesību principiem – nepieciešami fakti, kas apliecina vai atspēko konkrētās problēmas risinājumu. Tāpat ir nepieciešami pilotprojekti, kuros dabā pārbauda teorētisko pieņēmumu efektivitāti.

Lasīt tālāk ...