Pētījumi

Jautājums, kā budžeta stabilitātes regulēšana ES un citās valstīs ietekmē pašvaldību finanšu autonomiju ir sevišķi aktuāls pēc 2008.gada krīzes. Tomēr tas tika diskutēts un vērtēts arī agrāk. Šeit pievienota Eiropas Padomes ietvaros veikta publikācija, kurā izvērtēta sākotnējo Māstrihtas kritēriju ietekme.

Lasīt tālāk ...

Lai varētu salīdzināt Latvijā pastāvošo kārtību ar citās valstīs sastopamo, vēlams iepazīties ar šo kārtību un tās vērtējumiem. Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu kongresā 1998.gadā  tika veikts ziņojums par šo tēmu.

Lasīt tālāk ...

Pašvaldības darbinieku tiesiskie un fiziskie darba nosacījumi ir būtisks vietējās demokrātijas elements. Šie apstākļi (darbinieku motivācija) nosaka pašvaldības efektivitāti. Pievienotajā failā ievietots Eiropas Padomes pētījums 90-os gados, salīdzinot situāciju Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Lasīt tālāk ...

Jautājums - kad un kādā apmērā deputātiem jāatbild par padarīto vai nepadarīto vienmēr būs aktuāls. Pievienotais pētījums veikts Eiropas Padomes ietvaros un atspoguļo 90-o gadu otrās puses izpratni. Ziņojums tika sagatavots Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu kongresā.

Lasīt tālāk ...

The overarching goal of the project is to stimulate the managers, politicians and administrative personnel of local municipalities, the employees of municipal institutions and enterprises to become more creative, to look for new approaches to solve existing problems, to ground on the experience of the colleagues and LALRG support in acquisition and analysis of the facts describing operation of the municipalities within the process of introduction of the novelties.

Lasīt tālāk ...