Pētījumi

Vietējie referendumi ir Latvijā diskutējama tēma, kura laiku pa laikam nonāk politiskajā dienas kārtībā. Līdz 2005.gadam pašvaldības dažkārt rīkoja referendumus par jautājumiem, kuros vēlējās noskaidrot vēlētāju viedokli. Tas pamatojās uz principu "atļauts tas, kas nav likumā aizliegts". Ieviešot likumā "Par pašvaldībām pantu par referendumiem, tika veikta atsauce uz citu likumu, kurā vajadzētu noteikt referendumu veikšanas kārtību. Cits likums nav pieņemts, jo Saeimā deputāti saprata, ka tādu referendumu rīkošana, ko iesaka valdība, var nevajadzīgi destabilizēt situāciju. Līdz likuma pieņemšanai pašvaldība drīkst rīkot referendumu, centrālās varas kavēšanās nevar būt iemesls iedzīvotājiem domāto brīvību pārtraukšanai.

Lasīt tālāk ...

Šis fails ir ievietots lai tie, kas spriež par nākamajām teritoriālajām reformām Latvijā, varētu apskatīt pirmo modeli. ko atbildīgā ministrija tiešām gatavojās ieviest. Tā saucamais 102 pašvaldību modelis radās apstrādājot pašvaldību priekšlikumus, kas bija radušies plaša pētījuma rezultātā, kas 1999-2000.gadā tika veikta visos Latvijas rajonos. Katrā rajonā pētījums notika citādi - tika slēgti līgumi ar konsultāciju uzņēmumiem, dažos gadījumos rajona pašvaldības izpēti veica patstāvīgi. Kaut arī metodiku bija izstrādājusi Pašvaldību lietu pārvalde, tomēr dažādie pētnieki nonāca pie atšķirīgām atziņām. Iedzīvotāju aptaujas rādīja negatīvu attieksmi pret pašu apvienošanās ideju.

Tāpēc tika veikts pētījums, kurā tika mēģināts "palabot" dažādās teritorijās iegūtos rezultātus, tos pēc iespējas unificējot, pakļaujot kritērijiem. Piedāvātais piemērs rāda, kas iznāk, tehnokrātiski lietojot kritērijus. Mistiskais skaitlis "102" vēl daudzkārt parādījās dažādās diskusijās līdz 2009.gada reformai.

Ievietoja: Māris Pūķis

ATR modelis SIGMA serviss

Māra Pūķa grāmata tika publicēta 2010 gadā ar a/s "Swedbank" atbalstu, taču pārdošanā nenonāca un tika dalīta dažādos pasākumos. Kaut arī tā ir atrodama gandrīz visās Latvijas bibliotēkās, tā vairs nav pieejama LPS. Tāpēc interesentiem, kas vēlētos palasīt tekstu, šeit ir pievienots teksts bez ilustrācijām.

Grāmatā pilnīgāk, nekā citos pašvaldībām veltītajos izdevumos, atspoguļoti pašvaldības darbības principi (atbilstoši Eiropas vietējo pašvaldību hartai), pašvaldību izveidošanas un attīstības vēsture, īpaši LPS loma un attīstība līdz 2010.gadam.

Grāmatā iekļauti tādi jautājumi kā pašvaldības mārketinga stratēģijas veidošana un īstenošana, kā arī pasaules ekonomiskās krīzes ietekme uz pašvaldībām Latvijā. Teksta ievietošanas brīdī (2016.gada nogalē) autors uzskarta ka arī ņemot sešu gadu papildus pieredzi krīzes vērtējums ir bijis pareizs.

Ievietoja autors.

Pašu valdība

Visbiežāk uz jautājumu, kas ir izglītības kvalitāte – process vai rezultāts, izglītības jomas pētnieki un izglītības procesā iesaistītās puses atbild skaidri un pārliecinoši – abi. Kvalitatīvā un operatīvā vispārējās vidējās izglītības procesu monitoringā lielākās grūtības sagādā noteikt kritērijus, lai objektīvi novērtētu mācību procesu. Ik pa laikam fragmentāri tiek izmantoti dažādi mērījumi vai sistēmu dati, lai nonāktu pie kāda vidēja rādītāja, taču šāda pieeja neatspoguļo patieso situāciju skolās un nedod priekšstatu par mācību procesa kvalitāti. Tāpēc raksta autori izglītības kvalitātes mērījumiem izvēlējās rezultatīvo rādītāju - valstī noteikto centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi par 2014.-2015.mācību gadu, pabeidzot vidusskolu.

Lasīt tālāk ...