Pētījumi

Latvijas mērķis attiecībā uz ieguldījumiem P&A 2020.gadā ir 1,5% no IKP (sk. attēlu Nr.6). Saskaņā ar pēdējiem pieejamajiem datiem par 2013.gadu Latvijas ieguldījumi R&D sastādīja tikai 0,60% no IKP. Pēdējo gadu mērķa rādītāja vājais progress ir skaidrojams, pirmkārt, ar zemo privātā sektora devumu, kas ir krietni zemāks nekā pirmskrīzes periodā, un atjaunojoties izaugsmei praktiski nav palielinājies un, otrkārt, ar nepietiekamo publiskā finansējuma palielināšanos. Nepietiekamo komersantu ieguldījumu apjomu lielā mērā ietekmē tas, ka Latvijas uzņēmējdarbības struktūru, galvenokārt, veido MVK, kuriem nav kapacitātes investēt P&A, un vāji attīstīts augsto tehnoloģiju sektors (augsto tehnoloģiju preču īpatsvars kopējā eksportā 2011.gadā sastādīja tikai 6,7%, 2012.gadā 6,3%).

Lasīt tālāk ...

Runājot par pensiju aktīviem, ierasti tiek runāts, ka ir šādi investīciju pārvaldes izdevumi, kas sagrupēti trīs galvenās sastāvdaļās: (1) ieguldījumu pārvaldīšanas maksas, kas tiek maksātas ieguldījuma portfeļa vadītājiem (bieži dēvē par investīciju konsultantiem); (2) sadales un / vai pakalpojumu maksas  un (3) citas maksas par ieguldījumu iespēju, ieskaitot nodevas, lai segtu brīvības, juridisko, pārsūtīšanas aģents (šajā gadījumā kopfondu), lietvedības un citas saimnieciskās darbības izdevumiem.

Deloite par pensiju plāniem

Latvijas ekonomika pārkārtojas uz ilgtspējīgu attīstības modeli, kurā viens no valsts ekonomikas attīstības „dzinējspēkiem” ir saražoto produktu un pakalpojumu eksports, spēja konkurēt iekšējos un ārējos produktu tirgos, kā arī būt konkurētspējīgiem kapitāla piesaistē, lai kāpinātu Latvijas ražīgo potenciālu.

Lasīt tālāk ...