Pētījumi

Pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu par vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem vispārējās izglītības iestādēs, kas  ļauj pašvaldībām, sabiedrībai, vecākiem un skolēniem novērtēt centralizēto eksāmenu rezultātu dažādos griezumos, pašvaldībām pieņemt lēmumus, vērtējot skolu tīklu un izstrādājot pilsētas vai novada izglītības attīstības stratēģiju vai finansiāli motivējot skolotājus pēc skolēnu snieguma līmeņa.

Lasīt tālāk ...

Pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu par vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem vispārējās izglītības iestādēs, kas ļauj pašvaldībām, sabiedrībai, vecākiem un skolēniem novērtēt izglītības kvalitāti skolās, pašvaldībām pieņemt lēmumus, vērtējot skolu tīklu un izstrādājot pilsētas vai novada izglītības attīstības stratēģiju vai finansiāli motivējot skolotājus pēc skolēnu snieguma līmeņa.
Lasīt tālāk ...

Pēdējos divdesmit gados publiskās pārvaldes vadīšanā ir mainījušies gan teorētiskie uzstādījumi, gan arī praktiskais izpildījums publiskās pārvaldes darbā. Gan Jaunās publiskās vadības (angl. New Public Management) teorija, gan tai sekojošā Jaunās Publiskās Pārvaldības teorija (angl. New Public Governance) ir uzsvērušas publiskās pārvaldes organizāciju efektīvu un racionālu darbu, vienlaikus nodrošinot un pierādījumus balstītus lēmumus un rīcībpolitikas.

Lasīt tālāk ...

Šobrīd Latvijā spēkā esošie tiesību akti neparedz pašvaldībām izstrādāt un pildīt vidēja termiņa budžetus. Līdz ar to, pieredze vidēja termiņa budžeta plānošanā, ieviešanā, mērīšanā un rezultātu novērtēšanā ir neliela. Tomēr lai pašvaldības varētu īstenot patstāvīgu attīstības politiku, ir nepieciešams šīs politikas īstenošanas instruments, t.i., vidēja termiņa budžets.

Lasīt tālāk ...

Pētījuma “Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību” mērķis ir sniegt ieskatu par likumīgām iespējām pašvaldībām īstenot noteiktu uzņēmēju grupu vai noteiktu darbaspēka sastāvdaļu atbalstu vietējām attīstības prioritātēm. Pētījums iecerēts kā palīgs pašvaldībām sniedzot argumentētu pamatojumu iesaistoties uzņēmējdarbībā tirgus nepilnību mazināšanai un savu komercsabiedrību efektīvai, adekvātai un pašvaldības politiskajiem mērķiem atbilstošai stratēģiju izstrādei.

Lasīt tālāk ...