Skolas nosaukums Skolas tips Teritoriālais iedalījums Mācību programma (plūsmas) Y X Pašvaldības ATVK Teritorijas ATVK Pašvaldības nosaukums Mazākās ATV nosaukums Pašvaldību apvienības Izglītības pārvalde Eksāmenu kārtotāju skaits Eksāmenu kārtotāju skaita grupa Vidējais vērtējums bioloģijā Kārtotāju skaits bioloģijā Vidējais vērtējums ķīmijā Kārtotāju skaits ķīmijā Vidējais vērtējums angļu valodā Kārtotāju skaits angļu valodā Vidējais vērtējums franču valodā Kārtotāju skaits franču valodā Vidējais vērtējums vācu valodā Kārtotāju skaits vācu valodā Vidējais vērtējums vēsturē Kārtotāju skaits vēsturē Vidējais vērtējums latviešu valodā Kārtotāju skaits latviešu valodā Vidējais vērtējums matemātikā Kārtotāju skaits matemātikā Vidējais vērtējums fizikā Kārtotāju skaits fizikā Vidējais vērtējums krievu valodā Kārtotāju skaits krievu valodā Vidējais vērtējums skolai Kārtoto eksāmenu skaits kopā
Ventspils Tehnikums prof.izgl. Iestāde Republikas pilsētas latviešu mācību programma 57.392525 21.56046 0270000 0270000 Ventspils Ventspils Republikas nozīmes pilsēta Ventspils Izglītības pārvalde 134 >=50 34.6667 1 55.03242363636365 110 34.34551156462584 147 42.62645187969922 133 17.48134328358209 134 74.5311066666667 30 38.53112576576576 555
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija valsts ģimnāzija Republikas pilsētas latviešu mācību programma 57.395116 21.571881 0270000 0270000 Ventspils Ventspils Republikas nozīmes pilsēta Ventspils Izglītības pārvalde 81 >=50 74.66666153846154 13 68 4 77.27619220779222 77 87.5 2 68.94641111111112 81 50.70216049382716 81 37.833325 4 87.71108888888888 9 66.42140516605163 271
Vidzemes Augstskola personām ar iegūtu vidējo izglītību Republikas pilsētas latviešu mācību programma 57.535036 25.424031 0250000 0250000 Valmiera Valmiera Republikas nozīmes pilsēta Valmieras Izglītības pārvalde 1 <12 59.3333 1 55.3333 1 39.2045 1 51.29036666666667 3
Viesītes vidusskola vidusskola Pilsētas latviešu mācību programma 56.34567 25.552508 0561800 0561815 Viesītes novads Viesītes pilsēta Pārējie novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde 22 [20-30) 61 6 68.21665789473684 19 70.3629 2 56.89566818181818 22 42.72727272727273 22 59.66665 2 62.18889999999999 3 56.58482894736842 76
Viļakas Valsts ģimnāzija valsts ģimnāzija Pilsētas latviešu mācību programma 57.182939 27.686866 0381600 0381615 Viļakas novads Viļakas pilsēta Pārējie novadi Viļakas novads 20 [20-30) 56.67739285714286 14 62.44318500000001 20 47.03125 20 45 2 67.566675 8 56.46102499999999 64
Viļānu vidusskola vidusskola Pilsētas latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 56.55142 26.92506 0781800 0781817 Viļānu novads Viļānu pilsēta Pārējie novadi Viļānu novads 28 [20-30) 62.6667 1 56.5 4 68.09614615384616 13 50.95374285714284 28 35.22321428571428 28 34 2 72.79443333333333 21 53.43870618556701 97
Vircavas vidusskola vidusskola Lauki latviešu mācību programma 56.558246 23.774488 0540200 0540292 Jelgavas novads Vircavas pagasts Pārējie novadi Jelgavas novada Izglītības pārvalde 10 <12 31 2 41.66665 2 64.43704444444444 9 63.30645 2 53.40908 10 34.25 10 29.3333 1 69.95 1 49.39874864864866 37
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola vidusskola Lauki latviešu mācību programma 56.530858 23.508177 0540200 0540296 Jelgavas novads Zaļenieku pagasts Pārējie novadi Jelgavas novada Izglītības pārvalde 24 [20-30) 38.48845384615385 13 38.81963636363636 11 29.49605217391305 23 12.8125 24 39.60000000000001 13 28.90565595238096 84
Zasas vidusskola vidusskola Lauki latviešu mācību programma 56.293196 25.978574 0560200 0560298 Jēkabpils novads Zasas pagasts Pārējie novadi Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde 8 <12 54.66666666666666 3 34.6667 1 43.5000125 8 66.5323 1 44.9574 8 28.125 8 41.30545862068965 29
Zemgales vidusskola (Daugavpils novads) vidusskola Lauki mazākumtautību izglītības programma 55.714136 26.465087 0440200 0440250 Daugavpils novads Demenes pagasts Pārējie novadi Daugavpils novada Izglītības pārvalde 8 <12 66.6667 1 51.4145875 8 45.52556249999999 8 49.296875 8 49.46251599999999 25
Zemgales vidusskola (Tukuma novads) vidusskola Lauki latviešu mācību programma 56.851816 23.301086 0900200 0900280 Tukuma novads Slampes pagasts Reģionālo attīstības centru apvienība Tukuma novada Izglītības pārvalde 20 [20-30) 36.00001428571428 7 45.57058235294117 17 48.5887 2 42.92614 20 26.59375 20 19.83335 4 46.44443333333334 3 37.43756027397261 73
Ziemeļvalstu ģimnāzija ģimnāzija Rīga latviešu mācību programma 56.946287 24.020005 0010000 0010000 Rīga Rīga Republikas nozīmes pilsēta Rīgas Izglītības pārvalde 53 >=50 70.2222 3 75.86978958333334 48 79.16666666666667 3 61.31004150943397 53 36.75707547169812 53 76.125 8 58.90758154761905 168
Zilupes vidusskola vidusskola Pilsētas latviešu un mazākumtautību izglītības programmas 56.384358 28.123071 0681801 0681817 Zilupes novads Zilupes pilsēta Pārējie novadi Zilupes novads 24 [20-30) 87.3333 1 44.20695 24 69.95 1 37.59469583333334 24 34.86979166666666 24 52.6667 1 79.23411904761905 21 48.68730208333335 96
Zvejniekciema vidusskola vidusskola Pilsētas latviešu mācību programma 57.317893 24.417157 0801400 0801433 Saulkrastu novads Saulkrastu pagasts Pierīgas pašvaldību apvienība Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 17 [12-20) 36 1 36 1 71.4215705882353 17 78.97465714285714 7 64.80614117647059 17 41.3235294117647 17 41 2 86.1333 1 60.49725396825396 63


Latvijas Pašvaldību savienība veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2017./2018. m.g. analīzi.

Valsts izglītības satura centra datiem pievienota piederība pašvaldībām, mazākajām teritorijas vienībām, skolnieku skaita sadalījums pēc kārtotāju skaita, kā arī pievienotas koordinātas, lai varētu veikt teritoriālus griezumus.

 

Izveidotas interaktīvās kartes skolu vērtējuma apskatīšanai.

Karte: https://arcg.is/z8Hub

 

Salīdzinājuma karte: 2015./2016., 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadu eksāmenu rezultātu salīdzināšana pa skolām

 

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite