ATVK Pašvaldība Vidējais vērtējums bioloģijā Kārtotāju skaits bioloģijā Skolu skaits, kurās kārtota bioloģija Vidējais vērtējums ķīmijā Kārtotāju skaits ķīmijā Skolu skaits, kurās kārtota ķīmija Vidējais vērtējums angļu valodā Kārtotāju skaits angļu valodā Skolu skaits, kurās kārtota angļu valoda Vidējais vērtējums vācu valodā Kārtotāju skaits vācu valodā Skolu skaits, kurās kārtota vācu valoda Vidējais vērtējums vēsturē Kārtotāju skaits vēsturē Skolu skaits, kurās kārtota vēsture Vidējais vērtējums latviešu valodā Kārtotāju skaits latviešu valodā Skolu skaits, kurās kārtota latviešu valoda Vidējais vērtējums matemātikā Kārtotāju skaits matemātikā Skolu skaits, kurās kārtota matemātika Vidējais vērtējums fizikā Kārtotāju skaits fizikā Skolu skaits, kurās kārtota fizika Vidējais vērtējums krievu valodā Kārtotāju skaits krievu valodā Skolu skaits, kurās kārtota krievu valoda Vidējais vērtējums pašvaldībā Kopējais nokārtoto eksāmenu skaits Kopējais skolu skaits, kurās kārtoti eksāmeni
0010000 Rīga 73.16 1 1 44.45266666666667 15 2 53.6338617401668 1 678 19 83.13666666666666 3 3 41.3454125874126 1 430 15 44.0009754601227 1 630 20 22.2860452322738 1 636 19 34.25112499999998 80 4 74.6555092592592 216 11 41.4349170279558 6 689 20
0050000 Daugavpils 36.44226415094334 265 4 36.72297805642633 319 4 29.78175097276266 257 4 23.42722656249999 256 4 83.88142857142856 21 1 32.90216457960658 1 118 4
0090000 Jelgava 43.24005747126434 174 3 20.66 1 1 35.32536231884057 207 3 35.32236263736263 182 3 14.00838709677419 186 3 30.55333333333333 6 1 59.41547619047618 42 1 33.295463659148 798 3
0110000 Jēkabpils 74.16 1 1 57.74625 40 1 49.32896551724139 29 1 44.53263157894736 57 1 28.56280701754386 57 1 56.92703703703701 54 1 46.44978991596638 238 1
0130000 Jūrmala 70.16 1 1 68.33 1 1 44.9746153846154 39 1 41.11000000000001 28 2 44.11815789473684 38 1 17.6471052631579 38 1 57.57307692307693 13 1 38.85512658227849 158 2
0170000 Liepāja 50.7373538461538 325 4 69.58 1 1 40.99575 320 4 44.65493710691831 318 4 23.35408805031445 318 4 40.01929017160692 1 282 4
0210000 Rēzekne 36.90407407407405 135 3 34.22017341040461 173 3 37.72615942028985 138 3 25.6336567164179 134 3 40.245 2 1 91.87 2 1 33.91693493150698 584 3
0250000 Valmiera 46.55050505050502 99 2 38.16293103448276 58 2 50.43432989690721 97 2 17.20309278350515 97 2 38.12757834757835 351 2
0270000 Ventspils 47.8035714285714 112 2 40.52866279069766 172 2 43.48508333333334 120 2 16.22918032786885 122 2 63.67692307692307 13 2 37.75677179962912 539 2
0320200 Aizkraukles novads 36.26689655172414 29 1 32.83867924528302 53 1 31.81416666666667 48 1 15.10416666666667 48 1 44.68 20 1 29.98924242424243 198 1
0326100 Kokneses novads 51.74833333333333 6 1 41.12428571428571 7 1 37.49571428571429 7 1 8.302857142857142 7 1 30.915 2 1 33.81999999999999 29 1
0380200 Balvu novads 41.44166666666667 6 1 41.526 5 1 47.1525 4 1 21.875 4 1 38.54684210526316 19 1
0407700 Rundāles novads 34.07714285714286 28 1 29.027 40 1 34.24615384615385 39 1 11.984 40 1 37.89000000000001 32 1 28.73005586592179 179 1
0420200 Cēsu novads 44.63745454545453 55 2 42.14898305084745 59 2 36.37962962962962 54 2 17.00222222222222 54 2 35.24536036036035 222 2
0427300 Priekuļu novads 31.80571428571428 14 1 44.58673611111106 144 1 33.22965517241379 116 1 41.74084507042254 142 1 18.29034965034964 143 1 23.88444444444444 27 1 44.452 15 1 34.23425956738785 601 1
0440200 Daugavpils novads 49.68466666666666 15 1 37.76066666666667 15 1 47.04133333333333 15 1 57.21538461538461 13 1 47.60517241379308 58 1
0440801 Ilūkstes novads 49.725 8 1 56.77 7 1 51.48230769230769 13 1 42.35461538461539 13 1 73.41 1 1 49.72571428571429 42 1
0460200 Dobeles novads 39.58530612244898 49 1 29.25771428571429 35 1 36.17679245283018 53 1 11.06094339622642 53 1 49.81454545454545 11 1 29.92666666666667 201 1
0500200 Gulbenes novads 36.26857142857143 7 1 25.80111111111111 9 1 40.108 10 1 17.10181818181818 11 1 61.55333333333333 3 1 31.49875000000001 40 1
0540200 Jelgavas novads 35.87785714285714 14 1 25.348125 16 1 30.74875 16 1 9.652777777777779 18 1 42.69111111111111 9 1 26.81931506849316 73 1
0600202 Krāslavas novads 24.028 5 1 22.80714285714285 14 1 22.34333333333333 3 1 10.625 4 1 21.11423076923077 26 1
0601000 Dagdas novads 20.42764705882353 17 1 25.02941176470588 17 1 14.00705882352941 17 1 58.90571428571428 21 1 31.22097222222221 72 1
0620200 Kuldīgas novads 26.66 1 1 43.27562499999999 64 1 30.87541666666667 96 1 50.10467741935484 62 1 15.15060606060606 66 1 28.21538461538461 13 1 33.88599337748342 302 1
0640600 Aizputes novads 26.06714285714286 21 1 33.17186046511627 43 1 32.12724137931033 29 1 21.43939393939394 33 1 38.05 3 1 59.29647058823529 17 1 32.4327397260274 146 1
0660200 Limbažu novads 26.896 5 1 32.933125 16 1 23.518 5 1 8.333333333333334 6 1 25.90625 32 1
0681000 Kārsavas novads 45.97851851851852 27 1 32.43953846153845 65 1 36.43240740740741 54 1 17.20368421052632 57 1 25.32958333333334 24 1 56.082 30 1 33.41758754863813 257 1
0700200 Madonas novads 40.75866666666666 15 1 42.93074074074073 27 1 48.72692307692308 13 1 20.58 14 1 39.01565217391303 69 1
0705500 Ērgļu novads 35.69 3 1 26.47416666666667 12 1 38.292 5 1 17.124 5 1 47.04 2 1 29.47851851851852 27 1
0740600 Ikšķiles novads 48.4681481481481 189 1 39.08691275167786 149 1 42.0319786096257 187 1 17.77358288770052 187 1 23.02608695652173 23 1 65.85 21 1 37.14354497354516 756 1
0760202 Preiļu novads 26.15214285714286 14 1 26.1341176470588 17 1 37.9014285714286 14 1 8.88357142857143 14 1 24.83728813559321 59 1
0801000 Olaines novads 53.52214285714285 14 1 47.29 8 1 52.97942857142858 35 1 30.156 10 1 46.03282051282049 39 1 26.1128125 32 1 43.83 4 1 42.88507042253524 142 1
0807400 Mālpils novads 49.35736842105263 19 1 33.018 10 1 40.77722222222222 18 1 14.21 19 1 45.79428571428571 7 1 35.51383561643834 73 1
0840200 Saldus novads 47.77404255319146 94 1 37.71670329670329 91 1 39.59287234042552 94 1 18.24404255319149 94 1 27.97285714285714 7 1 35.67226315789475 380 1
0880200 Talsu novads 37.46476190476191 21 1 35.29649999999999 20 1 44.08136363636363 22 1 14.82142857142857 21 1 33.02059523809523 84 1
0901201 Kandavas novads 44.58240506329113 79 1 38.23875 32 1 39.84645569620253 79 1 24.21024999999999 80 1 25.81969696969697 66 1 45.18230769230768 13 1 34.73297994269341 349 1
0941600 Smiltenes novads 36.03333333333333 9 1 37.31892473118278 93 1 39.55752066115701 121 1 40.5748 100 1 14.2934 100 1 36.16 1 1 42.563 20 1 33.68391891891893 444 1


Latvijas Pašvaldību savienība veikusi Valsts izglītības satura centra atvērto datu par vispārējo izglītību eksāmenu rezultātiem 2015./2016. m.g. analīzi.

Rezultāti apkopoti pa profesionālo un mākslas skolu mācību priekšmetiem pašvaldību griezumā. 

Dati par pašvaldību izdevumiem uz vienu iedzīvotāju tika ņemti no raim.gov.lv. http://raim.gov.lv/pub/pases/RAIM_atvasin_raditajs.52.pdf

VISC atvērtajos datos nav iespējams nodalīt rezultātus par Zemgales vidusskolām - Tukuma novada Slampes pagastā un Daugavpils novada Demenes pagastā -, nav identifikatori, ar kuriem nodalīt rezultātus. Tāpēc dati par šīm pašvaldībām ir kļūdaini.

Adrese kartei: http://arcg.is/2f2NUXe

Funkcionālās kartes adrese: http://arcg.is/2f5M5Ja

Atbildīgais par datiem: Jānis Upenieks

Adrese
Hipersaite