Tēmas

 

Jaunākās publikācijas

Kvantitatīvi kritēriji ilgtspējīga skolu tīkla izveidei

Lai veiktu korektu teritoriālu datu ievākšanu apstrādi un salīdzināšanu, ir nepieciešama teritorijas klasifikācija. Tāpēc EUROSTAT ir izstrādājusi metodoloģiju, kā noteikt pilsētas, piepilsētas, lauku teritorijas ar mērķi, lai tās varētu starptautiski salīdzināt.

Lasīt vairāk …

Izglītības iestāžu raksturojošie lielumi

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana tiek uztverta kā karsta tēma, ne tikai tāpēc, ka tas skar IZM izdevumus pedagogu algām, bet arī pašvaldību izdevumus pedagogu piemaksām, iestāžu un infrastruktūras uzturēšanās izmaksas, kā arī skolēnu pārvadājumu un ēdināšanas izmaksas. Nedrīkst arī aizmirst vecāku izmaksas un ieguldītās rūpes bērna izglītošanā, ja izglītības iestādes atrodas tālu no dzīvesvietām, kā arī bērniem kā socializēšanās un kultūras vidi vietējā kopienā. 

Lasīt vairāk …

Valsts ieņēmumu dienesta statistikas dati par pašvaldībām no 2016. gada līdz 2021. gada maijam

Valsts ieņēmumu dienests paziņoja, ka, pārejot uz Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platformu 2022. gada rudenī pārstās apkopot un publicēt statistikas datu par pašvaldībām. Lai nezaudētu jau apkopotos datus, Latvijas Pašvaldību savienība ir apņēmusies pārpublicēt Valsts ieņēmumu dienesta statistikas datus par pašvaldībām, kas tika apkopoti 2016. gada līdz 2021. gadam. 

Lasīt vairāk …

Informatīvais ziņojums par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu

Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību[1] vispārējās izglītības jomā viens no prioritārajiem darbības virzieniem ir izglītības kvalitāte, pieejamība un konkurētspēja. Attiecīgi Valdības rīcības plāna[2] 122.1. pasākums paredz sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt speciālās izglītības iestāžu tīklu un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par normatīvās bāzes pilnveidi ilgtspējīga speciālās izglītības iestāžu tīkla veidošanai atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām.

Lasīt vairāk …

Uz augšu