Salīdzināmo datu bāze – informācijas sistēma BLIS tika veidota ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” atbalstu projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” projekta ietvaros.


Informācijas sistēmas nosaukuma BLIS apzīmē Benchlearning informācijas sistēmu. Mācīšanās salīdzinot (benchlearning) ir mācīšanās process, kā uzlabot savu praktisko darbību, daloties zināšanās un informācijā, veicot datu analīzi.


Informācijas sistēmā BLIS tiek apkopoti dati

Datiem tiek piemēroti vairāki pieejamības līmeņi – visiem lietotājam pieejami dati un autorizētiem lietotājiem pieejami dati. Datu pieejamību klasificē datu bāzes administrators.

Uz augšu