Autoceļa maršruta indekss Autoceļa maršruta nosaukums Ceļu klasifikācija Remontējamā ceļa posmi Remontējamo ceļa posmu kopgarums Remontējamo posmu skaits Pašvaldību skaits, uz kurām attiecās konkrētais ceļš Situācijas apraksts Autoceļa garums km Posmu remontdarbu izmaksu aplēse € Remontējamo posmu īpatsvars pret visa ceļa garumu %
V805 Sankaļi–Bibāni–Grāvāni Valsts vietējais autoceļš 0-2,4 2.4 1 1 Ceļš pavasaros un rudeņos ir ļoti sliktā stāvoklī un apgrūtina iedzīvotāju pārvietošanos un uzņēmējdarbību. Ceļus izmanto novada lielie uzņēmumi SIA“Gargrode” , SIA “Dona”. Ceļš nodrošinātu arī Jēkabpils pilsētas apbraukšanu no Aknīstes, Ilūkstes, Jēkabpi 3.8 240 000 63.118458334537
V812 Straumēni–Bibāni Valsts vietējais autoceļš 0-4,8 4.8 1 1 Ceļš pavasaros un rudeņos ir ļoti sliktā stāvoklī un apgrūtina iedzīvotāju pārvietošanos un uzņēmējdarbību. Ceļus izmanto novada lielie uzņēmumi SIA“Gargrode” , SIA “Dona”. Ceļš nodrošinātu arī Jēkabpils pilsētas apbraukšanu no Aknīstes, Ilūkstes, Jēkabpi 4.8 480 000 99.896722696995
V816 Sēlija–Vizbuļi Valsts vietējais autoceļš 0-2,312 2.312 1 1 Ceļš pavasaros un rudeņos ir ļoti sliktā stāvoklī un apgrūtina iedzīvotāju pārvietošanos un uzņēmējdarbību. Ceļu izmanto novada lieli uzņēmumi Agrofirma "Turība" SIA cūku komplekss Sēlpils pagastā 2.3 231 200 99.996992345681
V817 Trepe–Poļakas Valsts vietējais autoceļš 0-3,5 3.5 1 1 Pa ceļu notiek pasažieru pārva'dajumi, ceļs fiziski nolietojies 5.3 350 000 65.866047864672
V822 Vilkupe–Bebrene Valsts vietējais autoceļš 13,84-21,48 7.64 1 1 • Kursē skolēnu autobuss katru dienu uz mācību iestādēm; • Regulāri brauc piena savācēju autocisternas, lopu pārvadātāji; • Pastnieki piegādā iedzīvotājiem korespondenci, peses izdevumus un pensijas; • Lauksaimnieki ceļu izmanto nokļūšanai līdz laukiem, l 21.5 764 000 35.544018211354
V824 Zasa–Vandāni Valsts vietējais autoceļš 1,39-12,54 11.15 1 1 Ceļš nepieciešams skolēnu pārvadājumiem, nozīmīgs uzņēmējiem. Neatliekamie darbi - grants seguma un noteku atjaunošana. 13.2 1 115 000 84.332621661614
V825 Zīlāni–Galvānkalns Valsts vietējais autoceļš 0-8,5 13.5 1 1 Pa ceļu notiek skolēnu un pasažieru pārvadājui. Posmā trīs karjeri un dabas parks, plāna seguma virskārta kura tiek bojāta ar lielas kravas vedējiem. Ceļš fiziski nolietojies 14 1 350 000 96.671648174481
V842 Lubāna–Upatnieki Valsts vietējais autoceļš 0-25,5 25.5 1 1 Ceļu izmanto novada uzņēmēji un zemnieku saimniecības, tiek nodrošināti gan pasažieru, gan skolēnu pārvadājumi, iedzīvotāju nokļūšanai darba vietās un pakalpojumu saņemšanas vietās. Nepieciešams uzklāt asfaltbetona segumu vai dubulto virsmu. 25.3 2 550 000 100
V847 Ozoli–Liezēre–Tirza–Stāķi Valsts vietējais autoceļš Posmā Tirza-Galgauska no 37,33-41,66 4.33 1 1 Nepieciešama melnā seguma izbūve (divkārtas virsmas apstrāde). E sošias grants segums rudeņos un pavasaros praktiski ir neizbraucams. Uzņēmējdarbībai nozīmīgs ceļš,notiek ikdienas skolnieku pārvadāšana. 56.5 433 000 7.6696446775803
V868 Meirāni–Degumnieki–Zvidziena Valsts vietējais autoceļš 9,8.km (Degumnieki)-14,7.km (krustojums ar V560) 4.9 1 1 Esošais autoceļs ar grants segumu ir sliktā tehniskā stāvoklī. Tā kā no Rēzeknes novada puses līdz Madonas novada robežai autoceļam ir veikta virsmas apstrāde, tad uzskatam, ka šim posmam arī būtu jāveic virsmas apstrāde. Tas ļautu cilvēkiem, kas brauc vi 16.8 490 000 29.210150238354
V885 Vestiena–Indrāni–Liepkalne–Ogreslīči Valsts vietējais autoceļš 23-32 9 1 1 Šis ceļa posms tiek intensīvi izmantots vietējo uzņēmēju vajadzībām (g.k. lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās produkcijas transportēšana). 31.9 900 000 28.220016257451
V915 Koknese–Odziena–Jāņukalns–Bērzaune Valsts vietējais autoceļš 0-1,2 1.2 1 1 Viena no galvenajām Kokneses ciema ielām, kas iet caur privātmāju rajonu, piekļaujas rūpnieciskajai zonai un ir viens no ceļiem, ko pagasta iedzīvotāji izmanto, lai nokļūtu uz ambulanci un pagastmāju. 45.9 120 000 2.6134258437411
V918 Zemkopības institūts–Skrīveri Valsts vietējais autoceļš 0-1,553 1.553 1 1 Slikts grants segums 1.6 155 300 99.938560744797
V920 Koknese–Vērene–Madliena–Suntaži Valsts vietējais autoceļš 0-2; Laube - Suntaži 9 2 2 Autoceļš ļoti sliktā stāvoklī, jo tam piekļaujas rūpnieciskā zona uz kuru kursēja, līdz nebija slēgta, smagā tehnika. Ceļš izved uz P-80; Autoceļa V920 posms no Lauberes līdz Suntažiem ir nozīmīgs Lauberes pagasta uzņēmējiem. Neatbilstoša tehniskā stāvokļ 47.5 900 000 18.942998233506
V922 Vecbebri–Irši Valsts vietējais autoceļš 0-10 10 1 1 Nepieciešams asfalta segums. Vecbebros 11.4 1 000 000 88.032781307489
V956 Daudzeva–Viesīte–Apserde Valsts vietējais autoceļš 23,477-32,975; 34,88-51,357 25.968 2 1 Nepieciešams melnais segums 49.2 2 596 800 52.729782968356
V964 Taurupe–Vecbebri Valsts vietējais autoceļš 12,5-23 10.5 1 1 Autoceļa V964 Taurupe-Vecbebri posms Meņģele-Vecbebri ir nozīmīgs vietējo iedzīvotāju svārstmigrācijā (daļa iedzīvotāju strādā pieguļošajos pagastos un Aizkraukles pilsētā, daļa skolnieku mācās Kokneses vidusskolā) un uzņēmējiem, šis ceļa posms nodrošina 23.3 1 050 000 45.059666531642
V965 Kaparāmurs–Dobelnieki Valsts vietējais autoceļš 0-2,5 2.5 1 1 Novadā notiek strauja ģimeņu māju būvniecība, tāpēc, lai nodrošinātu piebraucamo ceļu kvalitāti (šobrīd grants seguma ceļi), nav pietiekams 5.3 250 000 47.606469811133
V966 Turkalne–Tīnūži Valsts vietējais autoceļš 0-9,6 9.6 1 1 Novadā notiek strauja ģimeņu māju būvniecība, tāpēc, lai nodrošinātu piebraucamo ceļu kvalitāti (šobrīd grants seguma ceļi), nav pietiekams 9.6 960 000 99.748445027791
V968 Ogre–Jugla Valsts vietējais autoceļš 7,5-10,5; 0-0 9 2 2 Novadā notiek strauja ģimeņu māju būvniecība, tāpēc, lai nodrošinātu piebraucamo ceļu kvalitāti (šobrīd grants seguma ceļi), nav pietiekams; Ogres novadā posmā no Juglas ciema līdz Turkalnei ceļa stāvoklis pavasaros un rudeņos ir ļoti slikts, ceļam nav gr 15.4 900 000 58.530517136526
V971 Lielvārde–Rozītes Valsts vietējais autoceļš 0-5,8 5.8 1 1 Nolietojies asfaltbetona un grants segums. Jāatjauno ūdens atvade - aizbērti un aizauguši sāngrāvji. Apaugums gar ceļa malām. 10.6 580 000 54.579114279295
V972 Madliena–Lēdmane Valsts vietējais autoceļš Posmā no krustojuma V920 līdz V972 krustojumam 9.5 1 1 Posmā no krustojuma ar V920 līdz krustojumam ar V972 ceļa stāvoklis pavasaros un rudeņos ir ļoti slikts, ceļam nav grāvju. Lauberes ciema teritorijā asfalta segums ir nelīdzens, bedrains. 13.2 950 000 71.844059693933
V973 Cebēni–Lēdmane Valsts vietējais autoceļš Viss posms 6.02789129 1 1 Sliktais grants seguma stāvoklis; Sakarā ar Lobes tilta masas ierobežojumu 10t, smagais transports, lai apbrauktu tiltu, izmanto pašvaldības ceļus. Tiek bojāti pašvaldības ceļi. 6 602 789 100.00000000793
V974 Dzelmes–Veckrape Valsts vietējais autoceļš 10-19 15.5 1 1 Sliktais grants seguma stāvoklis; Jāmaina asfaltsegums 19.8 1 550 000 78.151878706239
V976 Ķeipene–Caunes Valsts vietējais autoceļš Viss posms 8.9 1 1 Ļoti sen nav atjaunots ceļa segums, trūkst ceļa zīmju ,rudeņos un pavasros tiek slēgts smagam transportam un grūti izbraucams.Skolēnu maršruts. 8.9 890 000 100
V977 Madliena–Aderkaši Valsts vietējais autoceļš 0-12,7 12.7 1 1 Intensīva satiksme, sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumu maršruti, lietus laikā ātri tiek izsistas bedres, kavējas reisu izpilde, saņemtas iedzīvotāju sūdzības par putekļu radīto kaitējumu veselībai un dzīves kvalitātei 12.7 1 270 000 100
V985 Kaibala–Annas Valsts vietējais autoceļš 0-5,7 5.7 1 1 Nolietojies grants segums. Jāatjauno ūdens atvade - aizbērti un aizauguši sāngrāvji. Apaugums gar ceļa malām 5.7 570 000 99.641226088638
V986 Pievedceļš Kaibalas stacijai Valsts vietējais autoceļš 0-0,5 0.5 1 1 Nolietojies(praktiski tāda nav) grants segums. Nav ūdens atvades, liels apaugums gar ceļa malām. 0.5 50 000 91.51206069779
V996 Ogre–Viskāļi-Koknese Valsts vietējais autoceļš 59,445-61,145 1.7 1 1 Viena no galvenajām Kokneses ciema ielām , kur ikdienā notiek intensīva satiksme, jo autoceļš ved uz skolu un VAS LVM Vidusdaugavas klientu apkalpošanas centru, kā arīpiekļaujas daudzdzīvokļu māju infrastruktūra. 57.3 170 000 2.9670850836378


19. jūnijā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” (LCB) rīkoja preses konferenci par valsts autoceļu stāvokli un pašvaldību aptaujas rezultātā tapušo interaktīvo karti, kas parāda viskritiskākos ceļu posmus Latvijā. Preses konferencē piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, LCB Valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš, LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš un interaktīvās kartes veidotājs LPS sistēmu analītiķis Jānis Upenieks.
 
Interaktīvā karte izveidota, pamatojoties uz LPS un LCB apkopotajiem 79 pašvaldību datiem par viskritiskākajiem ceļu posmiem. Kartē iezīmēti un aprakstīti tie valsts reģionālie un vietējie autoceļi un ceļu posmi, kam neatliekami nepieciešams remonts, lai iedzīvotājiem būtu nodrošināta iespēja nokļūt centrā – uz darbu, skolu, bērnudārzu, pie ārsta, uz kultūras un sporta pasākumiem, uz savu pašvaldību –, kā arī uzņēmējiem būtu garantēti normāli darba apstākļi.
 
Lai iedzīvotāji varētu raiti un bez problēmām nokļūt novadu centros, neatliekami jāremontē vismaz 1043 kilometri valsts reģionālo ceļu 111 posmos uz 70 ceļiem, kā arī 1125 kilometri valsts pārziņā esošo vietējo ceļu (148 posmi uz 140 ceļiem). Turklāt jāatzīmē, ka pa šiem gadiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas daudzi valsts vietējie ceļi ir kļuvuši par valsts reģionālajiem ceļiem un arī pretēji, bet valsts nav veikusi to funkcionālu revīziju un šo ceļu klasifikācija, kas vairs neatbilst realitātei, nav mainījusies.
 
LPS un LCB sagatavojuši Ministru prezidentam, satiksmes ministram, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram un finanšu ministram vēstuli, kurā aicina nekavējoties ķerties pie konkrēta plāna izstrādes ceļu infrastruktūras sakārtošanai. Ar interaktīvās kartes palīdzību norādītas pašvaldību apzinātās vajadzības un piedāvātie risinājumi to teritorijā esošo valsts autoceļu sakārtošanai.
 
Vairāk lasiet šeit https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4866-lps-un-lcb-griezas-pie-valdibas-ar-kritiska-stavokli-esoso-valsts-regionalo-un-vietejo-celu-karti .
 
Ar aptaujas rezultātā izveidoto neatliekami remontējamo ceļu interaktīvo karti var iepazīties šeit https://arcg.is/OX9eu.
 
Preses konferencē sniegtā prezentācija pieejama šeit https://arcg.is/0WGa0v.
 
Neapstrādāts iesūtīto ceļu saraksts
 
Adrese
Hipersaite
Uz augšu