Atrašanās pašvaldībā pēc 2016. gada datiem Rajons Pagasts Ciems Iedzīvotāju skaits Gads, par kuru zināms iedzīvotāju skaits
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Novomisļi 44 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Ostravļani <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Paholki 12 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Patmaļnīki 19 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Piļori 10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Pontogi <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Primisļi 21 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Rukši 24 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Šusti 23 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Udrija 53 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Vaišļi 25 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Vaivodi 25 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Vidiški <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ezernieku pagasts Zeņkova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Aleksandrova 80 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Avlasenki <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Bogdoni <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Bronki 30 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Dzirvani 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Eisaki 49 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Ignatova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Konstantinova 231 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Kromoni <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Kubuļniški 12 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Lemeši <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Lozdi 10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Magnusova 29 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Nartiši 40 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Noviki 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Ojotnīki 15 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Perveliški <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Puncuļi 22 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Romanova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Saldi <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Sauši 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Sivergols 40 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Skudriki 12 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Sotņikova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Sukaili 11 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Ščedrati 39 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Šumili *
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Vipolzova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Vorzova 15 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Konstantinovas pagasts Zariņi <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Apaļi 122 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Barinauci <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Blusova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Dinaborčiki 14 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Katriņiški <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Kulakova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Ķepova 13 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Lielie Katriniški 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Lukšova 52 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Madalāni <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Mazie Apaļi <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Meļķeri 23 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Neikšāni 102 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Pļesņeva 22 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Posova 12 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Sumkova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Tukiši <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Ķepovas pagasts Vorzova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Beresņi <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Bunčova 19 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Dobročina 15 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Kacari <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Kairiši 16 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Kromoniškas <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Loci 18 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Meža Ruskulova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Murāniškas <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Panova 23 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Pluciškas <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Pušča <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Putromniškas <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Rejnīki <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Rubinauci <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Rutkeviči <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Rutki <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Skutulova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Speilukolns <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Spoģova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Strodova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Svarinci 357 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Šļahotova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Šņucinova 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Veiziniški 13 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Veterauci 12 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Svariņu pagasts Zamborova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Bički 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Borkuici 26 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Davidenki <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Duboviki *
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Dunduri *
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Kiseļova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Kovaļki <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Kožanki <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Krasnopole 24 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Landskorona 22 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Lielie Brici <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Mači <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Malcāni <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Mazā Lukneica <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Mazie Andžāni *
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Mazie Brici 12 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Muižnieki 84 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Novički <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Olšaņiki <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Ostrovski <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Peickova 15 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Ratkova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Rubuļi <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Šķaune 446 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Taperi 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Tīmaņi 23 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Zabiņaki 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Zamšoviki 22 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Zeiļova <10 2002
Dagdas novads Krāslavas rajons Šķaunes pagasts Žluktova 2002
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Ambeļi 327 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Augškaļne 12 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Bērzine <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Cibuļski 16 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Daņiļeviči <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Dzirvaniški <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Galvāni 12 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Garšāni 16 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Gļinaruča 59 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Graiži <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Guta 26 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Ignatoviči 10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Isajevka <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Ivanovka <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Jaunaiskrūgs <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Jaunstupeliškas <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Jurgeliški <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kalna Škapari 14 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kaļķes 22 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kampāni 14 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kapči <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Karališkas <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kloveņi <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kokini 12 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Koktagols 16 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kondaunīki 18 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Koņecpole 15 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Kurloviči <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Lauka Ļāperi 35 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Lielā Baranovska 19 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Lielie Kuseņi 17 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Lukjanska <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Mazā Baranovska <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Mazie Kuseņi 11 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Meža Ļāperi <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Meža Škapari <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Miglāni 16 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Mīžasāta <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Peikstuliški <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Pītreiši 15 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Podgaršāni <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Putāni <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Rogačovka <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Skrebeļi <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Skromoni <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Svēteņi 10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Škeiviškas 30 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Škuta <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Ubadziškas *
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Uliki 10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Vecās Stupeliškas 14 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Ambeļu pagasts Zastennije Kuseņi <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Aukliniški 30 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Biķernieki 338 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Bramaniški 21 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Brenceliški <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Buciniški 12 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Dekšņi 12 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Gorbačovka <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Guļāni <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Kalabuhina <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Krasnoje 34 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Krivošejeva 29 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Kūdiņi 15 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Lielie Krīviņi 38 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Lipiniški 77 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Meļņica 27 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Osinovka 15 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Panceliškas 34 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Pavlovska 64 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Reiniški 49 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Rogačovka *
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Šeļehovka <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Unguri <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Vageniški <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Vipolzovka <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Virvjalas <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Viselova <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Biķernieku pagasts Zvindzeliški 35 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Demenes pagasts Auguliški <10 2000
Daugavpils novads Daugavpils rajons Demenes pagasts Behova 18 2000


Dati ņemti no grāmatas "Latvijas ciemi". 

Grāmatu veidojis autoru kolektīvs: Ruta Avotiņa, Ivars Abajs, Zane Cekula, Valda Freimane, Baiba Gitendorfa, Uldis Gitendorfs, Dr. geogr. Zinta Goba, Ieva Kaģe, Dace Kavace, Jurģis Kavacs, Otīlija Kovaļevska, Aija Kresse, Tamāra Lapsa, Andris Mičulis, Jānis Nāgelis, Sarmīte Pliuna, Ineta Rušmane, Vita Strautniece, Māra Šterna, Anita Vērdiņa, Dr. geogr. Roberts Zvejnieks.

ISBN 9984-28-484-0

Avots:

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=96&0&ap=59

Adrese
Hipersaite
Uz augšu