Atrašanās pašvaldībā pēc 2016. gada datiem Rajons Pagasts Ciems Iedzīvotāju skaits Gads, par kuru zināms iedzīvotāju skaits
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Lielvirbi 53 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Lipsti <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Lūši 32 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Mazvirbi 47 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Pedvāle 22 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Priedes 402 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Režas 56 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Rinkule 43 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Rumbciems <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Tojāti 45 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Valgale 103 2006
Talsu novads Talsu rajons Abavas pagasts Veģi 114 2006
Talsu novads Talsu rajons Balgales pagasts Balgale 61 2006
Talsu novads Talsu rajons Balgales pagasts Dižsēņi 35 2006
Talsu novads Talsu rajons Balgales pagasts Dursupe 396 2006
Talsu novads Talsu rajons Balgales pagasts Galtene 38 2006
Talsu novads Talsu rajons Balgales pagasts Mazsēņi 26 2006
Talsu novads Talsu rajons Balgales pagasts Raudziņi 24 2006
Talsu novads Talsu rajons Balgales pagasts Tiltnieki 35 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Aizupes 46 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Arkliņi 27 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Dravnieki *
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Gavilnieki 16 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Ģibuļi 35 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Iliņi 12 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Kaleši 22 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Kaļķciems 16 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Kāņciems 11 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Kraujas 31 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Kurši 53 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Līči 35 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Mazspāre 11 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Mordanga 16 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Pastende 783 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Ruņķi 15 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Spāre 355 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Talsciems 83 2006
Talsu novads Talsu rajons Ģibuļu pagasts Turkmuiža 24 2006
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Dūmciems 60 2006
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Grodnieki <10 2005
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Īve 38 2006
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Kalnmuiža 22 2005
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Ķurbe 19 2006
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Ozolmuiža <10 2005
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Silciems 12 2006
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Silmuiža 22 2006
Talsu novads Talsu rajons Īves pagasts Tiņģere 269 2006
Talsu novads Talsu rajons Ķūļciema pagasts Dzedri 94 2006
Talsu novads Talsu rajons Ķūļciema pagasts Jaunpļavas *
Talsu novads Talsu rajons Ķūļciema pagasts Jādekšas 25 2006
Talsu novads Talsu rajons Ķūļciema pagasts Krievragciems 49 2006
Talsu novads Talsu rajons Ķūļciema pagasts Kūļciems 298 2006
Talsu novads Talsu rajons Ķūļciema pagasts Upenieki 29 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Laidze 735 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Mieguze 37 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Paugurciems 120 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Roceži 75 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Sārcene 45 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Stūrīši 58 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Sukturi 17 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Vīgrieze 27 2006
Talsu novads Talsu rajons Laidzes pagasts Zvirgzdi 217 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Čikstiņciems 44 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Fridriķmuiža 36 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Garlene 31 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Ieleja *
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Jaunokte *
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Lauciene 568 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Laucienes pansionāts 258 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Lejaslabiņi *
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Odre 61 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Okte <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Oktes pienotava 22 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Pilskalnciems <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Plēsums *
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Pļavas 148 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Pļavmuiža 23 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Silkakts <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Strīķciems 21 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Šķēde 39 2006
Talsu novads Talsu rajons Laucienes pagasts Vagargals 19 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Aklaisciems 37 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Andumi 36 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Ābeļi 70 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Birzmaļi 129 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Bungciems 35 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Dižstende 550 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Gailīšciems 36 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Kursakciems 15 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Linejciems 13 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Lībagi 200 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Mazstende 25 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Mācītājmuiža 98 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Mundigciems 707 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Purgalciems 123 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Putniņciems 34 2006
Talsu novads Talsu rajons Lībagu pagasts Sukturi *
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Anuži 263 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Kalnradži 20 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Lībe 15 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Lube 18 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Lubeskrogs 15 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Mārkciems 12 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Ošciems 26 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Popervāle 20 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Sārkaste 26 2006
Talsu novads Talsu rajons Lubes pagasts Vēžciems 44 2006
Talsu novads Talsu rajons Strazdes pagasts Annasciems 24 2006
Talsu novads Talsu rajons Strazdes pagasts Gravas 10 2006
Talsu novads Talsu rajons Strazdes pagasts Kāķīši 78 2006
Talsu novads Talsu rajons Strazdes pagasts Mazstrazde <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Strazdes pagasts Saulīšciems <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Strazdes pagasts Strazde 147 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Ambrakas 27 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Ārlava *
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Cunces *
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Dižliepas 96 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Jaunciems 56 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Kroņmuiža 25 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Laukmuiža 18 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Lubezere 276 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Nogale 55 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdemārpils lauku ter. Riepaldciems 12 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Cīruļi 105 2005
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Gambija 20 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Ģibzde 65 2005
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Klīve *
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Lielsalas 79 2005
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Pobuži 59 2005
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Pūņas 545 2005
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Sumburciems *
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Valdgale 151 2006
Talsu novads Talsu rajons Valdgales pagasts Vecpūņas 82 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Dārte 39 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Iģene 53 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Klāņi <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Lādzere 115 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Mazsārcene <10 1999
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Skreite *
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Sniķeri *
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Uguņciems 132 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Upesgrīva *
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Valgalciems *
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Vandzene 601 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Vandzenes skola 80 2006
Talsu novads Talsu rajons Vandzenes pagasts Vecumvirsa 25 2006
Talsu novads Talsu rajons Virbu pagasts Brūzis 25 2006
Talsu novads Talsu rajons Virbu pagasts Dārzciems 31 2006
Talsu novads Talsu rajons Virbu pagasts Eņģeļciems <10 2006
Talsu novads Talsu rajons Virbu pagasts Ezerciems 33 2006
Talsu novads Talsu rajons Virbu pagasts Jaunpagasts 525 2006
Talsu novads Talsu rajons Virbu pagasts Lēdas 101 2006
Talsu novads Talsu rajons Virbu pagasts Skrunda <10 2006
Tērvetes novads Dobeles rajons Augstkalnes pagasts Augstkalne 602 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Augstkalnes pagasts Dzeguzēni 121 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Augstkalnes pagasts Klinti 22 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Augstkalnes pagasts Vienības 20 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Augstkalnes pagasts Vilkaiši 24 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Bukaišu pagasts Bukaiši 293 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Bukaišu pagasts Bukaišu skola 55 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Bukaišu pagasts Kārklumuiža 26 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Bukaišu pagasts Medne 24 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Bukaišu pagasts Rociņas 15 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Tērvetes pagasts Klūnas 155 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Tērvetes pagasts Kroņauce 638 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Tērvetes pagasts Mežmalieši 190 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Tērvetes pagasts Tērvete 420 2005
Tērvetes novads Dobeles rajons Tērvetes pagasts Zelmeņi 347 2005
Tukuma novads Tukuma rajons Degoles pagasts Degole 37 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Degoles pagasts Garauši 25 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Degoles pagasts Vienība 320 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Džūkste 470 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Džūkstesmuiža 20 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Grauzde 20 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Ķunduri 30 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Lancenieki 270 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Mācītājmuiža 10 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Pēteri 20 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Džūkstes pagasts Pienava 280 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Dārtsmuiža 25 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Irlava 560 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Kalnmuiža 15 1999
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Pētertāle 73 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Prūseni <10 1999
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Sāti 151 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Snapji 75 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Irlavas pagasts Vaski 219 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Abavnieki 176 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Aizas 57 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Bruži 23 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Jaunsāti 15 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Kukšas 99 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Ķīši 200 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Pičas 23 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Sautiņi 47 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Vecsāti 32 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Jaunsātu pagasts Zvejnieki 20 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Lestenes pagasts Blāzma 55 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Lestenes pagasts Burtnieki 26 2006
Tukuma novads Tukuma rajons Lestenes pagasts Lestene 269 2006


Dati ņemti no grāmatas "Latvijas ciemi". 

Grāmatu veidojis autoru kolektīvs: Ruta Avotiņa, Ivars Abajs, Zane Cekula, Valda Freimane, Baiba Gitendorfa, Uldis Gitendorfs, Dr. geogr. Zinta Goba, Ieva Kaģe, Dace Kavace, Jurģis Kavacs, Otīlija Kovaļevska, Aija Kresse, Tamāra Lapsa, Andris Mičulis, Jānis Nāgelis, Sarmīte Pliuna, Ineta Rušmane, Vita Strautniece, Māra Šterna, Anita Vērdiņa, Dr. geogr. Roberts Zvejnieks.

ISBN 9984-28-484-0

Avots:

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=96&0&ap=59

Adrese
Hipersaite
Uz augšu