Atrašanās pašvaldībā pēc 2016. gada datiem Rajons Pagasts Ciems Iedzīvotāju skaits Gads, par kuru zināms iedzīvotāju skaits
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Čukuri 13 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Dambeiši <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Diukle <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Dzeņi 20 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Egļupe <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Gavari <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Kaļvi 17 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Kazieri 25 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Kļavinski <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Krīvore 11 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Ksaverinova <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Lauski <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Lielie Kūrsīši 18 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Mačāni 21 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Margitava <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Mazie Kūrsīši 27 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Melnā Zeme <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Mežarejas 32 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Orneiši 12 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Podosinovka *
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Pūgaiņi 41 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Pūgas 21 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Rusiņi <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Spūles 11 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Svaļbiški 11 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Šķiļteri 50 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Timinava 15 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Upes Čeirāni 16 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Upinīki <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Upmala *
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Vārkava 247 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Vepri 34 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Vilcāni 34 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Vilkopa <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Vonogi 167 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Zablūdnīki 14 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Zaļesje <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Upmalas pagasts Zūsini <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Aizpūrīši 11 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Anckini 66 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Beļetnīki <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Borbaļi <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Briškas 24 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Bučkas <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Butkas <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Desetnīki 14 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Dolgais Bors 15 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Dovole <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Dzirvaniškas <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Gavariškas 10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Gruzdinauka 10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Ignalina <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Jezupova <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Kazieri <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Ksaverinova <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Mazie Klapari 23 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Onckuļi 15 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Piliškas 100 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Pūtkas <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Sila Čeirāni <10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Sitnīki 11 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Spūles 24 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Stabuļnīki 38 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Stiurinīki 23 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Šaripauka 17 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Šķilteri 20 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Štageri 10 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Vārkava 221 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Vieverauka *
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Zaķīši 19 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Zibergova 37 2000
Vārkavas novads Preiļu rajons Vārkavas pagasts Znūteņi 11 2000
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Apši 21 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Auļi 36 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Brici *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Dzērbene 649 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Kleķeri 59 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Krustakrogs 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Kurmi 16 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Meļļi *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Dzērbenes pagasts Šovītes 14 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Alitēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Baldiešēni 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Bitēni 15 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Briņģi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Celmi 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Cirsti 38 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Čolēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Dauguņi 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Dzērvēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Grinēni 13 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Ineši 238 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Jēkuļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Kaļvi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Kauguļi 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Kleivēni 16 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Krūmēni *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Kušļi 16 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Lodēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Naurēni 27 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Paulēni *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Reinkaļi 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Roņi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Sāvas 16 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Spietēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Sproģi 17 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Sviļi 90 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Tūļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Inešu pagasts Ūdrēni 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Bumbi 13 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Eži 23 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Gropiņi 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Kaive 156 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Ķilkas 27 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Lācīši 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Leimaņi 56 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Maisēļi 17 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Māļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Muilēni 16 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Rauši 35 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Tēterēni 27 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Vīģebi 33 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Zilaiskalns 42 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Kaives pagasts Zvaguļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Andrēni *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Bānūži 15 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Brežģis 18 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Jērūži 13 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Krustakrogs 27 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Lode 17 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Ļūdi *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Mežrijas 26 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Runtes 12 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Taurene 530 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Taurenes pagasts Zaļkalns 52 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Aļmi 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Augstlīči 19 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Baltaci 21 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Baruckas <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Beitēni 19 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Brekti 31 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Butlēri 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Cepļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Greiveri 91 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Grūži *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Gulbji 22 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Ģibuļi 24 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Igauņi 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Incēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Īvāni *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kabulēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kagaiņi 20 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kaikaši 34 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kauliņi 17 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kāķi 18 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kleivas 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kriemeļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Krievēni 13 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kubuliņi 17 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kurmji 18 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Kūrēni 22 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Lībieši <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Ļūdiņi 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Meirēni 17 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Mūrnieki <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Ozoliņi 17 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Plauži *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Prizēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Purgaiļi 11 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Ragaiņi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Raskumi 10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Rāgažas <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Remeicēni 18 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Roznēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Smeiļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Smetes 18 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Spuldzēni 72 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Staņaudi 13 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Stīnuži *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Tašķēni <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Tomuļi <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalga 251 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Veļķumuiža <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Vēveri <10 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Vīļumi *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Vīndedzes *
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Zeikari 25 2001
Vecpiebalgas novads Cēsu rajons Vecpiebalgas pagasts Zēniņi 34 2001
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts Kurmene 280 2002
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts Palejas *
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Kurmenes pagasts Vērdiņi 45 2002
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Krīči <10 2002
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Liepkalni *
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Mazvalle *
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Mežmuiža 15 2002
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Penderi 11 2002
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Pētermuiža *
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Reizeni 18 2005
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Salas <10 2000
Vecumnieku novads Aizkraukles rajons Valles pagasts Taurkalne 210 2005


Dati ņemti no grāmatas "Latvijas ciemi". 

Grāmatu veidojis autoru kolektīvs: Ruta Avotiņa, Ivars Abajs, Zane Cekula, Valda Freimane, Baiba Gitendorfa, Uldis Gitendorfs, Dr. geogr. Zinta Goba, Ieva Kaģe, Dace Kavace, Jurģis Kavacs, Otīlija Kovaļevska, Aija Kresse, Tamāra Lapsa, Andris Mičulis, Jānis Nāgelis, Sarmīte Pliuna, Ineta Rušmane, Vita Strautniece, Māra Šterna, Anita Vērdiņa, Dr. geogr. Roberts Zvejnieks.

ISBN 9984-28-484-0

Avots:

http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=3&txt_id=96&0&ap=59

Adrese
Hipersaite
Uz augšu