ATVK Nosaukums Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. Bērnu no 0-6 gadiem skaits uz 01.01.2015. Bērnu un jauniešu no 7-18 gadiem skaits uz 01.01.2015. Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma skaits uz 01.01.2015.
0010000 Rīga 698 086 50 644 63 603 153 109
0050000 Daugavpils 96 792 6 271 9 269 21 457
0090000 Jelgava 61 961 5 019 6 759 12 349
0110000 Jēkabpils 24 553 1 601 2 749 5 104
0130000 Jūrmala 57 671 3 877 5 835 12 515
0170000 Liepāja 78 787 5 726 8 659 17 155
0210000 Rēzekne 31 886 1 964 3 279 6 872
0250000 Valmiera 25 344 1 915 2 587 5 481
0270000 Ventspils 40 273 2 622 4 081 9 001
0320200 Aizkraukles novads 9 114 550 908 1 922
0321000 Jaunjelgavas novads 6 130 348 626 1 282
0321400 Pļaviņu novads 5 763 331 585 1 351
0326100 Kokneses novads 5 753 352 658 1 129
0327100 Neretas novads 3 975 201 347 852
0328200 Skrīveru novads 3 815 245 362 878
0360200 Alūksnes novads 17 623 1 066 1 809 3 707
0360800 Apes novads 3 909 236 398 851
0380200 Balvu novads 14 257 801 1 438 3 063
0381600 Viļakas novads 5 685 241 603 1 333
0384400 Baltinavas novads 1 209 51 114 276
0387500 Rugāju novads 2 444 131 263 529
0400200 Bauskas novads 26 016 1 730 2 791 5 087
0406400 Iecavas novads 9 406 699 1 106 1 710
0407700 Rundāles novads 3 964 255 395 816
0409500 Vecumnieku novads 9 077 561 952 1 844
0420200 Cēsu novads 18 947 1 330 1 883 4 104
0421200 Līgatnes novads 3 703 225 338 843
0424701 Amatas novads 6 020 372 687 1 202
0425700 Jaunpiebalgas novads 2 505 142 266 560
0427300 Priekuļu novads 8 715 498 922 1 774
0427500 Pārgaujas novads 4 213 255 430 892
0427700 Raunas novads 3 661 198 367 811
0429300 Vecpiebalgas novads 4 348 235 440 896
0440200 Daugavpils novads 25 499 1 313 2 299 5 554
0440801 Ilūkstes novads 8 271 409 799 1 932
0460200 Dobeles novads 22 557 1 452 2 477 4 543
0460800 Auces novads 7 762 431 831 1 770
0468900 Tērvetes novads 3 743 219 371 744
0500200 Gulbenes novads 23 345 1 379 2 436 4 774
0540200 Jelgavas novads 25 213 1 454 2 627 4 980
0546701 Ozolnieku novads 10 628 1 008 1 214 1 840
0560200 Jēkabpils novads 5 182 267 477 1 157
0560800 Aknīstes novads 3 018 147 257 625
0561800 Viesītes novads 4 205 245 445 955
0566900 Krustpils novads 6 423 416 665 1 375
0568700 Salas novads 4 025 280 431 705
0600202 Krāslavas novads 17 875 835 1 710 4 188
0601000 Dagdas novads 8 427 395 854 1 888
0604300 Aglonas novads 3 978 208 391 921
0620200 Kuldīgas novads 25 615 1 707 3 010 5 086
0621200 Skrundas novads 5 520 297 641 1 276
0624200 Alsungas novads 1 548 84 168 325
0640600 Aizputes novads 9 658 610 1 101 2 232
0640801 Durbes novads 3 102 175 319 705
0641000 Grobiņas novads 9 716 631 1 098 2 076
0641401 Pāvilostas novads 2 975 168 274 697
0641600 Priekules novads 6 044 378 685 1 309
0647900 Nīcas novads 3 607 186 352 832
0648500 Rucavas novads 1 859 104 160 464
0649300 Vaiņodes novads 2 698 165 309 663
0660200 Limbažu novads 18 315 1 124 1 825 4 026
0661000 Alojas novads 5 536 336 566 1 207
0661400 Salacgrīvas novads 8 658 423 825 1 950
0680200 Ludzas novads 14 264 717 1 368 3 266
0681000 Kārsavas novads 6 333 321 638 1 463
0681801 Zilupes novads 3 344 152 372 741
0684901 Ciblas novads 3 003 159 265 653
0700200 Madonas novads 25 920 1 542 2 592 5 585
0700800 Cesvaines novads 2 842 125 305 629
0701400 Lubānas novads 2 660 133 250 614
0701800 Varakļānu novads 3 590 174 354 878
0705500 Ērgļu novads 3 300 171 306 822
0740202 Ogres novads 36 888 2 703 3 911 7 871
0740600 Ikšķiles novads 9 415 916 1 188 1 606
0741001 Ķeguma novads 6 009 372 572 1 226
0741401 Lielvārdes novads 10 773 747 1 187 2 136
0760202 Preiļu novads 10 692 657 972 2 274
0761201 Līvānu novads 12 982 765 1 322 2 761
0766300 Riebiņu novads 5 671 231 575 1 254
0769101 Vārkavas novads 2 178 116 199 511
0780200 Rēzeknes novads 29 772 1 721 3 214 5 877
0781800 Viļānu novads 6 496 348 646 1 445
0800600 Baldones novads 5 680 437 740 1 014
0800800 Ķekavas novads 22 788 2 578 2 624 3 648
0801000 Olaines novads 20 219 1 470 2 157 3 907
0801200 Salaspils novads 23 105 1 931 2 499 4 474
0801400 Saulkrastu novads 6 194 414 613 1 513
0801601 Siguldas novads 18 346 1 689 1 992 3 417
0801800 Inčukalna novads 8 240 595 856 1 565
0804400 Ādažu novads 10 714 1 144 1 434 1 476
0804900 Babītes novads 10 318 1 058 1 397 1 489
0805200 Carnikavas novads 6 909 530 662 1 489
0806000 Garkalnes novads 8 031 712 1 075 1 103
0806900 Krimuldas novads 5 485 397 537 1 081
0807400 Mālpils novads 3 756 246 430 736
0807600 Mārupes novads 17 936 2 453 2 398 2 000
0808400 Ropažu novads 6 927 488 713 1 210
0809200 Sējas novads 2 418 158 271 450
0809600 Stopiņu novads 10 401 985 1 291 1 660
0840200 Saldus novads 26 757 1 756 3 084 5 115
0840601 Brocēnu novads 6 468 396 724 1 366
0880200 Talsu novads 32 366 2 098 3 529 6 470
0885100 Dundagas novads 4 432 261 449 989
0887600 Mērsraga novads 1 738 83 177 425
0888301 Rojas novads 4 186 219 416 923
0900200 Tukuma novads 31 666 2 373 3 706 6 270
0901201 Kandavas novads 9 219 561 1 102 1 848
0905100 Engures novads 7 642 413 732 1 815
0905700 Jaunpils novads 2 615 175 276 527
0940200 Valkas novads 9 670 539 902 2 327
0941600 Smiltenes novads 13 511 938 1 481 2 701
0941800 Strenču novads 3 716 172 367 951
0960200 Kocēnu novads 6 647 425 688 1 327
0961000 Mazsalacas novads 3 563 192 338 887
0961600 Rūjienas novads 5 612 300 553 1 302
0964700 Beverīnas novads 3 373 232 332 717
0967101 Burtnieku novads 8 083 551 871 1 642
0967300 Naukšēnu novads 2 043 115 222 380
0980200 Ventspils novads 12 612 799 1 464 2 450


Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
Paskaidrojums:
Tabula ietver datus par kopējo iedzīvotāju skaitu, bērnu no 0-6 gadiem skaitu, bērnu un jauniešu no 7-18 gadiem skaitu un iedzīvotāju virs darbspējas vecuma skaitu, kuru dzīvesvieta uz 2015. gada 1. janvāri bija deklarēta attiecīgajā pašvaldībā.
Dati tiek izmantoti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā, kas tiek veikts atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam.

Adrese
Hipersaite
Uz augšu