ATVK Pašvaldība Pašvaldības noteiktais maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmenis (EUR)
0010000 Rīga 400
0050000 Daugavpils 288
0090000 Jelgava 257
0110000 Jēkabpils 288
0130000 Jūrmala 178
0170000 Liepāja 340
0210000 Rēzekne 212
0250000 Valmiera
0270000 Ventspils 225
0320200 Aizkraukles novads 215
0321000 Jaunjelgavas novads 257
0321400 Pļaviņu novads 193
0326100 Kokneses novads 175
0327100 Neretas novads 143
0328200 Skrīveru novads 231
0360200 Alūksnes novads 216
0360800 Apes novads 180
0380200 Balvu novads 216
0381600 Viļakas novads 171
0384400 Baltinavas novads
0387500 Rugāju novads 285
0400200 Bauskas novads 150
0406400 Iecavas novads 260
0407700 Rundāles novads
0409500 Vecumnieku novads 216
0420200 Cēsu novads 255
0421200 Līgatnes novads 270
0424701 Amatas novads 220
0425700 Jaunpiebalgas novads 192
0427300 Priekuļu novads 193
0427500 Pārgaujas novads 270
0427700 Raunas novads 270
0429300 Vecpiebalgas novads 171
0440200 Daugavpils novads 128
0440801 Ilūkstes novads 216
0460200 Dobeles novads 180
0460800 Auces novads 252
0468900 Tērvetes novads 180
0500200 Gulbenes novads
0540200 Jelgavas novads 256
0546701 Ozolnieku novads
0560200 Jēkabpils novads 270
0560800 Aknīstes novads
0561800 Viesītes novads 280
0566900 Krustpils novads 270
0568700 Salas novads 250
0600202 Krāslavas novads
0601000 Dagdas novads 170
0604300 Aglonas novads 150
0620200 Kuldīgas novads 252
0621200 Skrundas novads 180
0624200 Alsungas novads 200
0640600 Aizputes novads 230
0640801 Durbes novads 222
0641000 Grobiņas novads 216
0641401 Pāvilostas novads 230
0641600 Priekules novads 180
0647900 Nīcas novads 143
0648500 Rucavas novads 270
0649300 Vaiņodes novads 171
0660200 Limbažu novads 193
0661000 Alojas novads 278
0661400 Salacgrīvas novads 225
0680200 Ludzas novads 200
0681000 Kārsavas novads 200
0681801 Zilupes novads
0684901 Ciblas novads 200
0700200 Madonas novads 171
0700800 Cesvaines novads 185
0701400 Lubānas novads 185
0701800 Varakļānu novads
0705500 Ērgļu novads
0740202 Ogres novads 306
0740600 Ikšķiles novads 240
0741001 Ķeguma novads 250
0741401 Lielvārdes novads 170
0760202 Preiļu novads 160
0761201 Līvānu novads 145
0766300 Riebiņu novads 180
0769101 Vārkavas novads 214
0780200 Rēzeknes novads 170
0781800 Viļānu novads 270
0800600 Baldones novads 216
0800800 Ķekavas novads 256
0801000 Olaines novads 240
0801200 Salaspils novads 360
0801400 Saulkrastu novads 228
0801601 Siguldas novads 290
0801800 Inčukalna novads 214
0804400 Ādažu novads 250
0804900 Babītes novads 230
0805200 Carnikavas novads 306
0806000 Garkalnes novads 324
0806900 Krimuldas novads 235
0807400 Mālpils novads 360
0807600 Mārupes novads 280
0808400 Ropažu novads 170
0809200 Sējas novads 150
0809600 Stopiņu novads 257
0840200 Saldus novads 180
0840601 Brocēnu novads 270
0880200 Talsu novads 180
0885100 Dundagas novads 216
0887600 Mērsraga novads 228
0888301 Rojas novads 213
0900200 Tukuma novads 216
0901201 Kandavas novads 180
0905100 Engures novads 190
0905700 Jaunpils novads 216
0940200 Valkas novads 171
0941600 Smiltenes novads 306
0941800 Strenču novads 180
0960200 Kocēnu novads 180
0961000 Mazsalacas novads 213
0961600 Rūjienas novads 216
0964700 Beverīnas novads 250
0967101 Burtnieku novads 285
0967300 Naukšēnu novads 215
0980200 Ventspils novads 0


Informācijas avots:

Valsts statisktikas pārskatu kopsavilkums “Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 2015.gadā” (LM)

Ailēs, kurās nav vērtības, pašvaldībās nav noteikts maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmenis.

Atbildīgais par datiem: Ilze Rudzīte

Adrese
Hipersaite
Uz augšu