ATVK Nosaukums Pašvaldības teritorijas platība uz 01.01.2015., km2
0010000 Rīga 304
0050000 Daugavpils 72
0090000 Jelgava 61
0110000 Jēkabpils 25
0130000 Jūrmala 102
0170000 Liepāja 68
0210000 Rēzekne 18
0250000 Valmiera 18
0270000 Ventspils 58
0320200 Aizkraukles novads 102
0321000 Jaunjelgavas novads 684
0321400 Pļaviņu novads 375
0326100 Kokneses novads 360
0327100 Neretas novads 643
0328200 Skrīveru novads 105
0360200 Alūksnes novads 1 698
0360800 Apes novads 544
0380200 Balvu novads 1 040
0381600 Viļakas novads 639
0384400 Baltinavas novads 185
0387500 Rugāju novads 513
0400200 Bauskas novads 786
0406400 Iecavas novads 311
0407700 Rundāles novads 232
0409500 Vecumnieku novads 844
0420200 Cēsu novads 173
0421200 Līgatnes novads 167
0424701 Amatas novads 745
0425700 Jaunpiebalgas novads 250
0427300 Priekuļu novads 301
0427500 Pārgaujas novads 485
0427700 Raunas novads 309
0429300 Vecpiebalgas novads 541
0440200 Daugavpils novads 1 872
0440801 Ilūkstes novads 646
0460200 Dobeles novads 888
0460800 Auces novads 517
0468900 Tērvetes novads 224
0500200 Gulbenes novads 1 870
0540200 Jelgavas novads 1 314
0546701 Ozolnieku novads 286
0560200 Jēkabpils novads 904
0560800 Aknīstes novads 284
0561800 Viesītes novads 650
0566900 Krustpils novads 810
0568700 Salas novads 317
0600202 Krāslavas novads 1 077
0601000 Dagdas novads 947
0604300 Aglonas novads 392
0620200 Kuldīgas novads 1 755
0621200 Skrundas novads 555
0624200 Alsungas novads 191
0640600 Aizputes novads 640
0640801 Durbes novads 320
0641000 Grobiņas novads 490
0641401 Pāvilostas novads 515
0641600 Priekules novads 520
0647900 Nīcas novads 350
0648500 Rucavas novads 447
0649300 Vaiņodes novads 306
0660200 Limbažu novads 1 170
0661000 Alojas novads 631
0661400 Salacgrīvas novads 637
0680200 Ludzas novads 963
0681000 Kārsavas novads 627
0681801 Zilupes novads 308
0684901 Ciblas novads 509
0700200 Madonas novads 2 155
0700800 Cesvaines novads 190
0701400 Lubānas novads 347
0701800 Varakļānu novads 277
0705500 Ērgļu novads 378
0740202 Ogres novads 988
0740600 Ikšķiles novads 131
0741001 Ķeguma novads 491
0741401 Lielvārdes novads 225
0760202 Preiļu novads 363
0761201 Līvānu novads 622
0766300 Riebiņu novads 627
0769101 Vārkavas novads 287
0780200 Rēzeknes novads 2 516
0781800 Viļānu novads 286
0800600 Baldones novads 179
0800800 Ķekavas novads 275
0801000 Olaines novads 298
0801200 Salaspils novads 123
0801400 Saulkrastu novads 48
0801601 Siguldas novads 360
0801800 Inčukalna novads 112
0804400 Ādažu novads 163
0804900 Babītes novads 243
0805200 Carnikavas novads 81
0806000 Garkalnes novads 153
0806900 Krimuldas novads 340
0807400 Mālpils novads 220
0807600 Mārupes novads 104
0808400 Ropažu novads 325
0809200 Sējas novads 230
0809600 Stopiņu novads 53
0840200 Saldus novads 1 680
0840601 Brocēnu novads 496
0880200 Talsu novads 1 761
0885100 Dundagas novads 675
0887600 Mērsraga novads 110
0888301 Rojas novads 200
0900200 Tukuma novads 1 192
0901201 Kandavas novads 648
0905100 Engures novads 396
0905700 Jaunpils novads 209
0940200 Valkas novads 908
0941600 Smiltenes novads 942
0941800 Strenču novads 375
0960200 Kocēnu novads 497
0961000 Mazsalacas novads 417
0961600 Rūjienas novads 352
0964700 Beverīnas novads 301
0967101 Burtnieku novads 701
0967300 Naukšēnu novads 280
0980200 Ventspils novads 2 456


Datu avots: Valsts zemes dienests (Latvijas Republikas zemes pārskats 2014 (NĪVK IS reģistrētā teritorijas platība))
Paskaidrojums:
Tabula ietver datus par pašvaldību teritorijas platību uz 2015. gada 1. janvāri.
Dati tiek izmantoti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā, kas tiek veikts atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam.

Adrese
Hipersaite
Uz augšu