Šajā ziņojumā ir izvērtēta Latvijas ekonomika, ņemot vērā 2015. gada 26. novembrī publicēto Komisijas gada izaugsmes pētījumu. Pētījumā ir ieteiktas trīs prioritātes ES ekonomikas un sociālajai politikai 2016. gadā: jaunu ieguldījumu piesaiste, strukturālo reformu īstenošana dalībvalstu ekonomikas modernizēšanai un atbildīga fiskālā politika. 

EK par Latviju 2016 gads

Uz augšu