Tema viedā specializācija un prezentācija ir no National University of Ireland, Maynooth par "University-Business Research Cooperation for Smart Specialisation Strategies" runu sagatavojis Ray O’Neill

Eiropas universitāšu Asociāciajs grupa RIS3 par viedo specializāciju

Uz augšu