Uzņēmēju aptaujas rezultāti par viedo stratēģiju. Pielikums Informatīvajam ziņojumam „Par Viedās izaugsmes stratēģijas izstrādi un specializācijas noteikšanu". Iespēju piedalīties „Viedās izaugsmes stratēģijas” izstrādes procesā mēģināja izmantot 257 uzņēmumi, iesniegtas 123 unikālas anketas

Uzņēmēju aptauja par inovācijām (IZM)

Uz augšu