Pētījumā tika izmantoti trīs instrumenti, lai noskaidrotu, kas notiek banku kreditēšanas jomā. Kopējās tendences, raugoties no banku sistēmas viedokļa, parāda, ka kopš 2008. gada ir būtiski samazinājies izsniegto kredītu apjoms.  Tendences ir līdzīgas uzņēmumu kreditēšanas jomā.

Latvijas ekspertu komanda CERTU

Uz augšu