INNOVATION IMPACTS: MEASUREMENT AND ASSESSMENT The Expert Panel on the Socio-economic Impacts of Innovation Investments

Šajā pētījums atspoguļo Kanādas zinātņu akadēmijas Padomes ekspertu grupas locekļu ziņojumus.  Šis pētījums tika sagatavots, atbildot uz lūgumu no Ontario ministrijas pētniecības un inovācijas daļas.

Visā cilvēces vēsturē, inovācija ir virzītājspēks materiālu un sociālo progresu. Šodien, ekonomiskā un sociālā labklājība, ir iespējams vēl vairāk cieši saistīta ar inovācijām – konkurētspējīgu uzņēmējdarbību un efektivitāti sabiedriskajā sektorā. Lai nodrošinātu zināmu labklājības līmeni valdībām ir jāapņemas inovācijas kā stūrakmens ilgtermiņa valsts politikā, tādā veidā radot apstākļus veikt investīcijas.

Kanādas zinātņu akadēmijas ekspertu panelis par inovācijām

Uz augšu