Latvijas ekonomika pārkārtojas uz ilgtspējīgu attīstības modeli, kurā viens no valsts ekonomikas attīstības „dzinējspēkiem” ir saražoto produktu un pakalpojumu eksports, spēja konkurēt iekšējos un ārējos produktu tirgos, kā arī būt konkurētspējīgiem kapitāla piesaistē, lai kāpinātu Latvijas ražīgo potenciālu.

 

Līdz ar kopējās ekonomiskās paradigmas maiņu pieaug nepieciešamība veidot efektīvu NIP, kuras uzmanības centrā būtu uz eksportu vērsto nozaru attīstība un tautsaimniecības struktūras maiņa par labu šīm nozarēm. Šai politikai jānodrošina, tirgojamo nozaru konkurētspējas un eksporta ienesīguma palielināšana, tādējādi veicinot valsts kopējo ienākumu pieaugumu. Tāpēc NIP uzdevums ir palīdzēt/ nodrošināt/ atbalstīt – motivēt komersantus konkurētspējas priekšrocību veidošanā un pārvaldībā ceļā uz augstāku produktivitāti.

EM par industriālo politiku

Uz augšu