Runājot par pensiju aktīviem, ierasti tiek runāts, ka ir šādi investīciju pārvaldes izdevumi, kas sagrupēti trīs galvenās sastāvdaļās: (1) ieguldījumu pārvaldīšanas maksas, kas tiek maksātas ieguldījuma portfeļa vadītājiem (bieži dēvē par investīciju konsultantiem); (2) sadales un / vai pakalpojumu maksas  un (3) citas maksas par ieguldījumu iespēju, ieskaitot nodevas, lai segtu brīvības, juridisko, pārsūtīšanas aģents (šajā gadījumā kopfondu), lietvedības un citas saimnieciskās darbības izdevumiem.

Deloite par pensiju plāniem

Uz augšu