Latvijas mērķis attiecībā uz ieguldījumiem P&A 2020.gadā ir 1,5% no IKP (sk. attēlu Nr.6). Saskaņā ar pēdējiem pieejamajiem datiem par 2013.gadu Latvijas ieguldījumi R&D sastādīja tikai 0,60% no IKP. Pēdējo gadu mērķa rādītāja vājais progress ir skaidrojams, pirmkārt, ar zemo privātā sektora devumu, kas ir krietni zemāks nekā pirmskrīzes periodā, un atjaunojoties izaugsmei praktiski nav palielinājies un, otrkārt, ar nepietiekamo publiskā finansējuma palielināšanos. Nepietiekamo komersantu ieguldījumu apjomu lielā mērā ietekmē tas, ka Latvijas uzņēmējdarbības struktūru, galvenokārt, veido MVK, kuriem nav kapacitātes investēt P&A, un vāji attīstīts augsto tehnoloģiju sektors (augsto tehnoloģiju preču īpatsvars kopējā eksportā 2011.gadā sastādīja tikai 6,7%, 2012.gadā 6,3%).

 

EM par valsts atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Uz augšu