Ziņojumā ieteikti papildus pasākumiem, kas pielāgoti uz izaugsmi orientētiem MVU visā Latvijā, un lai risinātu ar tirgus nepilnību saistītas problēmas un nodrošinātu piekļuvi finansējumam ar nolūku

 

  • attīstīt vai izveidot jaunus produktus / tehnoloģijas;
  • atbalstīt strauji augošus uz eksportu orientētus uzņēmumus;
  • stimulēt jaunus uzsācējus;
  • koncentrēties uz augsta riska segmentiem (mikro un maziem uzņēmumiem);
  • veicināt ieguldījumus energoefektivitātē

EM par tirgus nepilnības izvērtējumu

Uz augšu