Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā Iepirkums Nr. EM 2013/58 15.00

Analīze par mikro un mazo, t.sk., ģimenes uzņēmumu veidošanos Latvijā, to uzņēmēj prasmju novērtējumu pēc starptautiski atzītās BOSI metodes un turpmāk nepieciešamajiem pasākumiem to saimnieciskās darbības veicināšanai publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā 2015. gadā.

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums (MVU Forums), balstoties uz iniciatīvas partneru darbības pieredzi, to apkopotajiem datiem un veiktajiem pētījumiem un, ņemot vērā Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktā noteikto 1.vadlīniju, ir sagatavojis MVU nedēļas 2013. gada un 2014. gada ietvaros organizētajos Mazā biznesa dienas pasākumos apzināto mikro un mazo uzņēmumu, īpaši ģimenes uzņēmumu, situāciju Latvijā. MVU Forums analīzē šo uzņēmumu profilu, sniedzot izklāstu par labās prakses piemēriem mikro un mazo, t.sk., ģimenes, uzņēmumu veidošanā, identificējot to darbību kavējošos faktorus (t.sk. veicot mikro un mazo uzņēmumu gēna pēc BOSI metodes analīzi) un sniedz priekšlikumus turpmāk prioritāri risināmajiem jautājumiem mazās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai Latvijā.

Analīze par mikro un mazo uzņēmumu veidošanos Latvijā

 

Uz augšu