Šis fails ir ievietots lai tie, kas spriež par nākamajām teritoriālajām reformām Latvijā, varētu apskatīt pirmo modeli. ko atbildīgā ministrija tiešām gatavojās ieviest. Tā saucamais 102 pašvaldību modelis radās apstrādājot pašvaldību priekšlikumus, kas bija radušies plaša pētījuma rezultātā, kas 1999-2000.gadā tika veikta visos Latvijas rajonos. Katrā rajonā pētījums notika citādi - tika slēgti līgumi ar konsultāciju uzņēmumiem, dažos gadījumos rajona pašvaldības izpēti veica patstāvīgi. Kaut arī metodiku bija izstrādājusi Pašvaldību lietu pārvalde, tomēr dažādie pētnieki nonāca pie atšķirīgām atziņām. Iedzīvotāju aptaujas rādīja negatīvu attieksmi pret pašu apvienošanās ideju.

Tāpēc tika veikts pētījums, kurā tika mēģināts "palabot" dažādās teritorijās iegūtos rezultātus, tos pēc iespējas unificējot, pakļaujot kritērijiem. Piedāvātais piemērs rāda, kas iznāk, tehnokrātiski lietojot kritērijus. Mistiskais skaitlis "102" vēl daudzkārt parādījās dažādās diskusijās līdz 2009.gada reformai.

Ievietoja: Māris Pūķis

ATR modelis SIGMA serviss

Uz augšu