Ideja par uzņēmējdarbības metožu izmantošanu pašvaldībās būs aktuāla vienmēr. Jaunā Publiskā Pārvalde (NPM - New Public Management) guva vislabākos panākumus valstī, kas ir salīdzināma ar Latviju daudzos aspektos. Tāpēc vēl svarīgāk, nekā iepazīties at JPP principiem, ir izpētīt, kāpēc šī sistēma nenostrādāja. JPP demontāža Jaunzēlandē jau notika paralēli attiecīgo elementu izskaušanai no publiskās pārvaldes Latvijā.

Pievienotais raksts atspoguļo Jaunzēlandes pieredzi, kas ļaus pētniekiem vai atsevišķu JPP elementu ieviesējiem salīdzināt procesus, ievērot kritiku, ar kādu dažādas interešu grupas vērsās pret publiskās pārvaldes uzlabojumu idejām.

Autori - (Grant Duncan and Jeff Chapman), angļu valodā

Aizgūts no publiski pieejamiem Google materiāliem

NPM New Zealand experience

Ievietoja Māris Pūķis

Uz augšu