Vietējie referendumi ir Latvijā diskutējama tēma, kura laiku pa laikam nonāk politiskajā dienas kārtībā. Līdz 2005.gadam pašvaldības dažkārt rīkoja referendumus par jautājumiem, kuros vēlējās noskaidrot vēlētāju viedokli. Tas pamatojās uz principu "atļauts tas, kas nav likumā aizliegts". Ieviešot likumā "Par pašvaldībām pantu par referendumiem, tika veikta atsauce uz citu likumu, kurā vajadzētu noteikt referendumu veikšanas kārtību. Cits likums nav pieņemts, jo Saeimā deputāti saprata, ka tādu referendumu rīkošana, ko iesaka valdība, var nevajadzīgi destabilizēt situāciju. Līdz likuma pieņemšanai pašvaldība drīkst rīkot referendumu, centrālās varas kavēšanās nevar būt iemesls iedzīvotājiem domāto brīvību pārtraukšanai.

Tomēr atsauce "likumā noteiktā kārtībā" kopš panta par referendumiem ieviešanas ir kavējusi tiešās demokrātijas īstenošanu.

Ievietotais pētījums angļu valodā raksturo 90-o gadu sākuma praksi virknē Eiropas valstu, analizējot tā laika izpratni un sniedzot analīzi par vairākiem principiāliem vietējo referendumu teorijas un prakses jautājumiem Pētījums izdots Eiropas Padomes sērijā "Local and regional authorities in Europe, No. 52"

Local Referendums

 

 

Satura rādītājs:

I. Introduction: The local referendum as an instrument enabling
citizens to participate in the functioning of local democracy ................................................. 5
II. Local referendums in law and practice in the member States
of the Council of Europe............................................................................................................. 7
1. Statutory provision for holding referendums at local level.............................................. 7
2. How and by whom a local referendum may be initiated.................................................. 8
3. The subjects on which referendums may be held........................................................... 12
4. Other conditions relating to the holding of local referendums....................................... 15
5. The status of local referendums and their results ........................................................... 16
6. The practice of local referendums .................................................................................. 16
III. The municipal referendum in Switzerland ............................................................................ 19
1. The system of semi-direct democracy in Switzerland.................................................... 20
a. The electorate......................................................................................................20
b. The machinery available.....................................................................................20
2. How citizens participate in municipal affairs................................................................. 22
a. Municipal powers ...............................................................................................22
b. Types of referendum...........................................................................................24
c. The legal bases....................................................................................................25
d. The initiative.......................................................................................................26
e. The decision-making referendum.......................................................................30
f. The consultative referendum..............................................................................33
g. The referendum system: technical aspects......................................................... 34
h. Other aspects of the referendum system ............................................................ 40
j. The practice of semi-direct democracy at local level......................................... 42
3. Overall appraisal of the referendum system ................................................................... 44
a. Positive and negative aspects ............................................................................. 44
b. Effects on local political life............................................................................... 49
4. General summing up and conclusion.............................................................................. 53
IV. Considerations regarding the holding of referendums at local level................................... 54
Appendix: Resolution on local referendums adopted by the 10th Conference
of European Ministers responsible for Local Government .................................... 57

 

Uz augšu