REzultatīvo rādītāju (angl. Performance Indicators) lietošanu paredz daudzos pašvaldības vadības elementos. Šādu rādītāju lietošanu paredz virkne ārējo normat'9ivo aktu, tie nepieciešami ES fondu apguvē un citur. Šeit ievietots Eiropas Padomes ietvaros izstrādāts pētījums (1997), kas raksturo Jaunās Publiskās Pārvaldes ziedu laikus, ideju par uzņēmējdartbības vadības metožu pielietojuma iespējām efektīvākas publiskās pārvaldes īstenošanai.

Pētījums "The use of performance indicators in local public services" tika īstenots sērijā "Local and regional authorities in Europe, No. 63".

Performance Indicators LG, 1997

 

Saturs:

Introduction: performance evaluation of local public services ............................................. 5
Part one: performance indicators: objective evaluation
instruments applicable to local public services .................................................................... 9
A. Introduction to performance indicators .................................................................. 9
B. Practical use of performance indicators for
the evaluation of local public services.................................................................. 15
C. Conclusions of the CDLR.................................................................................... 23
Part two: examples of the use of performance indicators
in local public services .......................................................................................................... 29
A. Analysis framework............................................................................................. 29
B. Application to urban public transport ................................................................... 31
C. Application to hospital services: maternity (obstetrics) ........................................ 36
D. Application to registry offices .............................................................................. 39
Part three: case studies ........................................................................................................... 45
Denmark ....................................................................................................................... 45
France ........................................................................................................................... 69
Germany ..................................................................................................................... 101
Norway....................................................................................................................... 122
Spain ........................................................................................................................... 139
Sweden........................................................................................................................ 155
United Kingdom.......................................................................................................... 173
Appendix I: bibliography ..................................................................................................... 183
Appendix II: glossary of terms used.................................................................................... 185

Uz augšu