Jautājums - kad un kādā apmērā deputātiem jāatbild par padarīto vai nepadarīto vienmēr būs aktuāls. Pievienotais pētījums veikts Eiropas Padomes ietvaros un atspoguļo 90-o gadu otrās puses izpratni. Ziņojums tika sagatavots Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu kongresā.

LIABILITY OF LOCAL ELECTED REPRESENTATIVES FOR ACTS OR OMISSIONS IN THE COURSE OF THEIR DUTIES
Report by the Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) prepared with the collaboration of Maître Philippe Petit
Adopted by the CDLR at its 21st meeting, 2-5 June 1998
Sērija: Local and regional authorities in Europe, No. 67

Liability of Local Politicians

Saturs:

FOREWORD.................................................................................................................................5
RECOMMENDATION NO R (99) 8 ON THE FINANCIAL LIABILITY OF LOCAL ELECTED
REPRESENTATIVES FOR ACTS OR OMISSIONS IN THE COURSE OF THEIR DUTIES ...........................7
REPORT BY THE STEERING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL DEMOCRACY
ON THE LIABILITY OF LOCAL ELECTED REPRESENTATIVES FOR ACTS OR OMISSIONS
IN THE COURSE OF THEIR DUTIES................................................................................................11
INTRODUCTION.........................................................................................................................13
I. THE DIFFERENT TYPES OF LIABILITY..............................................................................17
A. The civil liability of local elected representatives...............................................................17
B. The accounting liability of local elected representatives.....................................................22
C. The criminal liability of local elected representatives.........................................................24
D. The political liability of local elected representatives.........................................................43
II. ENFORCEMENT OF LIABILITY.........................................................................................47
A. Enforcement of liability for financial damage.....................................................................47
B. Enforcement of liability for criminal infringements .............................................................51
CONCLUSIONS AND GUIDELINES ................................................................................................57
GLOSSARY................................................................................................................................65

Uz augšu