Lai varētu salīdzināt Latvijā pastāvošo kārtību ar citās valstīs sastopamo, vēlams iepazīties ar šo kārtību un tās vērtējumiem. Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu kongresā 1998.gadā  tika veikts ziņojums par šo tēmu.

ELECTORAL SYSTEMS AND VOTING PROCEDURES AT LOCAL LEVEL
Report by the Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) prepared with the collaboration of Professor Dieter Nohlen
Adopted by the CDLR at its 22nd meeting, 1-4 December 1998.

Electoral and Voting Systems

 

Saturs:

INTRODUCTION............................................................................................................................ 3
I. TERRITORIAL SET-UP AND LOCAL ELECTIONS ................................................................... 9
II. THE RIGHT TO VOTE AT LOCAL ELECTIONS...................................................................... 15
III. THE RIGHT TO STAND AT LOCAL ELECTIONS................................................................... 23
IV. ELECTORAL SYSTEMS FOR MUNICIPAL COUNCILS............................................................ 29
V. THE ELECTION OF THE MAYOR........................................................................................ 35
CONCLUSIONS ........................................................................................................................... 39
APPENDIX: PRINCIPAL METHODS AND ELECTORAL FORMULAE FOR CONVERTING VOTES
INTO SEATS........................................................................................................ 47

Uz augšu